Belirsiz İntegral Soru Tipleri (Soru Kalıpları)

 

Değişken değiştirerek integral alma, u ile integral alma
İntegralli fonksiyon soruları, İntegraldeki sabit değeri bulma, Türev denkleminden asıl fonksiyonu bulma
İntegralin içinde bölmenin türevi, İntegralin içinde çarpmanın türevi
Köklü ifadelerin integrali
İntegrallerin Toplaması Çıkarması
d dx in integral içinde olması
Basit integral, Polinomların integrali

  Fen Liseleri için Ek (Belirsiz İntegral)

Kısmi integrasyon (uv – S vdu)
İki defa kısmi integrasyon
Trigonometrik fonksiyonların integrali
Kesri parçalayarak integral alma
Basit Kesirlere Ayırarak İntegral Alma
Üstel Fonksiyonun İntegrali, e üzeri x in integrali
Trigonometrik değişken kullanarak integral alma
tan^2(x) in bulunduğu integraller
sec^2(x)  li integraller, cosec^2(x)  li integraller
Logaritmanın integrali, ln(x)  li integraller
Teğetin eğimi ile apsisin çarpımı şöyledir soruları

  Üniversite Seviyesi (Belirsiz İntegral)

İntegralde ters trigonometrik fonksiyonlar
Üniversite Seviyesi İntegral Soruları

 

 

Belirli İntegral Soru Tipleri (Soru Kalıpları)

 

U dönüşümü ile belirli integral, Değişken değiştirerek belirli integral çözme
Basit Belirli İntegral, Polinomun belirli integrali
İntegralin Sınırlarının Değiştirilmesi, İntegralde fonksiyonun ötelenmesi, Belirli İntegral Özellikleri
Fonksiyonların belirli integrali, Teğetin eğimi ve belirli integral
Parçalı fonksiyonun belirli integrali, mutlak değer fonksiyonunun belirli integrali
Tek fonksiyonun belirli integrali, Çift fonksiyonun belirli integrali
Grafikli belirli integral soruları
Riemann, Alt Toplam, Üst Toplam, İntegralin hangi aralıkta olduğunu bulma, İntegralin yaklaşık değerini bulma

  Fen Lisesi Ek  

Kısmi İntegrasyon ile Belirli İntegral
e üzeri x li belirli integral, üstel fonksiyonun belirli integrali
Trigonometrik fonksiyonların belirli integrali
lnx li belirli integral
Basit kesirlerin belirli integrali, 1/x in belirli integrali

  Müfredat Dışı 

Ters fonksiyonun türevinin belirli integrali
Ters trigonometrik fonksiyonun belirli integrali
Belirli integralin türevi, İntegralin Türevi
Sonsuzlar arası integral, eksi sonsuzdan artı sonsuza integral

 

 

İntegral ile Alan Soru Tipleri (Soru Kalıpları)

 

Basit integral ile alan, eğri ile x ekseni arasındaki alan
Türev grafiğinden alan bulma, Türev grafiğinden belirli integral değerine ulaşma
Uğraştırıcı integral ile alan soruları
İki eğri arasındaki alan, Eğri ile doğru arasındaki alan
Ters fonksiyonun integrali ile alan
Mutlak değerli integral ile alan
x ekseninin altında kalan, x eksenine göre integralin değeri
y’ye göre integral
Dairenin alanını kullanarak integral hesaplama
Bir doğrunun integral alanını 2 eş parçaya bölmesi, İki eş integral alanı
İntegralli yol soruları, İntegral ile hareket problemi
İntegral ile Hacim (Lise Müfredat Dışı)