Basit Yüzde Hesabı

Soru Sor sayfası kullanılarak Yüzde Problemleri konusu altında Basit Yüzde Hesabı ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU


2.SORU3.SORU


4.SORU


5.SORU


6.SORU


7.SORU


8.SORU


9.SORU


10.SORU


11.SORU


12.SORU


13.SORU


14.SORU


15.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Soru Sormak için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız.

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.


Abone olarak daha fazla sayıda soru sorabilirsiniz. Abone olmak için Tıklayın.

Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

2.SORU 360 sayfalik bir kitabın 54 sayfasını okuyan ali kita bin yüzde kaçını okumuştur?  Çözüm: 360 sayfada 54 sayfa okunmuşsa 100’de x okunmuştur 54 D.O: x  3 .100 360 20 3. 100  5 20 15 buluruz. Cevap: %15  6.SORU %20 si 30 olan sayının 10 fazlası kaçtır? www.matematikkolay.net Çözüm: 100 100 Bu sayı 30 30 20    5 20 30.5 150 dir. 10 fazlasını da 150 10 160 buluruz. Cevap: 160     8.SORU %10’ü 8 olan sayının %120’si kactir? Çözüm: 100 Bu sayı 8 8.10 80 dir. 10 120 Bu sayının %120 si 80 100 8 0       12 0  1 00  96 buluruz www.matematikkolay.net 15.SORU 120 sayısının %20 sinin %40 ı kaçtır? A) 6 B) 6,8 C) 8,6 D) 9 E) 9,6 Çözüm: 20 40 120 12 0 100 100    20  10 0 4 0  100 12.02.2004 10 96 9,6 buluruz. 10    16.SORU 2 Bir miktar yumur tanın i taşıma sırasında kırılmış – 5 tır. Buna göre, yumurtaların yüzde kaçı sağlamdır? A) 60 B) 58 C) 55 D) 50 E) 40 www.matematikkolay.net Çözüm: 3 Yumurtaların ‘i sağlamdır. 5 5 yumur tanın 3’ü sağlamsa 100 ‘de x 100.3 100 x 5   20 .3 5  60 buluruz 34.SORU a sayısının %20 fazlası, b sayısının % 10 eksiğine eşittir. Buna göre a sayısının, b sayısına oranı kaçtır? 1 1 2 3 4 A) B) C) D) E) 3 2 3 4 5 Çözüm: a sayısının %20 fazlası demek, a sayısının %120’si demektir. b sayısının %10 eksiği, b sayısının %90’ıdır. 120 a 100  90 b 100   120 4 a  90 3 b 4a 3b a 3 buluruz. b 4 Doğru Cevap: D şıkkı   www.matematikkolay.net 35.SORU Hangi sayının %15 ine 15 eklendiğinde 30 sayısı elde edilir? 15 Çözüm: Sayıya x diyelim; x 15 15x 15 30 30 15 100 100 15        1 x 15 100  1 x 100 buluruz. 36.SORU Bir köyün nüfusu her yıl %10 azalıyor. Buna göre, 2 yıl sonraki nüfus, bugünkü nüfusun yüzde kaçıdır. A) 84 B) 81 C) 72 D) 64 E) 60 Çözüm: Nüfusa 100 diyelim. İlk yıl %10 azalıyorsa nüfus 90 kalır. 10 İkinci sene %10 azalınca 90 9 azalır. 100 Nüfus 90 9 81 kalır. 81 Oran %81 buluruz. 100       37.SORU Bir sayının %15 i 9 a eşit olduğuna göre bu sayı kaçtır? www.matematikkolay.net Çözüm: Sayıya x diyelim. 15 x  3 100 20 3  9  x  9 20  3 1 x 3 x 60 buluruz. 20 Cevap: 60      38.SORU %12 si 36 olan sayı 500 sayısının yüzde kaçıdır? Çözüm: Sayıya x diyelim. 12 x  3 100 25 3  36  x  36 25  12 1 x 12 x 300 dür. 25 300 kesri % olarak kaça denk bulalım. 500 30 0      50 0 -2 30 60 %60 buluruz. 50 100 Cevap: % 60    39.SORU 1,2 sayısı 6 sayısının yüzde kaçına eşittir? www.matematikkolay.net -10 Çözüm: 1,2 12 6  60 5 -20 1 20 %20 buluruz. 5 100 Cevap: %20    40.SORU 60’ın %15 fazlası kaçtır? Çözüm: 60 115 10 0  115  6 23 10 2  6 3 23 2   69 buluruz. 41.SORU %30’u 45 olan sayınının %70’i kaçtır? Çözüm: Sayıya x diyelim; 30 x  10 0 45 3x 450 x 150 dir. 15 0      70  10 0 157 105 buluruz. 42.SORU 240 sayısının % 30 u % 10 undan kaç fazladır? www.matematikkolay.net Çözüm: 240 ‘ın %30’u  24 0 30  10 0 72 dir. 240 ‘ın %10’u 24 0   10  10 0 24 tür. Aradaki fark 72 24 48 buluruz. Cevap: 48 Sayıya x diyelim; 30 x      10 0 45 3x 450 x 150 dir. 15 0      70  10 0 157 105 buluruz. 43.SORU 720’nin yüzde kaçı 180’dir? Çözüm: 72 0 x 10 0  180 72x 180 10 72x 1800 1800 x 25 buluruz. 72 Cevap: %25     

Yorum yapın