Yüzde Problemleri

yzde_prb_gorseliBu bölümde Yüzde Problemleri ile ilgili 13 adet soru bulunmaktadır.Sorularınızı çözdükten sonra düşündüğünüz şıkka tıklayarak doğru yapıp yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Eğer soruları çözmekte zorlanırsanız; kolay anlaşılır detaylı çözümlere “Çözüm için Tıklayınız” seçeneği ile ulaşabilirsiniz. İyi Çalışmalar… 

1.SORU

Çözüm için Tıklayınız.


2.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

3.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

4.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

5.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

6.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

7.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

8.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

9.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

10.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

11.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

12.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

13.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

Eğer sorular ya da çözümler konusunda bir problem görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.
Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.) YÜZDE PROBLEMLERİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI www.matematikkolay.net 1) 300 sayısının %15 i ile %60 ının toplamı kaçtır? A) 135 B) 180 C) 200 D) 225 E) 240 ÇÖZÜM: x Bir sayınının % x ‘i demek o sayıyı ile çarpmak 100 demektir. Buna göre; 15 15 300 sayısının %15 i 300 3 45 tir. 100 1 60 60 300 sayısının %60 ı 300 3 180 dir. 100 1 Bu iki değerin toplamı ise; 45 180 22 5 olarak bulunur. Doğru Cevap : D şıkkı 2) 75 sayısının yüzde kaçı 15’ tir? A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 ÇÖZÜM: İstenen yüzdeye x diyelim, 75 sayısının %x ‘i 15’miş. Buna göre denklem kuralım; x x 75 15 3 15 100 4 3x 15 4 3x 60 x 20 buluruz. Doğru Cevap : A şıkkı 3) 600 sayısının yüzde kaçı, 900 sayısının %40 ına eşittir? A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 ÇÖZÜM: İlk önce 900 ün %40’ını bulalım, 40 40 900 9 360 tır. 100 1 İstenen yüzdeye x diyelim, 600 sayısının %x ‘i 360 mış. Buna göre denklem kuralım; x x 600 360 6 360 100 1 6x 360 x 60 buluruz. Doğru Cevap : E şıkkı 4) Hangi sayının %20 sinin %80 i 32 dir? A) 200 B) 220 C) 250 D) 300 E) 360 ÇÖZÜM: İstenen sayıya x diyelim, 20 Bu sayının ilk önce %20 si alınmış : x 100 20 80 Daha sonra %80 i alınmış : x 100 100 Bu değer de 32 olarak bulunmuş. Buna göre denklemi yazalım, 20 x 100         80 20 80 32 x 32 100 100 100 20 x   1 100 5 80 4 100 5 32 1 4 x 32 5 5 1 4 x 5 32 5 8 1 1 x 8 5 5 x 8 25 x 25.8 x 200 Doğru Cevap : A şıkkı www.matematikkolay.net 5) 35 kişilik bir sınıfın %60 ı erkektir. Daha sonra bu sınıftan 10 erkek öğrenci ayrılıyor. Son durumda kız öğrenciler, sınıfın yüzde kaçını oluşturur? A) 40 B) 45 C) 50 D) 56 E) 60 ÇÖZÜM: İlk önce erkeklerin sayısını bulalım, 60 3 Erkekler 35 35 7.3 21 dir. 100 5 Buna göre kız öğrencilerin sayısı; Kızlar 35 21 14 tür. Sınıf tan 10 erkek öğrenci ayrılınca 35 kişilik sınıf 25 kişiye düşer. Y  eni durumda; Kızların sayısı 14 Kızların Oranı Sınıf mevcudu 25 Kızların yüzdesi %x dersek; 14 x 14 25 100 25 1 x 100 4 x 14.4 56 buluruz. Doğru Cevap : D şıkkı 6) Akif, her ay maaşın %5 ini kenara koyup biriktiriyor. 6 ay sonra biriktirdiği para 1800 liraya ulaştığına göre Akif’in bir aylık maaşı kaç liradır? A) 4000 B) 5000 C) 6000 D) 7000 E) 8000 ÇÖZÜM: Akif ‘in aldığı maaşa x lira diyelim. 5 Buna göre her ay biriktirdiği: x liradır. 100 5 6 ayda biriktirdiği : 6 x liradır. 100 Buna göre; 5 30x 6 x 1800 1800 100 100 30 x 1800 100 60 x 60 100 x 6000 lira buluruz. Doğru Cevap : C şıkkı 7) a sayısı b sayısının %30 u, b sayısı da c sayısının %40 u olduğuna göre, a sayısı c sayısının yüzde kaçıdır? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15 ÇÖZÜM: b sayısını a cinsinden yazalım; 30 100 a b a b olur. 100 30 40 b sayısı c sayısının %40 ı ise b c dir. 100 Burda b’nin yerine a cinsinden ifadesini yazalım, 40 100 40 b c a c 100 30 100 30 a c 100 40 100 30 a c 10 0 4 0 100 12 a c %12 100 Doğru Cevap : D şıkkı www.matematikkolay.net 8) Bir otobüsteki yolcuların %72’si erkek ise bu otobüste en az kaç yolcu vardır? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 ÇÖZÜM: Erkeklerin sayısına x, tüm yolcuların sayısına y diyelim. Buna göre; 72 x 72 x 18 x y. 100 y 100 y 25 y en az 25 olabilir. Doğru Cevap : C şıkkı 9) Bir sınıftaki öğrencilerin %45 i erkektir. Kız öğrencilerin ise %20 si gözlük taktığına göre, bu sınıfın yüzde kaçı gözlüklü kız öğrencidir? A) 10 B) 11 C) 15 D) 16 E) 18 ÇÖZÜM: Sınıfın %45 i erkek ise, geriye kalan %55’i kız öğrencidir. Kız öğrencilerin %20 si gözlüklü ise, 55 20 %55.%20 100 100 55 11 100 20 20 1 100 5 11 1 20 5 11 %11 bulunur. 100 Doğru Cevap : B şıkkı 10) A kumbarasındaki madeni paraların %20 si, B kumbarasındaki madeni paraların ise %50 si 5 kuruşluk madeni paradır. Bu iki kumbaradaki madeni paraların tamamının %32 si 5 kuruş olduğuna göre A kumbarasındaki madeni para sayısının B kumbarasındakilere oranı kaçtır? 2 3 4 3 5 A) B) C) D) E) 3 4 3 2 3 ÇÖZÜM: A kumbarasındaki madeni paralara x, B kumbarasındaki madeni paralara y diyelim. Buna göre; 20 A kumbarasındaki 5 kuruşlar : x 100 50 B kumbarasındaki 5 kuruşlar : y 100 Toplam 5 kuruş sayısı (x 32 y) 100 Buna göre denklemi kuralım, 20 50 32 x y (x y) 100 100 100 20x 50y 32x 32y 100 100 20x 50y 32x 32y 50y 32y 32x 20x 18y 12x 12x 18y   x 18 3 bulunur. y 12 2 Doğru Cevap : D şıkkı 11) Bir dikdörgen’in kısa kenarı %20 artırılıp, Uzun kenarı %20 azaltılırsa bu dikdörtgenin alanı nasıl değişir? A) %16 azalır B) %4 azalır C) Değişmez D) %4 artar E) %16 artar ÇÖZÜM: www.matematikkolay.net Dikdörtgenin kısa kenarına a, uzun kenarına b diyelim, 120 Kısa kenar %20 artırılınca : a 100 80 Uzun kenar %20 azaltılınca : b olur. 100 Bu iki kenarın çarpımı bize alanı verir; 120 Alan a 100      80 120 80 b a b 100 100 100 12 0 a b        10 0 8 0 100 96 a b %96.a.b 100 İlk dikdörtgenin alanı a.b iken, Alan %96 ya düş – müştür. Yani alan %4 azalmıştır. Doğru Cevap : B şıkkı 12) Yaş üzümden ağırlığının %15 i kadar kuru üzüm elde edilmektedir. Buna göre, kaç kg yaş üzümden 105 kg kuru üzüm elde edilir? A) 500 B) 600 C) 700 D) 800 E) 900 ÇÖZÜM: Yaş üzümün ağırlığına x kg diyelim, Buna göre; 15 x %15 105 x 105 100 15 x 1 105 100 7 1 x 7 100 x 100.7 700 kg bulunur. Doğru Cevap : C şıkkı 13) Miras kalan bir miktar para Ahmet vekardeşleri arasında paylaşılacaktır. Eğer kardeş sayısı daha 2 fazla olsaydı, kişi başına düşen para %10 azalacaktı. Buna göre Ahmet ve kardeşleri toplam kaç kişidir? A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 18 ÇÖZÜM: Ahmet ve kardeşlerinin sayısına x diyelim; 2 kardeş daha olursa sayı x 2 olur. İlk başta Ahmet ve kardeşlerinin aldığı miras payına 100 dersek; ikinci durumda %10 azalınca 90’a düşecektir. Buna göre denklemi kuralım x.100 (x 2).90 100x 90x 180 10x 180 x 18 kardeş olarak buluruz. Doğru Cevap : E şıkkı Cevap Anahtarı 1 D 8 C 2 A 9 B 3 E 10 D 4 A 11 B 5 D 12 C 6 C 13 E 7 D  

Yüzde Problemleri” üzerine 31 yorum

 1. teşşşşekkkkkkkkkkkürrrrrrrrrlllllllleeeeeeeeeeerrrrrrrr çok yardımcı oldunuz çozumlu olması çok iyi anlamadığımız yere bakıyoruz bari

 2. Yaa yarın sınavım var ve bu sorular çok ama çok yardım etti çünkü yani soruların cevabı ve anlatımlı öğretmenim anlatmış gibi hissetim şuan

 3. bence çokkkk kısa ve çokkkk kolay…
  eğer yakın zamanda daha fazla soru koyabilirseniz çokkk daha iyi olur…
  Çünkü benimde yarın sınavım var ama bizim hocamız böyle kolay sormuyor…
  ama yardımcı oldu,olmadı değil…

 4. bir elektronik marketin cep tekefonu ve bilgisayar satışından elde ettiği kar oranı %10 ve %15 ‘tir. market, alış fiyatı 2000 tl olan cep telefonlarından bir haftada 20 adet satmıştır.markette satılan bilgisayarların satış fiyatı ise 3450 tl’dir. market bu hafta iki üründen toplam 5800 tl kar ettiğine göre ksç adet bir elektronik marketin cep telefonu ve bilgisayarın satışından elde ettiği kar oranları yukarıdaki grafikte verilmiştir market satış fiyatı 2000 tl olan cep telefonlarından bir haftada 20 adet satılmıştır. markette satılan bilgisayarların satış fiyatı ise 3450 tl dir . Bu hafta satılan iki üründen toplam 5800 tl kar elde edilmiştir. Buna göre kaç adet bilgisayar satılmıştır?

  • Bir hata yok. Kız öğrencilerin yüzde 20 si gozluklu ise bunlar sınıfın yuzde kaçına karşılık geliyor? soruluyor.

Yorum yapın