Yüzde Problemleri

yzde_prb_gorseli

Örnek:

Çözüm:

Örnek:


Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

Not:

Örnek:

Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

Konu Anlatımını pdf indir

Çözümlü Sorular veya Daha Fazlası için Tıkla

Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

YÜZDE PROBLEMLERİ KONU ANLATIMI www.matematikkolay.net x Yüzde x, %x veya olarak gösterilir. 100 x Bir A sayısının %x ‘i A dür. 100 Örnek: 75 sayısının %20’si kaçtır? Çözüm: 20 75 1 100 5 75 15 tir. 5 Örnek: 150’nin yüzde kaçı 60 tır? Çözüm: 150 3 x 100 2 60 3x 60 3x 120 x 40 tır. 2 Örnek: %15’i 45 olan sayı kaçtır? Çözüm: 15 x 45 100 3 x 300 dür . Not: 100 x Bir A sayısının %x fazlası : A 100 100 x %x eksiği : A dür. 100 Örnek: 90 sayısının %10 fazlası kaçtır? Çözüm: 100 10 90 9 0 100 11 0 10 0 99 dur. Örnek: %20 eksiğinin %25’i 40 olan sayı kaçtır? Çözüm: 80 x 2 25 100 100 4 40 x.2 1 x 200 dür. 400 Örnek: Zehra, harçlığının %20’si ile bir defter almıştır. Kalan parasının %20’si ile de bir kalem almıştır. Buna göre, Zehra parasının yüzde kaçını harcamıştır? Çözüm: Başlangıçta, Zehra’nın 100 lirası olsun. %20’si 100 20 100 20 lira harcamıştır. 80 lira parası kalmıştır. Bunun da %20 sini harcayın – ca 8 0 20 10 0 16 lirası daha gider. Toplamda 20 16 36 lira harcamıştır. 100 liranın 36 lirasını harcamışsa, %36 sını harca – mıştır. Örnek: Üzüm, kurutulduğunda ağırlığının %60’ını kaybet – mektedir. Yaş üzümün 1 kg’ı 5 lira ise, kurutulduğun – da 1 kg fiyatı kaç olmalıdır? Çözüm: Elimizde 10 kg yaş üzüm olsun. Bunun değeri 10.5 50 liradır. 40 10 kg üzüm kuruyunca 10 4 kg kalır. 100 50 25 O halde, 1 kg üzüm 12,5 lira olmalıdır. 4 2 Örnek: Bir dikdörtgenin kısa kenarı %20 arttırılıp, uzun ke – narı %20 azaltılırsa alan yüzde kaç değişir? Çözüm: Dikdörtgenin kısa kenarı 10a, uzun kenarı 10b olsun. Başlangıçta dikdörtgenin alanı 10a.10b 100ab Kısa kenarı 1 0 12 0 a 1 00 12a oluyor. Uzun kenarı 1 0 8 0 b 1 00 8b oluyor. Yeni alan 12a.8b 96ab oluyor. O halde, alan 4ab azalır. 4 ab Yüzde olarak 100 ab %4 azalır.