Yolcu-Öğrenci Sayısı Soruları

Soru Sor sayfası kullanılarak Sayı Problemleri konusu altında Yolcu-Öğrenci Sayısı Soruları ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU


2.SORU3.SORU


4.SORU


5.SORU


6.SORU


7.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Soru Sormak için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız.

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.

Çıkmış Sorular İçin Tıklayınız.


Abone olarak daha fazla sayıda soru sorabilirsiniz. Abone olmak için Tıklayın.

Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Not: Bu sitede yayınlanan çözümler, tamamen bu site için hazırlanmıştır. İzinsiz olarak yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

Bir otobüsteki erkeklerin sayısı bayanların sayısından 14 fazladır. Bu otobüse 3 tane evli çift binerse erkek lerin sayısı bayanların sayısının 2 katı oluyor. Buna göre, ilk başlta otobüste kaç tane er  kek yolcu vardır? A) 28 B) 25 C) 21 D) 17 E) 11 Çözüm: Bayanlara x dersek, erkekler x 14 diyebiliriz. Otobüse 3 evli çift binince Bayanlar : x 3 Erkekler : x 17 olur. Buna göre denklemi kuralım. x 17 2(x 3) x 17 2x 6 x 11 bulunur. İlk başta erkekler x 14 11              14  25 buluruz. 2 Bir sınıfa 9 ögrenci daha geldiğinde sınıftaki öğrenci sayısı ilk durumun 2 katından 7 eksik oluyor. Buna göre ilk durumda sınıftaki ögrenci sayısı kaçtır? Çözüm: Sınıfta ilk durumda x öğrenci olsun. Sınıfa 9 öğrenci gelirse x 9 öğrenci olur. Son durumda ilk öğrenci sayısının 2 katından 7 eksik ise; 2x 7 öğrenci olur. Bu iki denklemi eşitlersek; 2x 7 x 9 2x x        9 7 x 16 buluruz.   32 www.matematikkolay.net Bir anaokulunda beş ya da altı yaşındaki çocuklar – dan oluşan bir sınıfla ilgili şunları bilinmektedir. • Sınıftaki erkek çocuklarına sayısı, altı yaşındaki toplam çocuk sayısına eşittir. • Beş yaşındaki çocuk sayısı, altı yaşındaki erkek çocuk sayısının 2 katı kadardır. • Altı yaşındaki erkek çocukların sayısı bu yaştaki 2 kız çocuklarının sayısının ünden fazladır. 3 Sınıfta toplam 11 çocuk olduğuna göre, beş yaşında kaç kız çocuğu var dır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 www.matematikkolay.net Çözüm: 6 yaşındaki erkek çocuk sayısı x olsun. 5 yaşındaki çocuk sayısı 2x olur. Toplam çocuk sayısı 11 olduğuna göre; 6 yaşındaki çocuk sayısı 11 2x olur. Toplam erkek çocuk sayısı da bu sayıya eşit veril   miş. Şimdi bu değerleri tabloya yerleştirelim. 5 yaş 6 yaş Toplam Erkek 11 3x x 11 2x Kız 11 3x Toplam 2x 11 2x 11 6 yaşındaki erkek öğrenci sayısı bu yaştaki kızların 2 ‘ünden fazla olduğuna göre; 3 2 x (11 3x) 3x 22 3           3 6x 9x 22 x 3 olmalıdır. Tabloyu yeniden düzenleyelim. 5 yaş 6 yaş Toplam Erkek 2 3 5 Kız 2 Toplam 6 5 11 Sınıftaki 5 yaşındaki kız sayısı 6 2 4 bulunur.       www.matematikkolay.net 44 www.matematikkolay.net 5 Bir otobüsteki yolcuların si bayandır. 7 İlk durakta 3 evli çift inince, otobüsteki bayanların sayısı erkeklerin sayısının 3 katından 1 eksik olduğuna göre, ilk durumdaki yolcuların kaç tanesi erkektir? A) 12 B) 14 C) 16 D) 18 E) 20 Çözüm: 5 Otobüsteki yolcuların si bayansa Bayan sayısına 7 5x, erkek sayısına 2x diyelim. 3 evli çift inerse; 5x 3 bayan, 2x 3 erkek kalır. Son durumda bayanların sayısı erkeklerin sayısının 3 katından 1 ek   sik ise; 5x 3 3(2x 3) 1 5x 3 6x 10 6x 5x 10 3 x 7 dir. İlk durumda ; 2x 2.7 14 erkek vardır.                 52 40 öğrencinin bulunduğu bir sınıfta, 4 erkek öğrenci katılıp, 2 kız öğrenci ayrılırsa, erkeklerin sayısı kızların sayısının 2 katı oluyor. Başlangıçta sınıfta kaç erkek öğrenci vardır? A) 22 B) 23 C) 24 D) 25 E) 26 www.matematikkolay.net Çözüm: Erkeklerin sayısına x diyelim. Kızların sayısı 40 x olur. 4 erkek öğrenci katılınca erkek sayısı x 4 2 kız öğrenci ayrılınca da kız sayısı 38 x olur. x 4 2.(38 x) ise; x’i bulalım. x 4 76 2x 3x 7             2 x  24 buluruz. 75 Bir otobüste erkek ve kadın yolcular bulunmak – tadır. İlk durakta otobüsten belirli sayıda kadın yolcu inince erkeklerin sayısı kadınların sayısının 3 katı oluyor. İkinci durakta belirli sayıda erkek yolcu inince kadınların sayısı erkeklerin sayısının 4 katı oluyor. Bu iki durakta toplamı 17 yolcu indiğine göre başlangıçta otobüsteki toplam yolcu sayısı kaçtır? A) 22 B) 24 C) 29 D) 32 E) 36 www.matematikkolay.net Çözüm: İlk durakta x kadın indikten sonra kalan kadınların sayısı 4k olsun. Erkekler 12k olur. (3 katı dediği için) İkinci durakta; inen erkeklerin sayısı 17 x ise; 4  erkekler .(12k (17 x))  4k 12k (17 x) k 12k 17 x k 11k x 17 dir. Bu eşitlik sadece k 1 ve x 6 için sağlanır. Başlangıçtaki erkekler 12k 12 dir. Başlangıçtaki kadınlar 4k x 4 6 10 dur. Toplamlar                   ı 22 buluruz. 95 Bir otobüste başlangıçta 24 yolcu var dır. Her durakta 6 yolcu inip, 4 yolcu binerse kaçıncı durağa giderken otobüste 12 yolcu bulunur? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 www.matematikkolay.net Çözüm: Her durakta 2 yolcu azalıyor. (6 yolcu inip, 4 yolcu biniyor çünkü) x durak sonunda otobüste, 24 2x yolcu bulunur. 24 2x 12 2x 12 x 6 dır. 6.durak tan sonra 7.durağa gideken otobüste 12 yolcu vardır.      Cevap: 7 116

 

 

 

Yolcu-Öğrenci Sayısı Soruları” üzerine bir yorum

Yorum yapın