Sayı Problemleri

Bu bölümde Sayı Problemleri ile ilgili 17 adet soru bulunmaktadır. Sorularınızı çözdükten sonra düşündüğünüz şıkka tıklayarak doğru yapıp yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Eğer soruları çözmekte zorlanırsanız; kolay anlaşılır detaylı çözümlere “Çözüm için Tıklayınız” seçeneği ile ulaşabilirsiniz. İyi Çalışmalar… 

1.SORU

Çözüm için Tıklayınız.


2.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

3.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

4.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

5.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

6.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

7.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

8.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

9.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

10.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

11.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

12.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

13.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

14.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

15.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

16.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

17.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

Eğer sorular ya da çözümler konusunda bir problem görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.

Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

SAYI PROBLEMLERİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI www.matematikkolay.net 1) Bir sayının 5 katının 10 eksiği, aynı sayının 3 katından 20 fazlası ise bu sayı kaçtır? A) 10 B) 12 C) 14 D) 15 E) 18 ÇÖZÜM: Soruyu denklem kurarak çözelim, Aradığımız sayıya x diyelim; Bu sayının beş katının 10 eksiği 5x 10 dur. Bu sayının üç katının 20 fazlası 3x 20 dir. İki terime birbirine eşitleyelim, 5x 10 3x 20 5x 3x 20 ( 10) 2x 30 x 15 olarak buluruz. Doğru Cevap : D şıkkı 2) Bir sayının 2 katının 1 fazlası ile 5 katının 8 eksiği ile toplamı 35 olduğuna göre, bu sayı kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 ÇÖZÜM: Soruyu denklem kurarak çözelim, Aradığımız sayıya x diyelim; Bu sayının 2 katının 1 fazlası 2x 1 dir. Bu sayının 5 katının 8 eksiği 5x 8 dir. İki terimin toplamı 35 olduğuna göre, 2x 1 5x 8 35 7x 7 35 7x 35 7 7x 42 x 6 olarak buluruz. Doğru Cevap : B şıkkı 3) Toplamları 51 olan iki sayıdan büyüğü, küçüğüne bölündüğünde bölüm 7, kalan 3 oluyor. Buna göre büyük sayı kaçtır? A) 35 B) 40 C) 45 D) 48 E) 49 ÇÖZÜM: Büyük sayıya x diyerek çözüme başlayalım. Büyük sayı x ise 51’den x çıkarırsak küçük sayıyı elde ederiz. Yani; Büyük sayı x Küçük sayı 51 x olur. Soruda bize x 51 x _ 7 3 olduğu v erilmiş. Buna göre denklemi kuralım, x (51 x).7 3 x 357 7x 3 x 360 7x 8x 360 x 45 olarak bulunur. Doğru Cevap : C şıkkı 4) 32 kişilik bir sınıfta Ayşe’nin erkek arkadaşlarının sayısı kız arkadaşlarının sayısının 2 katından 5 eksiktir. Buna göre sınıftaki erkeklerin sayısı kaçtır? A) 12 B) 13 C) 15 D) 17 E) 19 ÇÖZÜM: Sınıf 32 kişilik ise Ayşe’nin tüm arkadaşları 31 kişidir. Erkek arkadaşlarının sayısına x dersek, Kız arkadaşlarının sayısı 31 x olur. Buna göre denklemi kuralım, x 2.(31 x) 5 x 62 2x 5 x 5 7 2x 3x 57 x 19 olarak bulunur. Doğru Cevap: E şıkkı www.matematikkolay.net 5) Özlem’in parası, Yunus’un parasının 2 katıdır. Özlem, Yunus’a 100 lira verirse; Özlem’in parasının 2 katı ile Yunus’un parasının 3 katı birbirine eşit oluyor. Buna göre Özlem’in başlangıçtaki parası kaç liradır? A) 1000 B) 1100 C) 1200 D) 1300 E) 1400 ÇÖZÜM: Başlangıçtaki Yunus’un parasına x dersek Özlem’in başlangıçtaki parası 2x olur. Özlem, Yunus’a 100 lira verirse Özlem’in parası 2x 100 Yunus’un parası x 100 olur. Buna göre denklemi kuralım, 2.(2x 100) 3 .(x 100) 4x 200 3x 300 4x 3x 300 200 x 500 Özlem’in başlangıçtaki parası 2x idi. Buna göre Özlem’in başlangıçtaki parası : 1000 liradır. Doğru Cevap : A şıkkı 6) Bir sinema salonunda erkeklerin sayısı, kadınların sayısından 40 eksiktir. Sinema salonuna 5 evli çift daha girseydi, kadınların sayısı erkeklerin sayısının 2 katı olacaktı. Buna göre sinema salonunda kaç kişi var dır? A) 100 B) 110 C) 120 D) 130 E) 140 ÇÖZÜM: Sinema salonundaki kadınların sayısına x diyelim; Erkek Kadın Normalde x 40 x 5 çift gelirse x 35 x 5 Buna göre denklemi kuralım, x 5 2.(x 35) x 5 2x 70 x 2x 70 5 x 75 x 75 bulunur. Bu kadın sayısı idi. Erkekler x 40 75 40 35 kişi Buna göre toplam: 35 75 110 kişi salondadır. Doğru Cevap : B şıkkı 7) Sadece tek kişilik ve iki kişilik odaların bulunduğu bir hotelde 250 oda mevcuttur. Bu hotel tam dolu kapasiteye ulaştığında hotelde 400 müşteri bulunduğuna göre çift kişilik oda sayısı kaçtır ? A) 100 B) 150 C) 160 D) 180 E) 200 ÇÖZÜM: Tek kişilik oda sayısı x olsun. Çift kişilik oda sayısı 250 x olur. Tek kişilik odaların kapasitesi: x.1 x tir. Çift kişilik odaların kapasitesi: (250 x).2 dir. O halde; Toplam Kapasite 400 x (250 x) .2 400 x 500 2x 400 500 x 400 x 100 buluruz Çift kişilik oda 250 x 250 100 150 dir. Doğru Cevap : B şıkkı www.matematikkolay.net 8) Tavuk ve koyunların olduğu bir çiftlikte 100 hayvan vardır. Bu çiflikteki toplam ayak sayısı 320 olduğuna göre bu çiftlikteki tavuk sayısı kaçtır? A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 50 ÇÖZÜM: Tavuk sayısına x diyelim, Koyun sayısı 100 x olur. Tavukların ayak sayısı: 2x tir. Koyunların ayak sayısı: 4.(100 x) tir. O halde; Toplam ayak sayısı 320 2x 4.(100 x) 320 2x 400 4x 320 400 2x 320 2x 80 x 40 bulunur. Bu da çiftlikteki tavuk sayısı idi. Doğru Cevap : D şıkkı 9) Bir sınıftaki öğrenciler sıralara 2 şer kişi oturunca 10 kişi ayakta kalıyor, 3 er kişi oturunca 5 sıra boş kalıyor. Buna göre sınıftaki sıra sayısı kaçtır? A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 50 ÇÖZÜM: Sınıftaki sıra sayısına x diyelim. 2’şer kişi oturulunca 10 kişi ayakta kalıyorsa sınıf – taki toplam öğrenci sayısını 2x 10 şeklinde ifade edebiliriz. 3’er kişi oturulunca 5 sıra boş kalıyorsa sınıftaki t oplam öğrenci sayısını 3(x 5) şeklinde ifade edebiliriz. Bu iki durumda da sınıftaki toplam öğrenci sayısı eşit olduğu için bu iki terimi birbirine eşitleyerek soruyu çözelim. 2x 10 3(x 5) 2x 10 3x 15 2x 3x 15 10 x 25 x 25 sıra olarak bulunur. Doğru Cevap : A şıkkı 10) Ali üniversiteye gitmek için uzun bir merdivenden çıkacaktır. Ali bu merdivenin basamaklarını 2’şer 2’şer çıkarsa 3’er 3’er çıktığından 15 adım daha fazla atacaktır. Buna göre bu merdiven kaç basamaklıdır? A) 60 B) 80 C) 90 D) 100 E) 110 ÇÖZÜM: (3) (2) Merdivenin basamaklarına x diyelim; x 2’şer 2’şer çıkarken atılan adım sayısı olur. 2 x 3’er 3’er çıkarken atılan adım sayısı olur. 3 Bu atılan adımlar arası fark 15 x x x x 15 15 2 3 2 3 3x 2x 15 6 x 15 6 x 90 basamak bulunur. Doğru Cevap : C şıkkı www.matematikkolay.net 11) Buse, fatura ödeme kuyruğunda baştan n. sırada, sondan ise (2n+3).sıradadır. Bu kuyrukta 32 kişi olduğuna göre, Buse kaçıncı sıradadır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 10 ÇÖZÜM: 1. baştan n. sondan 1. sondan (2n 3). n 1 kişi var 2n 2 kişi var 1 kişi Baş …………… Buse ……………. Son Toplam kişi sayısı 32 n 1 1 2n 2 32 3n 2 32 3n 30 n 10 bulunur. Buse baş tan n. sırada olduğu için, Buse 10. sıradadır. Doğru Cevap : E şıkkı 12) Bir kumaş 10 eşit parçaya bölünmektedir. Eğer 6 eşit parçaya bölünseydi her bir parça 15 cm daha uzun olacaktı. Buna göre bu kumaş parçası kaç cm dir? A) 220 B) 225 C) 240 D) 250 E) 300 ÇÖZÜM: (5) ( Kumaşın uzunluğuna x diyelim, 10 parçaya bölündüğünde bir parçanın x uzunluğu cm olacaktır. 10 6 parçaya bölündüğünde bir parçanın x uzunluğu cm olacaktır. 6 Parçalar arası fark 15 x x x x 15 6 10 6 10 3) 15 5x 3x 15 30 2x 15 30 2x 450 x 225 cm olarak buluruz . Doğru Cevap : B şıkkı 13) Bir miktar para 5 kişi arasında paylaşılacaktır. Eğer bu para 3 kişi arasında paylaşılmış olsa idi kişi başına 250 lira daha fazla para düşecekti. Buna göre bu para kaç liradır? A) 1875 B) 2000 C) 2100 D) 2225 E) 2500 ÇÖZÜM: www.matematikkolay.net -5 Bu paraya x diyelim, 5 kişi paylaştığında kişi başına düşen x para lira olacaktır. 5 3 kişi paylaştığında ise kişi başına düşen x para lira olacaktır. 3 Kişibaşı paralar arası fark 250 x x x 250 3 5 3 -3 x 250 5 5x 3x 250 15 2x 250 15 2x 3750 x 1875 lira olarak buluruz. Doğru Cevap : A şıkkı 14) Ahmet, yeni aldığı bir test kitabından ilk gün 10 soru çözmüştür. Daha sonra her gün, bir önceki güne göre 5 soru daha fazla çözerek bu kitabı 25 günde bitirmiştir. Buna göre bu kitapta kaç soru vardır? A) 1250 B) 1500 C) 1750 D) 2000 E) 2250 ÇÖZÜM: n.(n 1) Toplam 2 1.gün çözülen soru: 10 2.gün çözülen soru: 10 5 3.gün çözülen soru: 10 2.5 …. 25.gün çözülen soru: 10 24.5 Toplam soru 25.10 5.(1 2 3 …24) (24)(24 1) 250 5. 2 250 1500 1750 soru olarak buluruz. Doğru Cevap : C şıkkı 15) Bir öğrenci elindeki parayla 3 defter 15 kalem ya da 6 defter 3 kalem alabilmektedir. Buna göre bu öğrenci sadece kalem almak isterse kaç kalem alabilir? A) 20 B) 22 C) 25 D) 27 E) 30 ÇÖZÜM: Bir defterin fiyatına d, bir kalemin fiyatına da k diyelim.Buna göre öğrencinin tüm parasını iki durumda da yazıp, birbirine eşitleyelim; 3d 15k 6d 3k 15k 3k 6d 3d 12k 3d 4k d yani bir defterin fiyatı 4 kalemin fiyatına eşittir. Öğrencinin tüm parası 3d 15k 3.4k 15k 12k 15k 27k olarak buluruz. Yani öğ renci tüm parasıyla 27 kalem alabilir. Doğru Cevap : D şıkkı 16) Bir terzinin, büyük bir kumaş parçasını 9 eşit parçaya bölmesi 240 saniye sürmektedir. Eğer terzi, bu kumaşı 16 parçaya bölmek isteseydi kaç saniyede bunu yapardı? A) 300 B) 360 C) 420 D) 450 E) 480 ÇÖZÜM: Bir kumaşı 9’a bölmek için 8 defa kesme işlemi yapılır. Bu 8 kesme işlemi 240 saniye sürüyorsa her kesme işlemi 30 saniye sürüyor demektir. 16 parçaya bölmek için de 15 kesme işlemi uygulanacaktır. Bu da 15×30 450 saniye sürecektir. Doğru Cevap : D şıkkı www.matematikkolay.net 17) Bir kumbara 5 ve 10 kuruşluk madeni paralardan en az bir tane vardır. Bu madeni paraların toplam değeri 2,5 lira olduğuna göre kumbaradaki madeni para sayısı en fazla kaç olabilir? A) 45 B) 48 C) 49 D) 50 E) 51 ÇÖZÜM: 2,5 lira 2,5.100 250 kuruş tur. 5 kuruşluk madeni para sayısı x olsun 10 kuruşluk madeni para sayısı da y olsun. Buna göre madeni paraların toplam değeri; 5x 10y 250 dir. Soruda bizden madeni paraların en çok olabile – ceği durum istenmektedir. Yani x y nin en büyük değerini bulmamız gerekiyor. Bunun için katsayısı büyük olan y’yi olabildiğince en küçük seçerek x’i olabildiğince büyük yapmalıyız. 5x 10y 250 y 1 seçersek; 5x 10 250 5x 240 x 48 bulunur. O halde ; x y 48 1 49 olarak buluruz. Doğru Cevap : C şıkkı

Sayı Problemleri” üzerine 42 yorum

  • Tekrar inceledik ama hata göremedik. Tam olarak nasıl bir yanlışlık gördünüz. Gözümüzden kaçmış olabilir.

  • 14.soruyu kastediyorsunuz galiba. O sorunun çözümünde, bir önceki güne göre hep 5 ekleyerek yaptık zaten. Dolayısıyla bir hata olduğunu düşünmüyoruz. Yine de hatalı olduğumuzu düşünüyorsanız biraz daha açıklayabilirseniz, sevinirim.

  • Kaçıncı sırada diye sorulduğunda, baştan olduğu anlaşılır diye düşündük. Bu sebeple ekstradan belirtmedik. Yanlış anlaşılıyorsa “baştan” ifadesini ekleyebiliriz.

 1. 6. Sorunun çözümünde işlem yanlışlığı var.
  x-40=75 buraya kadar doğru
  x-40=75-40=35 demişsin.
  -40 diğer tarafa nasıl – olarak geçiyor ?

  • Orda bir eşitlik çözülmüyor. x yerine 75 yazılarak erkeklerin sayısı bulunuyor. Dolayısıyla bir hata yok.

  • x+5=80 ama cevap 120 değil. İlk durumdaki kişi sayısı soruluyor. Erkekler 35, bayanlar 75 kişi. Toplam 110 kişi oluyor. (Soruda bir hata yok.)

  • İlk kurulan eşitlikte 3x ile -10 yer değiştiriyor. Önüne – alarak yer değiştirir. O yüzden o şekilde devam ediliyor.

  • Arkadaşları dediği için, sınıf mevcudundan kendisini çıkarıyoruz. O yüzden 1 eksik.

  • Değeri yüksek olan paradan en az sayıda seçerek, diğer küçük madeni paranın daha çok olması hedeflenmiştir. Böylelikle madeni para sayısı en fazla seviyeye ulaşmaktadır.

 2. Hocam 1. Soruda -10 eşitligin karşı tarafına geçtiginde işaret degiştirmezmi?
  O zamanda sonuç 20-10=10/2=5 yapmazmı

  • İşaret değiştiriyor zaten. Bu işaret değişimini adım adım gösterdik. -10 karşı tarafa dediğin gibi 10 olarak geçecektir. 20 ile toplanacak ve 30 olucak. 30/2=15 yapacaktır.

   • 14. Soruda parantez içine alırken 5×1 olarak almışsınız fakat ilk gün 10 soru çözüyorsa 5×2 den almamız gerekir.
    Bu arada sorularınız güzelmiş teşekkürler

    • Ordaki 1 değeri, fazladan çözülen 5 soruya ait.
     Yani ilk güne göre, 2.gün fazladan 5 soru çözüyor 10 + (5 x 1).
     3.gün fazladan 10 soru çözüyor 10 + (5 x 2).
     4.gün fazladan 15 soru çözüyor 10 + (5 x 3). Bu şekilde gidiyor.

     Anladığım kadarıyla sen, çözümü 5×2, 5×3, 5×4, … ,5×26 şeklinde tasarladın. Bu şekilde de yapabilirsin. Aynı cevap çıkacaktır.

 3. 6.Soruda kadınların sayısı erkeklerin sayısının 2 katı demiş. Burada 2.(x-35) yerine 2.(x+5) olmuyor mu? yoksa ben mi yanlış anlıyorum soruyu?

  Bu arada sorular çok mu temel düzeyde, ona göre seviyemi belirlicem.

  Çok iyi sayfa, çok yardımcı oldunuz. Teşekkür ederim♥

  • Erkeklerin 2 katı dediği için, erkek sayısının 2 katını alıyoruz. O yüzden 2.(x-35) doğru.
   Burdaki sorular konuyu anlamaya yönelik temel sorulardır. Burdaki soruları bitirdikten sonra Şuraya da bakabilirsiniz.

 4. 17. soruda y’yi 5 alırsanız A)45 de doğru cevap olur onun dışında bi yanlışlık göremedim elinize sağlık

 5. Sorularınızı beğendim her soru birbirinden güzel hiçbir soruda sorun yok ellerinize sağlık 1 yalnışım bile yok zaten hayatımda matematik ile ilgili kötü bir anım yok insan kendine güvenirse ve emek verirse geriye sadece 100 almak kalıyor ( benim gibi )

Yorum yapın