Dökülen kadar yeni karışım eklenince

Soru Sor sayfası kullanılarak Karışım Problemleri konusu altında Dökülen kadar yeni karışım eklenince ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU


2.SORU3.SORU


4.SORU


5.SORU


6.SORU


7.SORU


8.SORU


9.SORU


10.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız.

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.

Çıkmış Sorular İçin Tıklayınız.


Abone olarak soru sorabilirsiniz. Abone olmak için Tıklayın.

Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Telif: Çözümler, sitemiz tarafından hazırlanmış olup izinsiz yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

3 Şeker oranı %30 olan şekerli suyun u dökülerek 10 yerine aynı miktarda saf şeker ekleniyor. ? A) 42 B) 47 C) 49 D) 51 E) 56 Elde edilen yeni karışımın şeker oranı yüzde kaçtır www.matematikkolay.net Başlangıçta 100 kg şekerli su olsun. 3 Bunun u döküldü. Yani 30 kg döküldü. Geriye 10 70 kg karışım kaldı. 30 Bu karışımın %30’u şeker dir. Yani 70 21 kg 100 şeker var dır. Daha sonra d : ökülen 30 kg k   Çözüm adar şeker konursa, toplam 51 kg şeker olur. Tüm karışım da 100 kg olur. 51 Buna göre yeni şeker yüzdesi %51 buluruz. 100   16 Alkol oranı %40 olan alkol su karışımının %40 ı dökülerek yerine aynı miktarda saf su ekleniyor. ? A) 24 B) 25 C) 26 D) 27 E) 28  Elde edilen yeni karışımın alkol oranı yüzde kaçtır www.matematikkolay.net Başlangıçta 100 kg karışım olsun. Bunun %40 ı döküldü. Yani 40 kg döküldü. Geriye 60 kg karışım kaldı. 40 Bu karışımın %40’u alkoldü. Yani 60 24 kg 100 alkol vardır. Daha sonra 40 kg kadar su konu :   Çözüm rsa, alkol miktarı değişmez; tüm karışım ise 100 kg olur. 24 Buna göre yeni alkol yüzdesi %24 olur. 100   17 4 % 40’ı şeker olan meyve suyunun ‘i dökülüp, 5 dökülen kısmın yarısı kadar şeker ilave ediliyor. ? A) 64 B) 68 C) 72 D) 76 E) 80 Buna göre oluşan karışımın yüzde kaçı şekerdir www.matematikkolay.net 4 Karışım ilk başta 100 kg olsun. Bunun ‘i dökülünce 5 4 100 80 kilosu dökülmüş olur ve geriye 20 kg ka- 5 40 lır. Bu 20 kg’un %40’ı 20 8 kilosu şekerdir. 100 Dökülen kısım 80 kg idi. Yarısı ol n 40 : a k     Çözüm g kadar şeker eklenince toplam şeker miktarı 48 kg olur. Tüm karı – şımda 20 40 60 kg olur. Buna göre şeker oranı; 48 48 60    4 60 5 4 %80 buluruz. 5   28 Şeker oranı % 20 olan şekerli suyun % 10 u dökülüyor ve dökülen miktar kadar su ekleniyor. , ? A) 19 B) 18 C) 17 D) 16 E) 15 Buna göre oluşan karışımdaki şeker oranı yüzde kaç olur www.matematikkolay.net Karışımın tamamı 100 gram olsun.Karışımın %10 u dökülürse ; 10 100 10 gram dökülür. 100 100 10 90 gram karışım kalır. Karışımın şeker oranı %20 olduğuna göre son durumda karışımda; 20 1800 90 100 10 : 0        Çözüm şeker karışım 18 gram şeker var dır. Dökülen miktar kadar su eklenirse karışım tekrar 100 gram olur.Son durumda şeker yüzdesi; m 18 %18 bulunur. m 100   36 1 % 20’si alkol olan alkol su karışımının i dökülerek 5 yerine dökülen biter kadar %30 u alkol olan alkol su karışımı ekleniyor. , ? A) 26 B) 25 C Buna göre oluşturulan yeni karışımdaki alkol oranı yüzde kaçtır ) 24 D) 23 E) 22 www.matematikkolay.net 1 100 gram karışım olsun. ‘i dökülürse; 5 1 100 20 gram dökülür. 100 20 80 gram kalır. 5 Elimizde %20 lik 80 gram alkol su karışımı kaldı. 20 gram %30 luk alkol su karışımı eklenirse; 80 20 20 : 30 (80 2          Çözüm karışım 100 karışım karışım karışım 0) % 1600 600 100 % 2200 100 % 2200 % 22 buluruz. 100          37 www.matematikkolay.net 1 %35’i şeker olan şekerli süt karışımın ü alınıyor. 3 Yerine, toplam alınan miktar kadar ve eşit oranda şeker ve süt ilave ediliyor. Yeni karışımı süt yüzdesi kaç olur? Karışımın tamamı 6a gr olsun.Karışımın üçte biri 1 alınırsa; 6a 2a sı alınır. 4a kalır.Yerine, toplam 3 dökülen miktar kadar olmak üzere eş miktarda şeker ve süt eklenirse a gr şeker a gram süt ek :   Çözüm lenir. Eklenen şekerin, şeker %si %100 ; Eklenen sütün, şeker %si %0 alınıp karışım formülünde yerine yazılırsa; 4 a 35 a 0 .100  a.0  6 a karışım karışım karışım karışım .% 140 100 6.% 240 6.% 240 % 40 buluruz. 6         43 1 Ağırlıkça %35 i tuz olan tuz-su karışımının i alına- 5 rak, yerine aynı ağırlıkta tuz ekleniyor. ? A) 48 B) 46 C) 42 D) 40 E) 36 Yeni karışımın ağırlıkça tuz yüzdesi kaç olur www.matematikkolay.net karışım karışım karışım 1 Karışım 5 gram olsun. ‘i alınırsa 5 1 5 1 gramı alınmış olur. 5 5 1 4 gram karışım kalır. Yerine 1 gram tuz eklenirse yeni karışım yüzdesi; 4.35 1.100 (4 1).% 240 240 5. % % 4 5 :            Çözüm 8 bulunur. 48 Ağırlıkça % 10 u şeker olan bir miktar şekerli suyun bir kısmı dökülüp, yerine dökülen miktarda şeker ekleniyor. % , ? A) Yeni karışımın şeker yüzdesi 40 olduğuna göre dökülen miktarın karışıma oranı kaçtır 1 1 1 1 1 B) C) D) E) 2 3 4 5 6 www.matematikkolay.net 1 1 2 1 2 karışım Dökülen miktara x diyelim. İlk karışıma da y diyelim. m .% m .100 (m m ).% (y x).10 x.100 (y x x).40 10y 10x 100x 40y 10y 90x 40y 90x 30y x 30 1 bu : luruz. y 90 3                 Çözüm 55 1 % 20 si su olan bir bardak ayranın ü boşaltılıp 4 yerine yoğurt konuluyor ve karıştırılıyor. , ? A) 25 B) 40 C) 85 D) 90 E) 95 Buna göre son karışımın yoğurt oranı yüzde kaçtır k yoğurdun yoğurt yüzdesi %100 dür. k k 1 Ayran 100 gr olsun. ‘ü boşaltılırsa 25 gram 4 boşaltılır, 75 gram kalır. %20’si su ise %80’i yogurttur. 75.80 25.100 (75 25).% 75.80 25.100 100.% 6000 2500 1 : % 0        Çözüm  60 25  85 bulunur. 67 Alkol oranı % 80 olan 30 litrelik bir sıvının yarısı atılıp yerine su konuyor. – ? A) 36 B) 45 C) 50 D) 60 E) 75 Daha sonra elde edilen karışıma 6 litre alkol ekle nirse son karışımın alkol oranı yüzde kaç olur www.matematikkolay.net eklenen Alkol oranı %80 olan 30 litrelik sıvının yarısı dökülürse %80 lik 15 litre karışım kalır. Karışıma saf su eklenirse alkol oranı 0, saf alkol eklenirse alkol oranı 100 kabul edilir. 80.15 :  15 Çözüm   k eklenen saf su saf alkol k k .0 6 .100 15 15 6 .% 1200 600 36.% 1800 % 50 bulunur. 36          73

 

 

 

 

Yorum yapın