Karışım Problemleri

Konu ile ilgili Çözümlü Soruları Görmek için Tıkla

Karışım Oranı= Saf Madde Miktarı / Toplam Madde Miktarı

konu_karisim_problemleri_1

A kabında, tuz oranı % A olan x litrelik tuzlu su çözeltisi ile B kabında tuz oranı % B olan y litrelik tuzlu su çözeltisi, boş olan C kabında karıştırılırsa oluşan x + y litrelik karışımın tuz oranı


%\frac{Ax+By}{x+y}  olur.

Tuz oranı % A olan tuzlu su çözeltisinin su oranı % (100 – A) dır.

Kaynak: www.derscalisiyorum.com.tr

Konu ile ilgili Çözümlü Soruları Görmek için Tıkla