Karışım Problemleri

Bu bölümde Karışım Problemleri ile ilgili 14 adet soru bulunmaktadır. Sorularınızı çözdükten sonra düşündüğünüz şıkka tıklayarak doğru yapıp yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Eğer soruları çözmekte zorlanırsanız; kolay anlaşılır detaylı çözümlere “Çözüm için Tıklayınız” seçeneği ile ulaşabilirsiniz. İyi Çalışmalar…

1.SORU

Çözüm için Tıklayınız.


2.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

3.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

4.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

5.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

6.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

7.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

8.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

9.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

10.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

11.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

12.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

13.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

14.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

Eğer sorular ya da çözümler konusunda bir problem görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.

 

Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

KARIŞIM PROBLEMLERİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI www.matematikkolay.net 1) Tuz oranı %25 olan 200 litrelik tuz-su karışımındaki su miktarı kaç litredir? A) 40 B) 120 C) 150 D) 160 E) 175 ÇÖZÜM: Tuz miktarı %25 ise, %75 i sudur. Buna göre karışımın %75’inin kaç litre olduğunu bulalım. 75 200 2.75 150 litre olarak buluruz. 100 Doğru Cevap : C şıkkı 2) 30 gram tuz ile 120 gram su karıştırıldığında oluşan karışımın tuz oranı yüzde kaç olur? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 40 ÇÖZÜM: -20 Karışımın tuz oranını bulmak için, tuz miktarını toplam karışıma oranlayalım. Tuz miktarı 30 1 Tuz oranı Toplam Karışım 150 5 Bu oran, yüzde olarak kaça eşit onu bulalım, 1 20 %20 olarak bul 5 100 uruz. Doğru Cevap : B şıkkı 3) Şeker oranı %30 olan 40 kg şekerli su ile şeker oranı %60 olan 80 kg şekerli su karıştırılırsa yeni karışımın şeker oranı yüzde kaç olur? A) 32 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 ÇÖZÜM: 1. Yol: İlk önce karışımlardaki tuz miktarlarını ayrı ayrı bulup; sonra toplam tuz miktarını, toplam karı – şıma oranlayalım. 30 1. tuz 40 4.3 12 100 60 2. tuz 80 8.6 48 100 Toplam Tuz Yeni Tuz oranı= To -50 12 48 plam Karısım 40 80 60 1 50 %50 olarak buluruz. 120 2 100 2.Yol: % 30 % 60 % x 40 kg 80 kg (40 80) kg Yeni karışımdaki tuz oranına %x diyelim. Karışımlardaki tuzların toplamını, yeni kar  ışımdaki tuz miktarına eşitleyelim. Buna göre; 30 60 x 40 80 120 100 100 100 6x 12 48 5 6x 60 5 x 10 5 x 50 b uluruz. Doğru Cevap : E şıkkı 4) %45 lik 180 gr tuzlu su ile %15 lik 320 gr tuzlu su karıştırılırsa yeni karışımın tuz yüzdesi kaç olur? A) 25,8 B) 26,2 C) 26,8 D) 27,1 E) 28,3 www.matematikkolay.net ÇÖZÜM: % 45 % 15 % x 180 g 320 g (180 320) g Yeni karışımdaki tuz oranına %x diyelim. Karışımlardaki tuzların toplamını, yeni karışımdaki tuz miktarına eşitleyelim. Buna göre; 45 15 x 180 320 500 100 100 9 100 18 0 45 9 2 10 0 32 16 0 15 3 2 10 0 5 00 x 1 00 81 48 5x 129 5x 129 x 5 x 25,8 buluruz. Doğru Cevap : A şıkkı 5) Alkol oranı %40 olan 300 gr alkol-su karışımına alkol oranı %20 olan alkol-su karışımından kaç gram konmalı ki, yeni karışımın alkol oranı %36 olsun? A) 60 B) 75 C) 90 D) 100 E) 120 ÇÖZÜM: % 40 % 20 % 36 300 gr x gr (300 x) gr Eklenecek karışıma x gram diyelim Karışımlardaki alkol miktarlarını, yeni karışımdaki alkol miktarına eşitleyelim. Buna göre; 40 20 36 300 x (300 x) 100 100 10 0 12000 20x 10800 36x 100 100 12000 10800 36x 20x 1200 16x 1200 x 75 gr buluruz. 160 Doğru Cevap : B şıkkı 6) %60 lık 250 gram şekerli su karışımına 100 gram su, 50 gram daha şeker ilave edersek yeni karışımın şeker yüzdesi kaç olur? A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50 ÇÖZÜM: % 60 su şeker % x 250 gr 100 gr 50 gr (250 100 50) gr Yeni karışımın şeker oranına %x diyelim. İlk karışımdaki şeker ile sonradan eklenen şeker toplamını, yeni karışımdaki şeker miktarına e şit – leyelim. Buna göre; 60 x 250 50 (250 100 50) 100 100 x 150 50 400 100 200 4x x 50 olarak buluruz. Doğru Cevap : E şıkkı 7) %20 lik 300 gram şekerli su karışımı ısıtılarak bir miktar su buharlaştırılmıştır. Sonra bu karışıma 60 gr şeker ilave edilmiştir. Son durumda karışımın şeker yüzdesi %60’a ulaştığına göre ilk karışımdan kaç gr su buharlaştırılmıştır? A) 150 B) 160 C) 180 D) 200 E) 220 ÇÖZÜM: www.matematikkolay.net % 20 su şeker %60 300 gr x gr 60 gr (300 x 60) gr Buharlaşan suya x gram diyelim. İlk karışımdaki şeker ile sonradan eklenen şeker toplamını, yeni karışımdaki şeker miktarına eşit – leyelim. Buna göre; 20 60 300 60 (300 x 60) 100 100 60 60 60 (360 x) 100 6 120 (360 x) 10 6 6 120 360 x 10 10 6 120 216 x 10 6 x 216 120 10 6x 1 96 0 x 16 x 160 gr buluruz 10 Doğru Cevap : B şıkkı  8) % 60 lık 200 gram tuzlu su karışımından bir miktar dökülerek, dökülen miktar kadar % 20 lik tuzlu su karışımı eklenmiştir. Son durumda karışımın tuz yüzdesi %30 olduğuna göre dökülen miktar kaç gramdır? A) 40 B) 50 C) 80 D) 120 E) 150 ÇÖZÜM: % 60 %60 % 20 %30 200 gr x gr x gr 200 gr Dökülen tuzlu suya x diyelim, Karışımlardaki tuzları hesap ederek, yeni karışımdaki tuz miktarına eşitleyen bir denklem kuralım. Buna göre; 60 60 200 x 100 1 20 30 x 200. 00 100 100 6x 2x 120 60 10 10 4x 120 60 10 4x 60 10 x 15 10 x 150 gram buluruz. Doğru Cevap : E şıkkı 9) x litrelik şekerli su karışımındaki şeker oranı %y 1 dir. Bu karışımın ü alınıp yerine %20 u şeker 4 olan başka bir karışım ilave edilince, yeni karışımın şeker oranı %50 oluyor. Buna göre y kaçtır? A) 60 B) 50 C) 40 D) 30 E) 20 www.matematikkolay.net ÇÖZÜM: -4 % y %y % 20 %50 x gr x / 4 gr x / 4 gr x gr Karışımlardaki şekerleri hesap ederek, yeni karışımın şeker miktarına eşitleyen bir denklem kuralım. Buna göre; y x y x 20 50 x x. 100 4 100 4 100 100 x y 1 100 -4 x y x 20 x 50 4 100 4 100 1 100 4xy xy 20x 200x 400 400 400 400 4xy xy 20x 200x 3xy 180x y 60 buluruz . Doğru Cevap : A şıkkı 10) A kabında %30’luk 200 litre alkol su karışımı, B kabında ise %60 lık 100 litre alkol su karışımı vardır. A kabındaki karışımın yarısı B kabına boşaltılıyor. Daha sonra B kabındaki karışımın yarısı A kabına boşaltılıyor. Son durumda A kabındaki karışımın alkol yüzdesi kaç olur? A) 32,5 B) 35 C) 37,5 D) 42,5 E) 45 ÇÖZÜM: A kabı B kabı % 30 % 60 200 litre 100 litre A kabının yarısı B kabına eklendiğinde; B kabının yeni alkol yüzdesine x diyelim. 30 60 x 100 100 200 100 100 100 30 60 2x x 45 Şimdi B kabında %45 lik 200 gram alkol – su karışımı var dır. B kabının yarısı A ‘ ya eklendiğinde; 30 45 x 100 100 200 100 100 100 30 45 2 x 75 2x x 37,5 buluruz. Doğru Cevap : C şıkkı 11) Saf altın 24 ayardır. 15 gr 14 ayarlık altınla bir miktar 22 ayar altın eritilerek karıştırılıyor. Yeni oluşan altın 16 ayar olduğuna göre kaç gr 22 ayar altın eritilmiştir? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 ÇÖZÜM: 14 ayar 22 ayar 16 ayar 15 gr x gr (15 x) gr 22 ayar altının ağırlığına x diyelim. Buna göre; 14 22 16 15 x (15 x) 24 24 24 15.14 x.22 (15 x).16 210 22x 240 16x 6x 30 x 5 gr buluruz. Doğru Cevap : D şıkkı www.matematikkolay.net 12) %60 lık x litre şekerli su ile %80 lik y litre şekerli su karıştırılıyor. x ‘in y den küçük olduğu bilindiğine göre bu iki karışım karıştırıldığında oluşan yeni karışımın şeker yüzdesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 68 B) 72 C) 74 D) 76 E) 78 ÇÖZÜM: x ile y’nin eşit olduğu düşünürsek; %60 lık karışım ile %80 lik karışım karıştırıldığında yeni karışımın yüzdesi bu iki değerin ortalaması olacak idi. 60 80 70 2 Ancak y daha büyük olduğu için, karışımı n şeker yüzdesi %80’e daha yakın olmalıdır. Bu yüzden karışımın şeker yüzdesi %70 ten kesinlikle daha fazladır. A şıkkındaki gibi %68 lik bir yüzde olamaz. Doğru Cevap : A şıkkı 13) Kilogram fiyatı 40 lira olan ceviz ile kg fiyatı 50 lira olan ceviz karıştırılıyor. Bu karışım için 40 liralık cevizden 20 kg, 50 liralık cevizden 5 kg kullanıldığına göre bu ceviz karışımının kg fiyatı kaç liradır? A) 41 B) 42 C) 43 D) 44 E) 45 ÇÖZÜM: Karışımın kg fiyatına x lira diyelim ve cevizlerin toplam fiyatını birbirine eşitleyerek denklem kuralım. 20.40 5.50 25.x 800 250 25x 1050 25x x 42 lira buluruz. Doğru Cevap : B şıkkı 14) %50 lik x gram tuzlu su karışımından y gram su buharlaştırılıyor. Buna göre, karışımın yüzde kaçı su olur? 100(x 2y) 50(x 2y) A) B) x y x y 50(x 2y) 50(x y) C) D) x y 2x y 50(x 2y) E) x y ÇÖZÜM: -2 x %50 lik x gram tuzlu suyun gramı tuz, 2 x gramı sudur. y gram su buharlaşınca kalan 2 x su miktarı: y olur. 2 Yeni Karışımın su oranına % a dersek; x a y (x y) 2 100 x y 2 1 a (x y) 100 x 2y a (x y) 2 100 a x 2y (x y) 50 50.(x 2y) (x y).a 50(x 2y) a buluruz. x y Doğru Cevap : E şıkkı

 

Yorum yapın