Kuruyan ürünler

Soru Sor sayfası kullanılarak Kar Zarar Problemleri konusu altında Kuruyan ürünler ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU


2.SORU3.SORU


4.SORU


5.SORU


6.SORU


7.SORU


8.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız.

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.

Çıkmış Sorular İçin Tıklayınız.


Abone olarak soru sorabilirsiniz. Abone olmak için Tıklayın.

Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Not: Bu sitede yayınlanan çözümler, tamamen bu site için hazırlanmıştır. İzinsiz olarak yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

* Yaş üzüm kuruduğunda ağırlığının ,% 40 nı kaybet mektedir kilogramı 2 TL ye alınan kuruduk tan sonra kilogramı 4 TL den satılıyor buna göre bu satış tan yüzde kaç kâr edilir? Çözüm: Başlangıçta 100 kilogr am yaş üzüm olsun. Kilosu 2 liradan toplam 200 lira para harcanmıştır. Kuruyunca 100 kilogram üzüm; 40 100 40 kilo ağırlık kaybeder. 100 Geriye kalan 60 kilogram, 4 liradan satılırsa 60.4 240 lira para el de edilir. Maliyet 200 lira idi. Yani 40 lira kâr edilmiş. 40 Bu da yüzde olarak 20 200 100 20 %20 eder. 100 98 * 1 Yaş kayısı kuruduğunda oranında kilo kaybına 6 uğradığına göre yaş olarak alınıp kuru olarak satıldığında zarar edilmemesi satış fiyatı yüzde kaç arttırılmalıdır? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 Çözüm: Yaş kayısının kilosu 100 lira alalım. Bundan 6 kilo alırsak 600 lira öderiz. 6 kilo kayısı kuruyunca, 5 kilo oluyormuş. 600 O zaman, kuru kayısının kilosu 120 lira 5 olmalıdır. Yani %20 fiya t artırılmalıdır. 101 * Bir bakkal kilogramını 600 000 liradan aldığı yaş sabunları kurutarak kuru sabunların kilogramını 1 200 000 liradan satıyor. Bakkal bu satış tan % 60 kâr elde ettiğine göre 1 kg yaş sabun kuruyunca kaç gram olur? www.matematikkolay.net Çözüm: 1 kilogram yaş sabun alınmış olsun. 600000.1 60.0000 TL harcanmış olur. %60 kar elde ediliyorsa; 60000 0 .16 0 10 0 960000 TL kazanır. x kg kuru sabun elde edilsin. x.120 0000 96 0000 96 8 x 0,8 kg kuru sabun elde edilmiştir. 120 10 0,8.1000 800 gram olur. 109 * Kilosu 4 lira olan yaş incir kuruyunca kilosu 10 liraya gelmektedir. Buna göre, yaş incir kuruyunca ağırlığının yüzde kaçını kaybetmiştir? A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 www.matematikkolay.net Çözüm: Yaş incir 100 kilo ağırlığında olsun. Kilosu 4 lira ise maliyeti 100.4 400 liradır. Kuruyunca kilosu 10 lira ise; 400 40 kilo kuru incir kalmıştır. Yani; 10 100 kilo yaş incir, 60 kilo su kaybet miştir. Cevap: %60 116 * www.matematikkolay.net 6 adet yaş sabun 1 kilogram gelmektedir. Sabunlar kuruyunca kurusunun 8 adedi 1 kilogram geliyor. Yaş sabunun kilogramını 600 liradan alınıp kurusunun kilogramı 960 liradan satılınca kuru sabunun kilogramından kaç lira kâr edilir? A) 40 B) 60 C) 80 D) 120 E) 160 Çözüm: 600 Bir sabunun maliyeti 100 liradır. 6 Bir kg kuru sabunda 8 adet sabun kullanılıyorsa; bunun maliyeti 8.100 800 liradır. 1 kg kuru sabun 960 liraya satılıyorsa; Kâr 960 800 160 liradır. 153 * Yaş erik kurutulunca ağırlığından % 20 fire veriyor. Kuru erik, çekirdekleri ayıklanınca %25 daha hafif – liyor. Yaş erik alarak yaş eriğin maliyetin yarısı kadar daha masraf yaparak satışa hazır kuru erik elde eden satıcı kuru yarım kilogram fiyatını yarı eriğin kilogram fiyatının 6 katı olarak belirliyor. Buna göre, satıcı satışı planladığı gibi tamamladığında satıcının kâr oranı ne olur? A) % 50 B) % 100 C) % 120 D) % 140 E) % 180 www.matematikkolay.net Çözüm: Başlangıçta 100 kg yaş erik almış olsun ve kg alış fiyatı da 1 lira olsun. Bunlara 100.1 100 lira para haracamıştır. 100 kg yaş erik kuruyunca 80 kg kalır. %20 fire 80 kg eriğin çekirdekleri ayıklan ınca; 80 20 75 3 100 4 20.3 60 kg kalır. %25 hafifleme 1 Bu işlemler için de 100 50 lira harcamıştır. 2 60 kg kuru eriği de kg başında 6 liraya satarak 60.6 360 lira para elde etmiştir. Toplam maliyeti 100 50 150 lira idi. Kâ r 360 150 210 liradır. 210 Kâr oranı 70 150 50 2 70 140 %140 buluruz. 50 100 158 * www.matematikkolay.net Kilosu 15 liradan alınan yaş üzümün % 20’si çürük çıktığı için atılıyor. Geriye kalan yaş üzüm kurutul – duğunda ağırlığının % 20’sini kaybediyor. Buna göre kuru üzümün kilosu kaç liradan satılırsa % 60 kâr elde edilir? A) 32,5 B) 35 C) 37,5 D) 40 E) 42,5 Çözüm: Başlangıçta 100 kg yaş üzüm alınmış olsun. Maliyet 100.15 1500 liradır. %20’si çürüyünce geriye 80 kg yaş üzüm kalır. Bunun da %20’si buharlaşınca; 80 80 64 kg kuru üzüm kalır. 100 %60 kâr isteniyor. 1 5 00 160 100 2400 lira para ele geçmelidir. O zaman 64 kg kuru üzümün kg fiyatı; 2400 300 64 8 300 75 8 2 75 37,5 lira olmalıdır. 2 165 * Yeşil çay kurutulduğunda ağırlığı % 60 oranında azalıyor. Kilogramı 6 liraya alınan yaş çay kurutulup %40 kârla satılıyor. Buna göre, 1 kilogram kuru çayın satış fiyatı kaç liradır? A) 12 B) 15 C) 18 D) 20 E) 21 www.matematikkolay.net Çözüm: 1 kg 1000 gramdır. 1000 gram yaş çay kuruyunca 60 1000 600 gram ağırlığını kaybeder. 100 400 gram kalır. 400 gram kuru çayın maliyeti 6 lira ise 1000 gram kuru çayın maliyeti ; 6.10 00 400 4 60 15 liradır. 1 kg maliyeti 4 Bunu %40 kârla satacaksa; 14 0 Satış fiyatı 15 10 0 15 3 . 14 7 10 5 21 lira olmalıdır. 179

 

 

 

Kuruyan ürünler” üzerine 3 yorum

Yorum yapın