Kar-Zarar Problemleri

Bir esnaf, bir ürünü 100 liraya alıp, üstüne 20 lira masraf edip bu ürünü 150 liraya satıyorsa,

Alış Fiyatı 100 liradır.

Maliyeti 100+20=120 liradır.


Satış Fiyatı ya da Etiket Fiyatı 150 liradır.

Bir ürün, maliyetinden daha düşük fiyata satılırsa zarar edilir. Mesela yukarıdaki ürün 108 liraya satılsın.

Not: Kâr ve zarar, aksi belirtilmedikçe maliyet fiyatı üzerinden hesaplanır.

Örnek:

Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

Not: Satış fiyatında yapılan azaltma işlemine indirim veya iskonto denir. Eğer satış fiyatı artırılırsa buna zam denir.

Zam ve inidirimler, aksi belirtilmedikçe satış fiyatı üzerinden hesaplanır.

Örnek:

Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

Konu Anlatımını pdf indir

Çözümlü Sorular veya Daha Fazlası için Tıkla

Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

KAR ZARAR PROBLEMLERİ KONU ANLATIMI www.matematikkolay.net Bir esnaf, bir ürünü 100 liraya alıp, üstüne 20 lira masraf edip bu ürünü 150 liraya satıyorsa, Alış Fiyatı 100 liradır. Maliyeti 100+20=120 liradır. Satış Fiyatı ya da Etiket Fiyatı 150 liradır. Kâr Satış Fiyatı Maliyet 150 120 30 liradır. Kâr Kâr Yüzdesi 100 Maliyet 30 120 4 100 25 25 tir. Bir ürün, maliyetinden daha düşük fiyata satılırsa zarar edilir. Mesela yukarıdaki ürün 108 liraya satılsın. Zarar Maliyet Satış Fiyatı 120 108 12 liradır. Zarar Zarar Yüzdesi 100 Maliyet 12 120 10 100 10 10 dur. Not: Kâr ve zarar, aksi belirtilmedikçe maliyet fiyatı üzerinden hesaplanır. Örnek: 180 liraya alınan bir ürün 135 liraya satılıyorsa zarar yüzde kaçtır? Çözüm: Zarar 180 135 45 liradır. 45 Zarar Yüzdesi 180 4 100 25 25 tir. Örnek: %30 kâr ile 78 liraya satılan bir ürünün alış fiyatı kaç liradır? Çözüm: 13 x 0 10 0 78 6 x 60 liradır. Not: Satış fiyatında yapılan azaltma işlemine indirim veya iskonto denir. Eğer satış fiyatı artırılırsa buna zam denir. Zam ve inidirimler, aksi belirtilmedikçe satış fiyatı üzerinden hesaplanır. Örnek: 200 liraya satılan bir ürüne ilk önce %20 zam yapılı – yor. Satışlar düşünce %20 indirim yapılıyor. Son durumdaki satış fiyatı, başlangıçtaki fiyata göre yüzde kaç düşmüştür? Çözüm: İlk önce 200 2 120 100 240 liraya çıkar. Sonra 24 0 8 0 10 0 192 liraya düşer. Başlangıçtaki fiyat ile farkı 200 192 8 liradır. 8 4 200 100 4 %4 düşmüştür. 100 Örnek: Bir miktar ürünün %30’u %20 zararla, kalanı ise %10 kârla satılıyor. Buna göre, son durumdaki kâr zarar durumu yüzde olarak denir? Çözüm: 20% %30’u zarar Elimizde 10 tane ürün olsun ve her birinin maliyeti 10 lira olsun. (Toplam maliyet 100 liradır ve son durumda elde ettiğimiz parayı, 100 lirayla kolaylıkla kıyaslayabiliriz.) 3 tanesi 8 lira Geri %10 kâr kalanları ya satılıyor. 24 lira gelir. 7 tanesi 11 liraya satılıyor. 77 lira gelir. Toplam 24 77 101 lira para gelir. 100 lira maliyet vardı. O halde 1 lira kâr elde 1 edilmiştir. %1 100  kâr vardır. www.matematikkolay.net Örnek: 3 kg portakalı 5 liraya alan bir manav, 2 kg’ı 5 liraya satarsa yüzde kaç kâr eder? Çözüm: 5 1 kg’ın alış fiyatı liradır. 3 5 1 kg’ın satış fiyatı liradır. 2 5 5 Kâr 2 3 5 5 15 10 5 2 3 6 6 5 Kâr oranı 5 5 5 3 3 3 6 2 3 5 50 1 50 2 100 %50 dir. Örnek: Tanesi 40 kuruş tan alınan 120 tane yumur tanın %10’u taşıma esnasında kırılıyor. Kalan yumurtaların tanesi 50 kuruş tan satılınca yüzde kaç kâr edilmiştir? Çözüm: Maliyet 120 0,4 48 liradır. 12 0 10 100 10 12 tanesi kırılıyor. Kalan 108 yumurta 50 kuruş tan satılınca, 108 0,5 54 lira para elde edilir. Kâr 54 48 6 liradır. 6 Kâr oranı 48 8 125 1 125 12,5 %12,5 tir. 12 1000 100 Örnek: 1 kilogramı 5 liradan alınan yaş incir, kurutularak kilogramı 10 liraya satılıyor. Bu satış tan %25 kâr elde edildiğine göre, yaş incir kuruyunca ağırlığının yüzde kaçını kaybediyor? Çözüm: 10 liranın içinde %25 kâr var sa, 1 kg’ın maliyeti 10 2 100 4 125 5 8 liradır. Başlangıçta 100 kg yaş incir olusn. Bunun maliyeti 100.5 500 liradır. Kuruyunca 1 kg’ın maliyeti 8 lira oluyorsa 500 125 62,5 kg kuru incir vardır. 8 2 100 kg incir 62,5 kg’a dü şüyorsa 37,5 kg ağırlık kaybediyordur. 37,5 %37,5 kilogram kaybı var dır. 100 Örnek: Bir sütçü için 1 litre sütün maliyeti 2 liradır. Bu sütçü her 5 litre süte 1 litre su katar ve sütün litresini 3 liradan satarsa kârı yüzde kaç olur? Çözüm: 10 5 litre sütün maliyeti 10 liradır. Bunu 6 litre olarak, litresini 3 liradan satarsa eline 6.3 18 lira geçer. Kâr 18 10 8 liradır. 8 80 Kâr oranı %80 dir. 10 100