Kar Zarar Problemleri

Bu bölümde Kar Zarar Problemleri ile ilgili 20 adet soru bulunmaktadır. Sorularınızı çözdükten sonra düşündüğünüz şıkka tıklayarak doğru yapıp yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Eğer soruları çözmekte zorlanırsanız; kolay anlaşılır detaylı çözümlere “Çözüm için Tıklayınız” seçeneği ile ulaşabilirsiniz. İyi Çalışmalar… 

1.SORU

Çözüm için Tıklayınız.


2.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

3.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

4.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

5.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

6.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

7.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

8.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

9.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

10.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

11.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

12.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

13.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

14.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

15.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

16.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

17.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

18.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

19.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

20.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

Eğer sorular ya da çözümler konusunda bir problem görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.
Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.) KAR ZARAR PROBLEMLERİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI www.matematikkolay.net 1) Maliyeti 400 lira olan bir mal %30 kârla kaç liraya satılır? A) 520 B) 530 C) 540 D) 550 E) 560 ÇÖZÜM: 400 lira üzerinden %30 kâr kaç eder? onu hesaplayalım, 30 30 Kâr 400 4 120 lira eder. 100 1 Maliyetin üstüne Kâr fiyatını eklersek satış fiyatını buluruz. Satış Fiyatı Maliyet Kâr Satış Fiyatı 400 120 Sat ış Fiyatı 520 liradır. Doğru Cevap : A şıkkı 2) %25 kârla 75 liraya satılan bir çantanın maliyeti kaç liradır? A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60 ÇÖZÜM: Satış fiyatı, kâr ile maliyetin toplamına eşittir. Ürünün maliyetine x dersek, 25 Kâr fiyatı x 100 Bu ikisinin toplamı bize satış fiyatını verir; 25 1 x x 75 x x 75 100 4 (4) (1) x x 75 4 x x 75 1 4 4x x 75 4 5x 75 4 5x 300 x 60 lira buluruz. Doğru Cevap : E şıkkı 3) %20 zararla 24 liraya satılan bir futbol topu %40 kârla kaç liraya satılır? A) 36 B) 42 C) 48 D) 54 E) 60 ÇÖZÜM: Bu futbol topunun maliyeti x olsun; 80 %20 zararlı fiyatı : x 24 100 8 x 0 10 0 24 3 1 x 3 10 x 3.10 x 30 buluruz. 140 140 %40 kârlı fiyatı : x 30 100 100 3 0 14 0 10 0 14 3 1 3.14 42 buluruz. Doğru Cevap : B şıkkı 4) Etiket fiyatı 70 lira olan bir elbise 56 liraya satılmaktadır. Buna göre etiket fiyatı üzerinden yüzde kaç indirim yapılmıştır? A) 14 B) 16 C) 20 D) 22 E) 25 www.matematikkolay.net ÇÖZÜM: Yapılan indirimin tutarı 70 56 14 lira indirimin 14 etiket fiyatına oranı 70 14 in % olarak neye eşit olduğunu bulalım. 70 14 x 1 x 70 100 5 100 5x 100 x 20 bulunur . Doğru Cevap : C şıkkı 5) %40 kârla satılan bir malın satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapılırsa, yeni kâr yüzdesi ne olur? A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15 ÇÖZÜM: Bu tarz sorularda ürünün maliyetine 100 lira demek çözümü kolaylaştırır. Buna göre; 140 % 40 kârlı satış fiyatı: 100 140 liradır. 100 140 lira üzerinden %20 inidirim yapılırsa 80 8 yeni fiyat 140 14 14 100 1 .8 112 lira olur. Başlangıçta maliyete 100 lira demiştik. O halde kâr 12 liradır. Bu da %12 kâr demektir. Doğru Cevap : D şıkkı 6) %10 zararla satılan bir ürüne 60 lira zam yapıldığında %10 kâr ediliyor. Buna göre, bu ürünün maliyeti kaç liradır? A) 150 B) 200 C) 250 D) 300 E) 350 ÇÖZÜM: Bu ürünün maliyeti 100x diyelim, %10 zararlı satış fiyatı 90x %10 kârlı satış fiyatı 110x olur. Bu ikisi arasındaki fark 60 lira ise; 110x 90x 60 20x 60 x 3 Maliyete 100x demiştik. Buna göre; Maliyet 100x 100.3 300 lira buluruz. Doğru Cevap : D şıkkı 7) Bir satıcı malı %30 zararla 210 liraya satmıştır. Satıcı aynı malı 348 liraya satsaydı yüzde kaç kâr ederdi? A) 12 B) 14 C) 15 D) 16 E) 18 ÇÖZÜM: Malın ilk önce maliyetini bulalım, Maliyetine 100x dersek; %30 zararlı hali 70x olur. 70x 210 x 3 100x 100.3 300 buluruz. 300 lira maliyeti olan bir mal 348 liraya satılmışsa 48 l ira kâr edilmiştir. Buna göre; 48 x 48 kar yüzdesi 300 100 300 3 x 100 48 x x 16 buluruz 3 1 Doğru Cevap : D şıkkı 8) Bir mal a liraya satılırsa %15 zarar, b liraya satılırsa a %20 kâr ediliyor. Buna göre kaçtır? b 3 17 7 17 17 A) B) C) D) E) 4 24 4 25 20 www.matematikkolay.net ÇÖZÜM: Maliyete 100 lira dersek; %15 zarar edilen durum: a 85 %20 kâr edilen durum: b 120 olur. Buna göre; a 85 17 bulunur. b 120 24 Doğru Cevap : B şıkkı 9) 20 liraya 4 kg hamsi alınabiliyorsa, hamsiye %60 zam geldiğinde 20 liraya kaç kg hamsi alınabilir? A) 1,5 B) 2 C) 2,5 D) 3 E) 3,5 ÇÖZÜM: 20 Hamsinin kg fiyatı 5 liradır 4 Hamsiye %60 zam geldiğinde 160 800 Hamsinin kg fiyatı 5 8 lira olur. 100 100 20 Buna göre 20 liraya 2,5 kg hamsi alınabilir. 8 Doğru Cevap : C şıkkı 10) Bir malın etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapıldığında satıcı %16 kâr etmektedir. Buna göre, satıcı etiket fiyatını yüzde kaç kârla belirlemiştir? A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45 ÇÖZÜM: Malın etiket fiyatına 100e , maliyet fiyatına da 100m dersek soruyu rahat çözeriz. Buna göre; Satıcı etiket fiyatını %20 düşürdüğünde yeni eti – ket fiyatı 80e Yeni durumda %16 kâr oluyor ise satış fiyatı aynı zamanda 116m olur. Soruyu orantı yaparak çözelim, 80e 116m ‘ye eşitse 100e x ‘ e eşittir 116m.100e 116m.10e x 80e 8e 116m.5 4 29m.5 145m bul uruz. Başlangıçta maliyete 100m demiştik. Buna göre kâr yüzdesi %45’ tir. Doğru Cevap : E şıkkı 11) 3 Bir malın i %20 kârla, kalan kısmı ise %30 kâr ile 5 satılıyor. Buna göre, bu maldan yüzde kaç kâr edilmiştir? A) 22 B) 24 C) 25 D) 27 E) 28 ÇÖZÜM: www.matematikkolay.net Malın maliyetine 100 lira dersek, 3 3 Bu malın i : 100 60 lira 5 5 Bu 60 lira %20 kârla satılınca 20 60 6.2 12 lira kâr edilir. 100 Kalan kısım ise 100 60 40 liradır. Bu 40 lira %30 kârla satılınca 30 40 4.3 12 lira kâr edilir. 100 Toplam kâr 12 12 24 lira Maliyete 100 lira demiştik. Buna göre; kâr yüzdesi : %24 tür. Doğru Cevap : B şıkkı 12) Bir satıcı bir ürünü %40 kârla 560 liraya, başka bir ürünü ise %30 zararla 350 liraya satıyor. Buna göre, bu satıcının kar – zarar durumu hakkında ne söylenebilir? A) 40 lira kâr eder B) 40 lira zarar eder C) 10 lira zarar eder D) 10 lira kâr eder E) Kâr ya da zarar etmez ÇÖZÜM: İki ürünün ayrı ayrı kâr – zarar durumları hesap edelim. 1. ürün %40 kârla 560 liraya satılıyorsa şöyle bir orantı kurabiliriz; 140 lira satış fiyatı ile 40 lira kâr ediliyorsa 560 lira satış fiyatı ile x lira kâr edilir? 560.40 x 4.40 160 lira kâr edilir. 140 2. ürün %30 zararla 350 liraya satılıyorsa da şöyle bir orantı kurabiliriz; 70 lira satış fiyatı ile 30 lira zarar ediliyorsa 350 lira satış fiyatı ile x lira zarar edilir? 350.30 x 5.30 150 lira zarar edilir. 70 Bu durumda toplam kâr 160 150 10 lira olur. Doğru Cevap : D şıkkı 13) 1000 tanesi 400 liraya alınan yumurtanın 30’luk kolisi 15 liraya satılıyor. Buna göre yüzde kaç kâr ediliyor? A) 15 B) 20 C) 25 D) 27 E) 28 ÇÖZÜM: İlk önce adet fiyatlarını hesaplayalım, 400 Alış fiyatı(adet) 0,4 liradır 1000 15 Satış fiyatı(adet) 0,5 liradır. 30 Her yumurtada 0,1 lira kâr ediliyor. 0 Buna göre kâr yüzdesi: 1 x 0,4 100 1 x 4 100 4x 100 x 25 bulunur. Doğru Cevap : C şıkkı www.matematikkolay.net 14) Tanesi 50 kuruştan alınan 60 tane bardağın 15 tanesi taşınma esnasında kırılıyor. Satıcının %20 kâr edebilmesi için kalan bardakların tanesini kaç kuruştan satmalıdır? A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 95 ÇÖZÜM: İlk önce toplam maliyeti hesaplayalım, 60 bardağın maliyeti : 60.50=3000 kuruştur. %20 kâr olması için toplam gelir; 120 3000 3600 kuruş olmalıdır. 100 Geriye 45 bardak kalmıştı. Buna göre t ane 3600 satış fiyatı = 80 kuruş buluruz. 45 Doğru Cevap : C şıkkı 15) Sütün litresini 75 kuruştan alan bir sütçü, süte %20 oranında su katarak litresini 1 liradan satıyor. Suya para ödemeyen sütçünün kârı yüzde kaçtır? A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 95 ÇÖZÜM: Sütçünün 100 litre süt aldığını var sayalım, Buna göre alış fiyatı: 100.0,75 75 liradır. 100 litre süte %20 oranında su katarsa toplam kapasite 120 litreye çıkar. 120 litre 1 liradan satılınca 120 lira gel ir elde edilir. Maliyet 75 lira idi. Buna göre kâr : 120 75 45 liradır. 45 x Kâr yüzdesi: 75 100 100.45 x 60 bulunur. 75 Doğru Cevap : A şıkkı 16) Bir satıcı maliyetleri sırasıyla x ve y lira olan iki üründen birincisini %50 kârla, ikincisini de %20 zararla satmaktadır. Satıcı bu ürünlerden birer tane sattığı zaman kâr ediyorsa, x ile y arasındaki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) x 3y B) 2x y C) 3x 2y D) 5x y E) 5x 2y      ÇÖZÜM: Maliyeti x lira olan bir ürün %50 kârla satılırsa 150x liraya satılır. 100 Aynı şekilde maliyeti y lira olan ürün %20 zarar – 80y la satılırsa liraya satılır. 100 Bu iki satış değeri toplamı, maliyetlerin t (1) (1) (100) (100) oplamın – dan büyük olmak zorundadır. Buna göre; 150x 80y 150x 80y x y x y 100 100 100 100 1 1 150x 80y 100x 100y 100 100    150x 80y 100x 100y 150x 100x 100y 80y 50x 20y    5x 2y buluruz. Doğru Cevap : E şıkkı  17) Yaş sabun kuruduğunda ağırlığının %36 ını kaybetmektedir. Kilosu 25 liradan alınan yaş sabun kuruduğunda %60 kâr etmek için kuru sabunun kilosu kaç liradan satılmalıdır? A) 55,5 B) 60 C) 62,5 D) 65 E) 67,5 www.matematikkolay.net ÇÖZÜM: 100 kg yaş sabun olduğunu varsayalım; Yaş sabunun maliyeti : 100.25=2500 liradır. %60 kâr etmek için toplam gelir: 160 2500 250.16 4000 lira olmalıdır. 100 100 kg yaş sabun kuruduğunda 64 kg kalacaktır. Bun 4000 a göre kg satış fiyatı: 62,5 lira olmalıdır. 64 Doğru Cevap : C şıkkı 18) Bir uçak firması bilet fiyatlarında %30 indirim yaptığında satışlarında %20 artış oluyor. Buna göre uçak firmasının kasaya giren toplam parasındaki (ciro) azalma yüzde kaçtır? A) 10 B) 13 C) 15 D) 16 E) 20 ÇÖZÜM: Soruyu kolay çözmek için, bilet sayısını 10 ve bilet ücretini de 10 lira kabul edelim. Bu durumda ciro : 10.10 100 liradır. %30 indirim yapıldığında bilet fiyatı 7 lira olur. Sayıda artış %20 oluy orsa yeni bilet sayısı 12 dir. Bu durumda ciro: 12.7 84 lira olur. Cirodaki azalma 100 84 16 liradır. Bu da %16 azalma demektir. Doğru Cevap : D şıkkı 19) Bir simitçi, elindeki simitleri 50 kuruştan satarsa 100 lira zarar, 1 liradan satarsa 300 lira kâr edecektir. Buna göre bu simitçinin elindeki kaç tane simit vardır? A) 800 B) 850 C) 900 D) 950 E) 1000 ÇÖZÜM: İlk durumda 100 lira zarar, ikinci durumda 300 lira kâr var ise bu iki durumda ele geçen paralar arasındaki fark 400 liradır. Simit sayısına x dersek, İlk durumda ele geçen para x.0,5 liradır. İkinc i durumda ele geçen para x.1 liradır. Buna göre denklemi kuralım, x.1 x.0,5 400 x 0,5x 400 0,5x 400 x 800 tane bulunur. Doğru Cevap : A şıkkı 20) Bir mağaza ürünlerin etiket fiyatı üzerinden %50 indirim yapıyor. Ancak satışların istediği gibi gitmediğini gören mağaza sahibi, indirimli fiyatlar üzerinden %50 indirim daha yapıyor. Buna göre mağazada yapılan toplam indirim yüzde kaçtır? A) 70 B) 75 C) 80 D) 90 E) 100 ÇÖZÜM: Ürünün ilk etiket fiyatını 100 lira kabul edelim. %50 indirim yapılınca fiyat 50 lira olur. İndirimli fiyat üzerinden tekrar %50 indirim yapılınca yeni fiyat 25 lira olur. Buna göre tüm indirim 75 lira olur. 75 İndirimin yüzdesi yani %75 tir. 100 Doğru Cevap : B şıkkı

Kar Zarar Problemleri” üzerine 11 yorum

  1. teşekkürler sizin kaynak gibisi yok beğeniyorum işallah daha çok konular a elimden geldince destek olacağım size

  2. Bu siteyi yapandan soruları hazırlayandan ve çözenden Allah bin kere razı olsun .Sizin sayenizde bir çok konuyu öğrendik. TEŞEKKÜRLER

Yorum yapın