Taşırmalı Havuz Soruları

Soru Sor sayfası kullanılarak Havuz Problemleri konusu altında Taşırmalı Havuz Soruları ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU


2.SORU3.SORU


4.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Soru Sormak için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız.

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.


Abone olarak daha fazla sayıda soru sorabilirsiniz. Abone olmak için Tıklayın.

Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Not: Bu sitede yayınlanan çözümler, tamamen bu site için hazırlanmıştır. İzinsiz olarak yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

Şekildeki I.,II. ve III. kapların hacimleri sırasıyla V, 3V ve 5V dir. A musluğu, I. kabı 1 saatte doldurmaktadır. A ve B muslukları özdeştir. I. kaptan taşan su II. kaba, II. kap tan taşan su III. kaba dolmaktadır. Buna göre, muslukları aynı anda açıldık tan kaç saat sonra 3. kap, dolmuş olur? A) 4,5 B) 6 C) 7,5 D) 9 E) 10,5 Çözüm: III. kabın dolması demek, tüm kapların dolması anlamına gelir. 1 musluk 1 V’ yi 1 saatte doldurabiliyorsa; toplam 9V hacmini 9 saatte doldurabilir. 2 musluk olduğundan süre yarıya düşecektir. Yani 4,5 saat sonra dolmuş olacaktır. Cevap: A www.matematikkolay.net 19 www.matematikkolay.net Şekildeki I ve II numaralı havuzların hacimleri sıra – sıyla 3 ve 2 ile orantılıdır. A musluğu I. havuzu tek başına 4 saatte dolduruyor. B musluğu ise 6 saatte boşaltıyor. Buna göre, II. havuz dolduğu anda, I. havuz için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yarısı dolmuştur. 1 B) ü dolmuştur. 3 3 C) ü dolmuştur. 4 D) Tamamı dolmuştur. 2 E) ü dolmuştur. 3 www.matematikkolay.net B musluğu 3v lik havuzu 6 saatte boşaltıyorsa ; 6 2v lik havuzu 2 4 saatte doldurur. 3 2. havuzu B musluğu doldurduğuna göre 4 saat açık kalmıştır.Aynı anda 4 saat boyunca A musluğu da açık olduğuna gör    (3) (2) e 3v lik 1. havuzun 4 saatte; 1 1 4 4 4 6           3 2 12   3 1 ‘ü dolmuştur. 3  31 www.matematikkolay.net 3 3 Şekildeki fıskiye hacmi 0,2 m olan I. havuzu, 4 saatte doldurmaktadır. I. havuz dolduk tan sonra buradan taşan sular, hacmi 1 m olan II. havuzu dolduruyor. Buna göre, I. havuz ve II. havuz tamamen boşken fıskiye açılırsa, II. havuzun tamamı kaç sa A) 12 B) 16 C at sonra ) 20 D) 2 dolar? 4 E) 28 3 3 3 Çözüm: II. havuzun dolması için ; I. ve II. havuzun tamamen dolması gerekiyor. Yani 1,2 m su dolmalıdır. 0,2 m 4 saat sürüyorsa 1,2 m x saat 4.1,2 4,8 x 24 saat bulur 0,2 0,2    uz. 38 www.matematikkolay.net Yukarıdaki şekilde I. havuzun hacmi, II. havuzun 4 hacminin katıdır. A musluğu havuzu 4 saatte 3 dolduruyor. B musluğu seviyesine kadar olan kısmı 6 saatte, C musluğu havuzun tamamını 6 saatte boşaltıyor. 3 saat sonunda II. havuzun kaçta kaçı dol 1 3 2 5 8 A) B) C) D m ) uş olu E) 3 4 3 9 r? 9 www.matematikkolay.net Rahat işlem yapabilmek için I. havuzun tamamına 24 V , II. havuzun tamamına 18 V diyelim. (4 / 3 oranı sağlandı) 24 A musluğu 4 saatte dolduruyorsa saatte 6 V 4 su akıtıyordur. 12 B musluğu 2 V , C mus 6   24 luğu da 4 V hızın – 6 da boşaltıyordur. A musluğu ilk açıldığı anda C musluğu da boşalt – maya başlıyacaktır. 6V su girecek , 4 V’de su II. havuza gidecektir. Yani saatte 2 V su, I. havuzda kalacaktır.  Buna göre 3 saatte; I. havuzda 3.2V 6V su birikir. (Orta seviyeyi bile ge – çemez. B musluğu boşta kalır. ) C musluğu da 4V.3 12 V suyu II.havuza akıtır. 12V 2 II. havuzun doluluk oranını buluruz. 18V 3    www.matematikkolay.net 40

 

 

Yorum yapın