Sonradan musluk açılıp kapanması

Soru Sor sayfası kullanılarak Havuz Problemleri konusu altında Sonradan musluk açılıp kapanması ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU


2.SORU3.SORU


4.SORU


5.SORU


6.SORU


7.SORU


8.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Soru Sormak için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız.

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.


Abone olarak daha fazla sayıda soru sorabilirsiniz. Abone olmak için Tıklayın.

Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Not: Bu sitede yayınlanan çözümler, tamamen bu site için hazırlanmıştır. İzinsiz olarak yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

A ve B muslukları tek başlarına boş bir havuzu sıra – sıyla 24 ve 8 saatte doldurabilmektedir. A ve B mus – lukları beraber havuzun üçte birini doldurduk tan sonra bir C musluğu açılıyor. Bu şekilde havuzun tamamı 4 saatte dolduğuna göre, C musluğu havuzun tamamını tek başına kaç saatte doldurur? A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8 Havuzun 3′ te 1’ini ne kadar sürede dolmuş, bulalım. 1 1 1 t t 2 saat 24 8 3 Toplam 4 saatte havuz dolduğuna göre; muslukların 3 ü birden 2 saat çalışmıştır. 1 1 1 2 2 x 6 b 24 8 Çözüm x 3 :                      ulunur. 2 Özdeş 3 musluk 2’şer saat arayla açıldığında havuz 9 saate dolduğuna göre 3’er saat arayla açıldığında kaç saatte dolar? www.matematikkolay.net Çözüm: Havuz 9 saatte dolduğuna göre; ilk açılan musluk 9 saat açık kalmıştır. Sonra açılan 7 saat En sonuncusu da 5 saat açık kalmıştır. Bir musluk tek başına, havuzu x saatte dolduruyor olsun. Buna göre; 9 7 5 21 1 1 21 buluruz. x x x x 3’er saat aralıklarla açıldığında t saatte havuz doluyor olsun. Buna göre 1.musluk t saat; 2.musluk t 3 saat; 3. musluk ise t 6 saat açık kalmıştır. Buna göre; t t 3 21 2           t 6 3t 9 1 1 1 21 21 3t 9 21 3t 30 t 10 buluruz. Yeni durumda havuz 10 saatte dolar.              4 www.matematikkolay.net Özdeş 3 musluk, bir havuzu dolduracaktır. Musluklardan biri açıldık tan bir saat sonra ikincisi, ikinci açıldık tan 2 saat sonra da üçüncü açılıyor. Havuz toplam 8 saatte dolduğuna göre, Musluklardan bir tanesi havuzun tamamını kaç saatte doldurur? Çözüm: Havuzların bir tanesi x saatte dolduruyor olsun. Bu 3 havuzdan biri 8 saat, diğeri 7 saat, öteki de 5 saat çalışmıştır. Buna göre; denklemi kuralım. 8 7 5 1 x x x 20 1 x x 20 buluruz.      7 Tamamen su dolu bir depoyu A musluğu 4 saatte, B musluğu 6 saatte boşaltabiliyor. İki musluk birlikte açıldık tan 1 saat sonra A musluğu kapatılıyor. Bundan 2 saat sonra da B musluğu kapatılıyor. Depoda 9 litre su kaldığına göre, deponun tamamı kaç litre su alır? A) 32 B) 36 C) 40 D) 44 E) 48 -2 Çözüm: A musluğu 1 saat açık kalmış. Demek ki havuzun 1 ‘ünü boşaltabilmiş. 4 3 B musluğu 3 saat açık kalmış. Bu da havuzun ‘sını 6 1 yani ‘ünü boşaltabilmiştir. 2 1 1 1 2 3 Toplamda havuzun si boşalmış 4 2 4 4     tır. 1 Geriye ü kalmıştır. 4 x 9 x 36 buluruz. 4    11 Boş bir havuzu A musluğu tek başına 12 saatte B musluğu 10 saatte dolduruyor.havuzun tabanındaki C musluğu ise dolu havuzu 24 saatte boşaltıyor. B,C kapalı ve havuz boş iken a musluğu açılıyor. 5 saat sonra A kapatılıp B ve C muslukları açılıyor. Havuzun dolması için B ve C kaç saat açık kalmalıdır (12) (5) (10) Çözüm: 5 A musluğu 5 saatte bu havuzun ‘sini doldurur. 12 7 Kalan ‘lik kısımda sadece B ve C muslukları açık 12 olacaktır. Bunlar x saat açık kalıyorsa; x x 7 dir. 10 24 12 12x 5x 70 120 120 120 7x 120      70 x 10 bulunur. 120   www.matematikkolay.net 13 Su solu bir tankı A musluğu 4 saatte, B musluğu da 6 saatte boşaltabiliyor. Tank tamamen su dolu iken her iki musluk birlikte açılıyor. A musluğu 1 saat sonra, B musluğu da 2 saat sonra kapatılıyor. Tankta toplam 18 litre su kaldığına göre tankın tamamının kaç litre su aldığını bulunuz. www.matematikkolay.net Çözüm: Havuzun kapasitesi x olsun. x A musluğu 1 saatte su boşaltır. 4 x B musluğu 2 saatte su boşaltır. 3 x x x 18 ise; 4 3 12x 3x 4x 18 12 5x 18 12 18.12 216 432 x 43,2 litre buluruz. 5 5 10            44 A musluğu boş bir havuzu 6 saatte doldururken, havuzun dibindeki B musluğu dolu havuzu 9 saatte boşlaltıyor. A musluğu 2 saat akıttık tan sonra, B musluğu da açılırsa havuz toplam kaç saatte dolar? www.matematikkolay.net (3) (3) (2) Çözüm: A musluğu 2 saat açık kaldık tan sonra, B musluğu açılınca beraber havuzu t saatte dolduruyor olsunlar. 2 t t 1 şeklinde bir denklem kurabiliriz. 6 6 9 6 3t 2t 1 18 18 18 6 t 1 18 6 t 18 t 12            dir. Toplamda 2 12 14 saatte havuz dolar. 50 Boş bir havuzu A musluğu 6 saatte, B musluğu 8 saatte, C musluğu 12 saatte doldurabiliyor. Havuz boş iken üç musluk birden açılıyor. 2 saat sonra A musluğu bundan 1 saat sonra da B musluğu kapatılıyor. Havuzun kalan kısmını C musluğu kaç saatte 1 3 5 A) B) 1 C dol ) D) 2 E) 2 2 – durur? 2 www.matematikkolay.net (4) (3) (2) Çözüm: A musluğu 2 saat, B musluğu 3 saat, C musluğu t saat açık kalmıştır. Buna göre; 2 3 t 1 6 8 12 8 9 2t 1 24 24 24 2t 17 1 24 2t 17 24 2t 7 7 t dir. 2 C musluğunun tek başına çalıştığı saat sayısı, 7 3 2               7 6 1 buluruz. 2 2   56

 

 

Yorum yapın