Akış Hızı

Soru Sor sayfası kullanılarak Havuz Problemleri konusu altında Akış Hızı ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU


2.SORU3.SORU


4.SORU


5.SORU


6.SORU


7.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Soru Sormak için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız.

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.


Abone olarak daha fazla sayıda soru sorabilirsiniz. Abone olmak için Tıklayın.

Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Not: Bu sitede yayınlanan çözümler, tamamen bu site için hazırlanmıştır. İzinsiz olarak yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

A musluğunun akışı B musluğunun akış hızının iki katı, C musluğunun akış hızının üç katıdır. Üç mus – lık birlikte boş havuzu 12 saatte dolduruyorsa B musluğu boş havuzu tek başına kaç saatte doldurur? Çözüm: A musluğunun 1 saatte akıttığu su miktarı 6x olsun. B musluğunun su miktarı 3x, C musluğunun ise 2x olur. Bu üç musluk 12 saatte, 12.(6x 3x 2x) 12.11x 132x su a     kıtmış olur. Havuzun kapasitesi 132x tir. 132x B musluğu tek başına 44 saatte doldurur. 3x   23 Su akı tan iki musluk birlikte bir havuzu 28 saatte 1 dolduruyor. Bu iki musluk tan biri oranında kesilip 2 diğerinin akış hızı 3 katına çıkarılırsa iki musluk birlikte boş havuzu kaç saatte doldurur ? www.matematikkolay.net Çözüm: Bir musluğun 1 saatte akıtığı su miktarı 2x olsun. 2 musluk 28 saatte 28.(2x 2x) 112x su akıtır. Havuzun kapasitesi Biri 2x ‘ ten x ‘e düşürülüyor. Diğeri 2x ‘ ten 6x ‘e çıkarılıyor. İkisi beraber     saatte 7x su akıtır. 112x Tüm havuzu ise 16 saatte doldurur. 7x  24 Eşit hızla su akıtan üç musluk birlikte boş bir havuzu 10 saatte dolduruyorlar. I. musluk akış hızı 5 katına, II. musluğun akış hızı iki katına çıkarılır ve III. musluğun akış hızı yarıya indirilirse 3 musluk boş havuzu kaç saatte doldurab A) 2 B) 3,5 C) 4 D) 5 ilir? E) 6 www.matematikkolay.net Çözüm: Bir musluğun bir saatte akıtığı su miktarı 2a olsun. 3 musluk 1 saatte 6a su akıtır. 10 saatte ise 60a su akıtır. Buna göre, havuz 60a litre su alır. I. musluk 5 katına 10a olur. II. musluk    2 katına 4a III. musluk yarıya a olur. 1 saatte toplam 15a su akıtırlar. 60a’lık havuzu ise; 60a 4 saatte doldurur. 15a     27 www.matematikkolay.net İki musluk tan biri diğerinden dakikada 3 litre daha az su akıtmaktadır. Bu iki musluk birlikte 675 litre su alan bir havuzu 45 dakikada doldurabildiğine göre az su akıtan musluk 5 dakikada havuzun ne kad 1 2 9 17 2 A) arını B) C) D) E) 2 5 25 doldurabil 50 ir? 45 Çözüm: Musluklardan biri x litre, diğeri x 3 litre su akıtıyor – dur. 45 dakikada 675 litreyi dolduruyorsalar; 45.(x x 3) 675 tir. 45     (2x  3)  675 15 2x 3 15 2x 12 x 6 litredir. 6 litre su akıtan musluk 5 dakikada 30 litre doldurabilir. Bu da havuzun; 30        2 675 30 2 idir. 45  39 Özdeş iki musluk bir havuzu birlikte 8 saatte doldur – maktadır. Musluklardan birinden akan su miktarı %20 azaltılıp diğerinden akan su miktarı %40 arttırılırsa bu iki musluk boş havuzu birlikte kaç saatte 40 50 60 70 80 A) B) C) D) E) 11 11 11 11 doldururlar? 11 Çözüm: Değer vererek kolaylıkla çözebiliriz. Bir musluk, saatte 100 litre su akıtsın. İki musluk saatte 200 litre su akıtır. 8 saatte 1600 litrelik bir havuzu doldururlar. Musluklardan birinin hızı %20 azaltılınca saatte 80 litre su akıtır. Diğeri de %40 artırılınca saatte 140 litre akıtır. Toplamda bu iki musluk saatte 220 litre akıtır. 1600 1600 luk havuzu da 800 220 110 80 0  11 0 80 saatte 11 doldurur.  41 Birim zamanda akıttıkları su miktarlarının oranı 3 olan iki musluk tan yavaş olanının 2 saatte dol – 5 4 durduğu bir havuzun katı büyüklükte bir havuzu 3 bu iki musluk birlikte kaç dakikada doldurur? A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65 www.matematikkolay.net Çözüm: 3 Birim zamanda akıttıkları su oranı ‘ ise yavaş olan 5 musluğun 5 saatte doldurduğu havuzu hızlı olan 3 saatte doldurur. Yavaş olan musluğun 2 saatte doldurduğu havuzun 4 katı büyüklükte havuzu bu 3 4 8 musluk 2 saatte 3 3 doldurur.Hızlı olan t saatte doldursun. 8 5 3 8 5.t 3 t 3       3 8 t 5 ikisi beraber x saatte doldursun. 1 1 1 3 5 1 8 8 x 8 8 x 3 5 8 1 x 1 saat. 8 x 1 saat 60 dakika bulunur.             www.matematikkolay.net 51 www.matematikkolay.net Yukarıdaki doğrusal grafik, A ve B musluklarının bir havuza akıttıkları su miktarının, zamana göre deği şimini göstermektedir. Bu havuz boşken, A ve B muslukları aynı anda açıldığında, havuzun 36 dakik  ada doluyor. A musluğunun dakikada akıttığı su miktarı 3 katına çıkarılırsa tek başına bu musluk boş h A) 54 B) 48 C) 45 D) 42 E) 35 avuzu k aç dakikada dolduru r. 2016 YGS 3 3 3 3 Çözüm: 100 A musluğunda dakikada 20 cm su akar. 5 100 B musluğunda dakikada 50 cm su akar. 2 Havuzun aldığı su 36.(20 50) cm tür. A musluğu 3 katına çıkınca 60 cm su akar. Bu musluk tek başına havuz      u; 36.(20 50) dakikada doldurur. Buna göre; 60 36.(20 50) 36.7 0 60    6 0 42 dakika buluruz. Doğru Cevap : D şıkkı  6

 

 

Yorum yapın