Oran Verilen Yaş Problemi

Soru Sor sayfası kullanılarak Yaş Problemleri konusu altında Oran Verilen Yaş Problemi ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU


2.SORU



3.SORU


4.SORU


5.SORU


6.SORU


7.SORU


8.SORU


9.SORU


10.SORU


11.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız.

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.

Çıkmış Sorular İçin Tıklayınız.


Abone olarak soru sorabilirsiniz. Abone olmak için Tıklayın.

Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Not: Bu sitede yayınlanan çözümler, tamamen bu site için hazırlanmıştır. İzinsiz olarak yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

3 Helen’in yaşının Ayşe’nin yaşına oranı tür.3 yıl 4 5 önce bu oran olduğuna göre Ayşe şimdi kaç 7 yaşındadır ? Çözüm: Helen’in yaşı 3x ise Ayşe’nin yaşı 4x tir. 3 yıl önce Helen 3x 3; Ayşe ise 4x 3 idi. Buna göre; 3x 3 5 21x 21 20x 15 4x 3 7 21x 20x 15 21              x 6 dır. Ayşe’nin yaşı 4x 4.6 24 buluruz.      14 Yaşları 2, 3 ve 4 ile orantılı olan üç kardeşin 5 yıl sonraki yaşları toplamı 2 yıl önceki yaşları toplamının 2 katı olduğuna göre or tanca kardeş kaç yaşındadır? www.matematikkolay.net Çözüm: Yaşlar 2k,3k ve 4k olsun. Yaşları toplamı 9k ‘dır. 5 yıl sonra yaşlar toplamı 9k 15 tir. 2 yıl önceki yaşları toplamı ise 9k 6 dır. Buna göre; 9k 15 2.(9k 6 ) 9k 15 18k 12 27 9k k 3 tür. Or tanca 3k 3.3              9 dur. 18 5 Özkan ile Volkan’ın bugünkü yaşları oranı , 4 yıl 4 sonraki yaşları toplamı 44 tür. Buna göre, ikisinin kaç yıl önceki yaşlarının oranı 4 tür? 3 A) 4 B) 6 C) 8 D) 10 E) 12 www.matematikkolay.net Çözüm: Özkan’ın yaşında 5k, Volkan’ın yaşına 4k diyebiliriz. 4 yıl sonra yaşları toplamı; 5k 4 4k 4 44 ise; 9k 8 44 9k 36 k 4 tür. Volkan 4k 4.4 16 Özkan 5k 5.4 20 yaşındadır. 4 x yıl önce yaşları oranı 3               olsun. Buna göre denklem kuralım. 20 x 4 60 3x 64 4x 16 x 3 4x 3x 64 60 x 4 buluruz.              26 www.matematikkolay.net Mustafa’nın bugünkü yaşının Kerem’in yaşına oranı 3 5 dir. 8 yıl sonra bu oran olacağına göre, 2 4 Kerem’in bugünkü yaş A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 ı kaç E) tır? 16 Çözüm: Mustafa’nın yaşına 3k dersek, Kerem’in yaşı 2k olur. 8 yıl sonra yaşları 3k 8 ve 2k 8 olur. 3k 8 5 içler dışlar çarpımı yapalım. 2k 8 4 12k 32 10k 40 12k 10k 40 32 2k 8 k 4 tür. Kerem 2k 2.4 8                 buluruz. 43 www.matematikkolay.net 2 yıl önce Şule’nin yaşı Meltem’in yaşının 2 katı idi. 2 6 yıl sonra yaşları oranı olacağına göre, Şule’nin 3 şimdiki yaşı kaçtır? Çözüm: Meltem’in yaşı x olsun. Şule 2 2(x 2) Şule 2 2x 4 Şule 2x 2 dir. x 6 2 x 6 2 2x 2 6 3 2x 4 3 3x 18 4x 8                     10 x dir. Şule 2x 2 2.10 2 18 buluruz.       49 www.matematikkolay.net 22 yaşında çalışmaya başlayan Umut çalışma 1 1 hayatının sini dershanede, ünü okulda ve 2 4 1 ini üniversitede çalışarak geçirmiştir. Son 3 yıldır 5 danışman olarak çalışan Umut’un bugünkü yaşı kaçtır? A) 78 B) 79 C) 80 D) 81 E) 82 (10) (5) (4) Çözüm: 1 1 1 10 5 4 19 2 4 5 20 20 1 Çalışma hayatının kalan ‘si 3 yıla denk geliyorsa 20 Çalışma hayatının 60. yılındadır. 22 yaşında çalışmaya başladıysa Bügünkü yaşını 82 buluruz.       54 İki kardeşin yaşları toplamının, yaşları farkına oranı 3 tür. 12 yıl sonra bu oran 6 olacağına göre, küçük kardeşin bugünkü A) 6 B) 7 C) 8 D) yaşı k 9 E açtır? ) 10 Çözüm: Kardeşlerin yaşları farkı x olsun. Yaşları toplamı 3x olur. 12 yıl sonra yaşları toplamı 24 artacak yaşları farkı değişmeyecek. 3x 24 6 3x 24 6x x 3x 24 x 8 olur. Kardeşlerin yaşları farkı 8 olduğu          na göre yaşları toplamından farkı çıkarıp 2’ ye bölersek küçük kardeşin yaşını buluruz. Yaşları toplamı 3.8 24 24 8 16 Küçük kardeşin yaşı 8 bulunur. 2 2       57 Selim’in bugünkü yaşı Önder’in bugünkü yaşının 2 katına, Osman’ın bugünkü yaşının 3 / 2 sine eşittir. Önder’in yaşı ‘in yaşı Selim’in bugünkü yaşına geldiğinde üçünün yaşları toplamı 66 olacağına göre, Osman’ın bugünkü yaşı kaçtır? www.matematikkolay.net Çözüm: Osman’ın yaşı 4x olsun. Selim’in yaşı  4 2 3 x 2  3x 6x Osman Selim Önder 6x olur. 6x Önder’in yaşı 3x olur. 2 Önder’in yaşı Selim’in yaşına geldiğinde; aradan 3x sene geçmiştir. Üçünün yaşları toplamı; 4x 3x 6x 3x 3x 3x 66 7x 9x 6x 66 22x 66               x 3 tür. O halde; Osman 4x 4.3 12 buluruz.     65 Bir annenin ikisi ikiz dört çocuğu var dır. Annenin 3 yaşı çocuklarının yaşları toplamının katıdır. 2 5 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları topla – mından 6 eksik olacaktır. Diğer çocuklardan küçük olan ikizler bugün en çok kaç yaşında A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 dırlar? www.matematikkolay.net Çözüm: Çocukların yaşları toplamı 2x ise, Anne 3x yaşındadır. 5 yıl sonra; çocukların yaşlar toplamı 2x 20 Anne 3x 5 olur. Çocuklardan 6 eksikse; 3x 5 2x 20 6 3x 2x 14 5 x 9 dur. Çocukların yaşl             arı toplamı 2x 18’dir. Hepsinin yaşı aynı olsaydı 18 / 4 4,5 gibi bir değerde olması gerekirdi. İkizlerin yaşı daha küçük olduğu için, en fazla 4 yaşında olabilirler. (4,4,5,5 gibi) Cevap: 4   68 Yaşları 5 ve 7 ile orantılı iki kardeşin üç yıl sonraki yaşları 3 ve 4 ile orantılıdır. Buna göre, bu iki kardeşin bugünkü yaşları top A) 24 B) 30 C) 36 D) 42 E) l amı kaç 48 tır? www.matematikkolay.net Çözüm: Şimdiki yaşları 5k ve 7k olsun. 3 yıl sonra yaşları 5k 3 ve 7k 3 olur. Bunların oranı da 3’e 4 ise; 5k 3 3 20k 12 21k 9 7k 3 4 12 9 21k 20k             3 k dır. Bugünkü yaşları toplamı 5k 7k 12k 12.3 36 buluruz.       76 2 Hatice ile Hülyanın yaşları oranı tür. 3 5 4 yıl önce bu oran idi. 8 Hatice ile Hülyanın yaşları toplamı kaçtır? Çözüm: Hatice 2x, Hülya 3x yaşında olsun. 4 yıl önce yaşları; 2x 4,3x 4 olur. 2x 4 3x 4      5 8 16x 32 15x 20 16x 15x 20 32 x 12 dir. Hatice ile Hülya’nın yaşları toplamı 2x 3x 5x 5.12 60 bulunur.                 www.matematikkolay.net 81

 

 

 

Yorum yapın