Yaş Problemleri

yas_prob_gorseli

Bir kişinin yaşı a ise, x yıl sonra yaşı a+x olur. x yıl önce yaşı ise a-x olur.

Örnek:

Çözüm:


Not: İki kişinin yaşları farkı sabittir.

Örnek:

Çözüm:

Not: n farklı kişinin bugünkü yaşları toplamı A ise, t yıl önce A-n.t dir; t yıl sonra ise A+n.t olacaktır.

Örnek:

Çözüm:

Not: Bir grubun yaş ortalaması, t sene sonra t artar. Kişi sayısı önemli değildir.

Örnek:

Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

Konu Anlatımını pdf indir

Çözümlü Sorular veya Daha Fazlası için Tıkla

YAŞ PROBLEMLERİ KONU ANLATIMI www.matematikkolay.net Bir kişinin yaşı a ise, x yıl sonra yaşı a+x olur. x yıl önce yaşı ise a-x olur. Örnek: Seda, şu an 21 yaşındadır. 7 yıl sonraki yaşının, 5 yıl önceki yaşına oranı kaçtır? Çözüm: 7 yıl sonra 28 yaşında olur. 5 yıl önce ise 16 yaşındaydı. Oranlarsak, 28 7 16 4 7 buluruz. 4 Not: İki kişinin yaşları farkı sabittir. Örnek: Hümeyra, şu an 7 yaşındadır. 10 yıl sonra Fatma ile yaşları farkı 12 olacağına göre, Fatma şu an kaç yaşındadır? Çözüm: Yaş farkı zamanla değişmez. Şimdi de yaş farkı 12 dir. 7 yaş tan 12′ yi çıkaramayacağımıza göre, Fatma’nın yaşı 712 19 dur. Not: n farklı kişinin bugünkü yaşları toplamı A ise, t yıl önce A-n.t dir; t yıl sonra ise A+nt olacaktır. Örnek: Babanın yaşı, 3 çocuğun yaşları toplamının 3 katıdır. 2 yıl sonra babanın yaşı, çocukların yaşları toplamının 2 katı olacağına göre, baba şimdi kaç yaşındadır? Çözüm: Babanın şimdiki yaşına B, çocukların yaşları toplamı – na da Ç diyelim. B 3Ç dir İlk Bilg i . 2 yıl sonra baba B 2 olur. Çocukların yaşları toplamı ise Ç 3.2 Ç 6 olur. B 2 2(Ç 6) dır İkinci Bilg i . B yerine 3Ç yazalım. 3Ç 2 2Ç 12 Ç 10 dur. B 3Ç 3.10 30 dur. Not: Bir grubun yaş ortalaması, t sene sonra t artar. Kişi sayısı önemli değildir. Örnek: Anne, baba ve 3 çocuk tan oluşan 5 kişilik bir ailenin yaş ortalaması 20 dir. 6 sene sonra çocukların yaşla – rı toplamı, babanın yaşına eşit olacağına göre; Babadan 2 yaş küçük olan annenin bugünkü yaşı kaçtır? Çözüm: 6 yıl sonra yaş ortalaması 26 olur. Yaşları toplamı ise 26.5 130 olur. 6 yıl sonraki babanın yaşına x dersek, çocukların yaşları toplamı da x olur. Anne ise x 2 olur. x x (x 2) 130 ise 3x 132 x 44 tür. x 2 42 dir(Annenin 6 yıl sonraki yaşı). Şimdi anne 42 6 36 yaşındadır. Örnek: Kerem ile Hakan’ın yaşları toplamı 45 tir. Kerem, Hakan’ın yaşındayken yaşları toplamı 27 olduğuna göre, Kerem’in şimdiki yaşı kaçtır? www.matematikkolay.net Çözüm: Bu sorularda tablo hazırlayıp, sonra da yaşları farkın – dan soruyu çözmeliyiz. Çünkü yaş farkı zamanla değişmez. Kerem Hakan Şimdi x 45 x Kerem, Hakan’ın 27 (45 x) yaşındayken 45 x x 18 Yaş farkı her zaman eş ittir. x 45 x 45 x (x 18) 2x 45 45 x x 18 2x 45 62 2x 4x 108 x 27 dir. Örnek: 2040 yılındaki yaşı, 1996 yılındaki yaşının 5 katı olan bir kişinin doğum yılı kaçtır? Çözüm: Doğum yılına x diyelim. 2040 yılındaki yaşı 2040 x tir. 1996 yılındaki yaşı 1996 x tir. 2040 x 5 1996 x ise 2040 x 9980 5x 4x 9980 2040 4x 7940 x 1985 tir. Yıl Y II.Yol : aş 1996 x 2040 5x Yılların farkı, yaşların farkına eşittir. 2040 1996 5x x 44 4x x 11 dir. Doğum Yılı 1996 11 1985 tir.