Çocukların Yaşları Toplamı Soruları

Soru Sor sayfası kullanılarak Yaş Problemleri konusu altında Çocukların Yaşları Toplamı Soruları ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU


2.SORU3.SORU


4.SORU


5.SORU


6.SORU


7.SORU


8.SORU


9.SORU


10.SORU


11.SORU


12.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız.

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.

Çıkmış Sorular İçin Tıklayınız.


Abone olarak soru sorabilirsiniz. Abone olmak için Tıklayın.

Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Not: Bu sitede yayınlanan çözümler, tamamen bu site için hazırlanmıştır. İzinsiz olarak yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

Baba ile üç çocuğunun yaşları toplamı 50 dir. 3 yıl sonra üç çocuğun yaşları ile annenin yaşının toplamı 60 olacaktır. 8 yıl önce anne ile babanın yaşları toplamı farkının 23 katı olduğuna göre, babanın şimdiki yaşı nedir? A) 32 B) 30 C) 28 D) 26 E) 24 www.matematikkolay.net 2 Çözüm: Çocukların yalşları toplamı Ç olsun. B Ç 50 dir. Ç 3.3 A 3 60 A Ç 48 Buna göre; Anne ile Babanın yaşları farkı 2 dir. Yaş farkı, yıllar geçse de hep aynıdır. 8 yıl önce; A 8 B 8 23(B A) is                e A B 16  46 B 2 A B 16 46 A B 62 2B 2 62 2B 64 B 32 buluruz.           7   4 kardeşin 4 yıl önceki yaşları toplamı, 4 yıl sonraki yaşları toplamının yarısı olduğuna göre, en büyük çocuğun şimdiki yaşı en az kaçtır? Aynı yaşta olan iki kardeş yoktur. A) 15 B) 14 C) 13 D) 12 E) 11 www.matematikkolay.net Çözüm: 4 kardeşin bugünkü yaşları toplamı x olsun. 4 yıl önceki yaşları toplamı; x 4 4 x 16 4 yıl sonraki yaşları toplamı; x 4 4 x 16 x 16           x 16 2x 32 x 16 2 x 48 buluruz. En büyüğün en az olması için yaşlarını olabildiğince yakın seçmeliyiz. 10 11 13 14 olur. Büyük kardeşin yaşını 14 buluruz.           11 51 yaşındaki bir babanın yaşı aralarında 3 yaş fark bulunan üç çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Buna göre en küçük çocuğun yaşı kaçtır ? Çözüm: 51’i 3’e bölerek direkt ortanca çocuğun yaşını bulabiliriz. 51 17 ortanca çocuk 3 küçük çocuğun yaşı=17 3 14 buluruz.     12 www.matematikkolay.net Bir annenin yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamının 2 katından 6 eksiktir.Çocukların yaşları toplamı annenin şimdiki yaşına geldiğinde, annenin yaşı çocuklarının yaşları toplamından 9 fazla olacaktır.Buna göre, annenin şimdiki yaşı kaçtır? A) 38 B) 39 C) 40 D) 41 E) 42 Çözüm: Çocukların yaşları toplamı x olsun. Annenin yaşı 2x 6 olur. Çocuklar Anne İlk durum x 2x 6 Sonra 2x 6 2x 6 9 Annenin yaşı 9       artmış. İki çocuğun yaşları toplamı ise 18 artacaktır. 2x 6 x 18 x 6 18 x 24 tür. Buna göre; Anne 2x 6 2.24 6 42 buluruz.            www.matematikkolay.net 13 Bir babanın yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamının 4 katına eşittir.Çocukların yaşları toplamı babanın şimdiki yaşına geldiğinde baba 75 yaşında olacaktır. Buna göre, baba bugün kaç yaşındadır? www.matematikkolay.net Çözüm: Çocukların yaşları toplamı x olsun. Babanın yaşı 4x olur. Aradaki fark 3x tir. Yani; Çocuklarının yaşları toplamının 4x olabilmesi için her çocuğun yaşı x kadar artmalıdır. (3 çocuk) Yani x yıl son   rasından bahsetmekteyiz. Babanın yaşı da x yıl sonra 4x x 5x olacaktır. 5x 75 ise x 15 tir. Bugün Baba 4x 4.15 60 yaşındadır.         29 Bir babanın bugünkü yaşı, üç çocuğunun yaşları toplamının 2 katından 3 fazladır. 4 yıl sonra baba ile çocuklarının yaşları toplamı 79 olacağına göre, babanın bugünkü yaşı kaçtır? A) 38 B) 39 C) 40 D) 42 E) 43 www.matematikkolay.net Çözüm: Çocukların yaşları toplamı x olsun. Babanın yaşı 2x 3 olur. 3 çocuk olduğundan, 4 yıl sonra yaşları toplamı 12 artar. Baba da 4 artar. Toplam da 16 yıl artmış olur. Buna göre; bugünkü yaşları toplam  ı 79 16 63 tür. x 2x 3 63 ise; 3x 3 63 3x 60 x 20 dir. Baba 2x 3 2.20 3 40 3 43 buluruz.                 35 5 çocuklu bir ailede çocukları bugün yaşları toplamı, annenin bugünkü yaşından 2 eksiktir. 3 yıl sonra çocukların yaşları toplamı, babanın yaşından 4 fazla olacaktır. Buna göre, babanın yaşı annenin ya A) 4 B) 5 C şından ka ) 6 D) 7 ç f E azladır? ) 8 www.matematikkolay.net Çözüm: Çocukların yaşları toplamı x olsun. Annenin yaşı x 2 olur.Üç yıl sonra her çocuk 3 yaş artacağından yaşları toplamı 3.5 15 artar. Çocukların yaşları toplamı x 15 olur.Bu toplam babanın 3 yıl sonra    ki yaşından 4 fazla olduğuna göre Baba 3 yıl sonra; x 15 4 x 11 yaşındadır. Babanın bugünkü yaşı; x 11 3 x 8 olur. Anne babanın yaşları farkı; x 8 (x 2) x              8 x 2  6 buluruz. 38 Üç çocuğun bugünkü yaşları toplamı, anne ile babanın bugünkü yaşları toplamının yarısına eşittir. 42 yıl sonra çocukların yaşları toplamı, anne ve babanın yaşları toplamına eşit olacağına göre, çocukların bugünkü yaşları toplamı kaçtır? www.matematikkolay.net Çözüm: Üç çocuğun bugünkü yaşları toplamı x olsun. Üç çocuğun yaşları toplamı, anne ve babanın yaşları toplamının yarısı olduğuna göre anne ve babanın yaşları toplamı 2x olur. 42 yıl sonra üç çocuğun yaşları toplamı x 3.42 x 126 olur. 42 yıl sonra anne ve babanın yaşları toplamı 2x 2.42 2x 84 olur. 42 yıl sonra bu iki değer eşit olduğuna göre; x 126 2x 84 2x x 126 84 x 42 buluruz.              45 Bir annenin bugünkü yaşı üç yıl arayla doğmuş iki çocuğunun bugünkü yaşları toplamının iki katına eşittir.Küçük çocuk doğduğunda anne 27 yaşında olduğuna göre,annenin bugünkü yaşı kaçtır ? Küçük Büyük Çözüm: Küçük çocuk x yaşında olsun. Anne x 27 yaşında olur. Büyük çocuk x 3 yaşındadır. Anne, çocukların yaşları toplamının 2 katı ise; x 27 x x 3 .2 x 27 2x 3 .2 x 27 4x 6 21 3x x 7 dir. Anne x                      27  727  34 buluruz. 64 Ayşe Hanım ve üç çocuğun yaşları toplamı 50 dir. Ayşe Hanım’ın yaşı küçük çocuğun yaşının 6 katı, or tanca çocuğun yaşının 5 katıdır. Büyük çocuk 9 yaşında olduğuna göre, Ayşe Hanım’ın şimdiki yaşı kaçt A) 23 B) 24 C) 25 D) 27 E) 30 ır? www.matematikkolay.net Çözüm: Ayşe Hanım’ın yaşı 30k olsun. (Kolay bölünsün diye 30k dedik) Küçük çocuk 30k / 6 5k dır. Or tanca çocuk 30k / 5 6k dır. Büyük çocuk 9 Ayşe Hanım’la beraber yaşları toplamı 50 ise; 30k 5k 6k 9 50 41k 9 5            0 41k 41 k 1 dir. Ayşe Hanım 30k 30.1 30 buluruz.      67 Bir annenin yaşı, dörder yıl arayla doğmuş üç çocuğunun yaşları toplamına eşittir. Anne 45 yaşında olduğuna göre, en büyük çocuğu doğurduğunda annen A) 25 B) 26 C) 27 D) in yaşı 28 E) 29 ka çtır? Çözüm: Büyük çocuk x olsun. Or tanca: x 4 Küçük : x 8 olur. Annenin yaşı Çocukların yaşları toplamı 45 x x 4 x 8 45 3x 12 45 12 3x 57 3x 57 x 3 x 19 bulunur. Büyük çocuk doğduğunda anne; 45 19 26 yaşındadır.                         www.matematikkolay.net 74 Bir annenin yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamının 3 katından 2 fazladır. 11 yıl sonra çocukların yaşları toplamı, annenin bugünkü yaşına eşit olacağına göre, annenin bugünkü yaşı kaçtır? A) 32 B) 30 C) 28 D) 26 E) 24 www.matematikkolay.net Çözüm: İki çoçuğun yaşları toplamı x olsun. 11 yıl sonra bu toplam x 11 11 x 22 olur. Annenin bugünkü yaşı x 22 imiş. Annenin yaşı aynı zamanda, çocukların yaşları toplamının 3 katından 2 fazla imiş.       A 3x 2 dir. O halde şu eşitliği kurabiliriz. x 22 3x 2 22 2 3x x 20 2x x 10 dur. A 3x 2 3.10 2 30 2 32 buluruz.                  83

 

 

 

Yorum yapın