Yüzdeli küme problemleri

Soru Sor sayfası kullanılarak Kümeler konusu altında Yüzdeli küme problemleri ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU


2.SORU3.SORU


4.SORU

 


5.SORU


6.SORU


7.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Soru Sormak için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız.

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.


Abone olarak daha fazla sayıda soru sorabilirsiniz. Abone olmak için Tıklayın.

Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Not: Bu sitede yayınlanan çözümler, tamamen bu site için hazırlanmıştır. İzinsiz olarak yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

Bir grup öğrenci fizik ve coğrafya testlerinden oluşan bir sınava girmiştir. Sınava giren öğrencilerin %60’ı coğrafya testinde, %20’si fizik dersinde, %5’i her iki testte de başarılı olmuştur. Buna göre, sınava giren öğrencilerin yüzde kaçı her iki testte de başarısız olmuştur? A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35 Çözüm: s(F C) s(F) s(C) s(F C) %20 %60 %5 %75 tir. Bu %75 ‘in dışındakiler her iki testte de başarısız olmuşlardır. Yani; %100 %75 %25 buluruz.            88 A kümesinin elemanlarının %40 ı B kümesinin ele – manı değildir. B kümesinin elemanlarının ise %50’si A kümesinin elemanı değildir. Buna göre A B kümesinin eleman sayısı en az kaç olmalıdır?  www.matematikkolay.net Çözüm: A kümesinin %60’ı A B ‘de yer alıyordur. B kümesinin %50’si de A B ‘de yer alıyordur. s(A) %60 s(B) %50 eşitliği sağlanmalıdır. 60 s(A) 100       50 s(B) 100   s(A)6 0  s(B)5 0 En küçük s(A) 5 ve s(B) 6 olabilir. 50 50 s(A B) s(B) 6 100        100 2 3 tür. s(A B) s(A) s(B) s(A B) 5 6 3 11 3 8 buluruz.             94 www.matematikkolay.net A ve B derslerinden en az birinden kalanlardan oluşan 28 kişilik bir sınıfta, A der sinden kalanların %20 si B dersinden de kalmış, B der sinden kalanların %90’ı A der sinden geçmiştir. Bu sınıfta sadece A dersinden kalan kaç kişi var dır? A) 4 B) 8 C) 16 D) 18 E) 24 Çözüm: Her iki dersten kalanlar her zaman aynıdır. Buna göre denklemi kuralım. 20 10 A B 100 100 2A B dir. A x dersek; B 2x tir. 20 20 A B A x 0,2x 100 100 A B 2x x 0,2x 2,8x Tüm sınıf 28 2,8x x 10 dur. sadece                      A’dan kalanlar A (A B) x 0,2x 0,8x 0,8.10 8 buluruz.         12 Bir sınıfın %70 i edebiyat tan %60 ı matematikten geçmiştir. Sınıfın %10 u her iki dersten kalmıştır. Her iki dersten geçenlerin sayısı 20 olduğuna göre, bu derslerin yalnız bir tanesinden geçenlerin sayısını bulunuz. Sınıf mevcuduna x diyelim. %70x %60x %10x Tüm Sınıf 20 dir. %140x %100x 20 %40x 20 40        2 x 20 100  x 50 dir. Yalnız Edebiyat tan geçenler %70x 20 Yalnız Matematikten geçenler %60x 20 Toplamları %130x 40 130 50 40 100 65 40               25 buluruz. www.matematikkolay.net 45 Bir grupta İngilizce veya Almanca bilenlerin %50 si İngilizce, %60 ı Almanca biliyor. Grubun %20 si her iki dili bilmiyor. Grupta İngilizce bilmeyen 30 kişi var sa, Almanca bilmeyen kaç kişi vardır? A) 26 B) 25 C) 24 D) 22 E) 20 www.matematikkolay.net Çözüm: Grubun %20 si her iki dili de bilmiyorsa; %80’i İngilizce veya Almanca bilenlerden oluşur. İngilizce veya Almanca bilenlerin %50’si İngilizce biliyor ise; 80.50 %40’ı İngilizce biliyordur. 100 İngili        zce veya Almanca bilenlerin %60’si Almanca biliyor ise; 80.60 %48’i Almanca biliyordur. 100 İki dili de bilenler; S(A i) s A s İ s A İ S(A i) 40 48 80 8 %8’dir. Grupta İngilizce bilmeyenler; %40+%20=%60 Grupta A             lmanca bilmeyenler; %32 %20 %52 %60lık kısım 30 kişi ise 52 %52lik kısım, 26 kişidir. 2    www.matematikkolay.net 67 Bir sınıftaki öğrencilerin %45 i fizikten geçmiş, %25 i Türkçe’den kalmıştır. Her iki dersten kalan öğrenci – ler sınıfın %10 u dur. Her iki dersten geçen 12 öğren – ci olduğuna göre, sınıf mevcudu kaçtır? A) 60 B) 48 C) 45 D) 40 E) 36 www.matematikkolay.net Fizikten kalanlar ve Türkçeden kalanlar kümesini yukarıdaki gibi çizelim. Her iki dersten kalanlar %10 olduğundan, bu iki kümenin kesişimine %10 yazalım. Türkçeden kalanlar %25 miş. Demek ki sadece Türkçeden kalanlar %15 olmalıdır. Fizikten geçenler %45 miş. O halde Bu iki kümenin dışındaki alan %30 olmalı ki %15 ile toplandığında %45 yapsın. Sınıfın %30’u 12 kişi ise %100 ü x 12 x  4 .10 0 3 0  40 buluruz. www.matematikkolay.net 73 Bir sınıfta İtalyanca bilmeyenler sınıfın %55’i, Fransızca bilenler sınıfın %40’ı dır. Bu iki dilden herhangi birini bilmeyen sınıfın %40’ı ve bu iki dili bilen 5 kişi ise sınıfın mevcudu kaçtır? A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40 www.matematikkolay.net Sınıfın tamamına 100x diyelim. Venn şemasında olduğu gibi iki dili bilenleri de 5 kişi olarak yerleştirelim. Fransızca bilenler sınıfın %40’ ise 40x olur. Yalnızca Fransızca bilenler 40x 5 olur. İtalyanca    bilmeyenler sınıfın %55’i ise 55x olur. İtalyanca bilmeyenler yalnızca Fransızca bilenler ve herhangi bir dili bilmeyenlerden oluşur. Herhangi bir dili bilmeyenler 55x 40x 5    15x 5 tir Aynı zamanda herhangi birini bilmeyenler %40 ise 40x olur. 40x 15x 5 25x 5 5 1 x tir. 25 5 1 Sınıf mevcudu 100x 100. 20 bulunur. 5            78

 

 

Yorum yapın