Mantık

Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme

p ile q önermelerinin ‘‘ise’’ bağlacı ile bağlanmasından oluşan bileşik önermeye koşullu önerme denir ve bu koşullu önerme \displaystyle p\Rightarrow q biçiminde gösterilir.
\displaystyle p\Rightarrow q önermesi; p doğru, q yanlış iken yanlış diğer durumlarda doğrudur.


Örnek:

• p : ‘‘Batuhan evinde boşa yanan lambayı söndürür.”
• q : ‘‘Batuhan parasından tasarruf eder.’’
Yukarıda verilen önermelere göre \displaystyle p\Rightarrow q önermesini yazalım.

\displaystyle p\Rightarrow q: ’’Batuhan evinde boşa yanan lambayı söndürür ise parasından tasarruf eder.’’

Örnek 19

\displaystyle p\equiv 1 ve \displaystyle q\equiv 0 olmak üzere aşağıdaki bileşik önermelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

\displaystyle p\Rightarrow q'

Çözüm

\displaystyle \equiv 1\Rightarrow 0'

\displaystyle \equiv 1\Rightarrow 1

\displaystyle \equiv 0

(ise bağlacı sadece \displaystyle 1\Rightarrow 0 durumunda 0’a denktir. Diğer durumlarda hep 1 dir. )

\displaystyle p'\Rightarrow q'

Çözüm

\displaystyle \equiv 1'\Rightarrow 0'

\displaystyle \equiv 0\Rightarrow 1

\displaystyle \equiv 1

\displaystyle (p\Rightarrow q)'\Rightarrow q'

Çözüm

\displaystyle \equiv (1\Rightarrow 0)'\Rightarrow 0'

\displaystyle \equiv 0'\Rightarrow 1

\displaystyle \equiv 1\Rightarrow 1

\displaystyle \equiv 1

\displaystyle (p'\Rightarrow q)\wedge q

Çözüm

\displaystyle \equiv (1'\Rightarrow 0)\wedge 0

\displaystyle \equiv (0\Rightarrow 0)\wedge 0

\displaystyle \equiv 1\wedge 0

\displaystyle \equiv 0

\displaystyle p\Rightarrow q önermesi \displaystyle p'\vee q önermesine denktir.

Örnek 20

\displaystyle (p'\Rightarrow q)\vee q'  önermesinin değerini bulunuz.

Çözüm

\displaystyle \equiv ((p')'\vee q)\vee q'

\displaystyle \equiv (p\vee q)\vee q'

\displaystyle \equiv p\vee (q\vee q')

\displaystyle \equiv p\vee 1

\displaystyle \equiv 1

Not:

\displaystyle p\Rightarrow p\equiv 1

\displaystyle p\Rightarrow 0\equiv p'

\displaystyle 0\Rightarrow p\equiv 1

\displaystyle p\Rightarrow 1\equiv 1

\displaystyle 1\Rightarrow p\equiv p

Örnek 21

Aşağıda verilen önermelerin en sade hâllerini bulunuz.

\displaystyle (p\Rightarrow 1)\wedge p

Çözüm

\displaystyle \equiv 1\wedge p

\displaystyle \equiv p

\displaystyle (1\Rightarrow p)'\Rightarrow 0

Çözüm

\displaystyle \equiv (1'\vee p)'\Rightarrow 0

\displaystyle \equiv (1\wedge p')\Rightarrow 0

\displaystyle \equiv p'\Rightarrow 0

\displaystyle \equiv p\vee 0

\displaystyle \equiv p

\displaystyle (0\Rightarrow p)'\vee (p\Rightarrow 0)

Çözüm

\displaystyle \equiv (0'\vee p)'\vee (p'\vee 0)

\displaystyle \equiv (0\wedge p')\vee (p'\vee 0)

\displaystyle \equiv 0\vee p'

\displaystyle \equiv p'

Örnek 22

\displaystyle (p\Rightarrow q)'\wedge r'\equiv 1 bileşik önermesinde p, q ve r önermelerinin doğruluk değerlerini
bulunuz.

Çözüm

“ve” bağlacının sonucu 1 olduğu için, iki önerme de 1 dir.

\displaystyle (p\Rightarrow q)'\equiv 1 ise \displaystyle p\Rightarrow q\equiv 0 dır.

“ise” bağlacı sadece \displaystyle \text{1}\Rightarrow \text{0} durumunda 0’a denktir. Bu sebeple,

\displaystyle p\equiv 1 ve \displaystyle q\equiv 0 dır.

Ayrıca  \displaystyle r'\equiv 1 olduğundan \displaystyle r\equiv 0 dır.

\displaystyle p\equiv 1\text{ }\text{, }q\equiv 0\text{ }\text{, }r\equiv 0

Önermenin Karşıtı, Tersi ve Karşıt Tersi
\displaystyle p\Rightarrow q önermesinin karşıtı \displaystyle q\Rightarrow p  dir.
\displaystyle p\Rightarrow q önermesinin tersi \displaystyle p'\Rightarrow q' dir.
\displaystyle p\Rightarrow q önermesinin karşıt tersi \displaystyle q'\Rightarrow p' olur.

Not:

Bir önermenin doğruluk değeri ile karşıt tersinin doğruluk değeri aynıdır.

\displaystyle p\Rightarrow q\equiv q'\Rightarrow p'

Örnek 23

\displaystyle p\Rightarrow (p'\vee q) önermesinin karşıt tersini bulunuz.

Çözüm

\displaystyle p\Rightarrow (p'\vee q) önermesinin karşt tersi

\displaystyle (p'\vee q)'\Rightarrow p'

\displaystyle (p\wedge q')\Rightarrow p'

\displaystyle (p\wedge q')'\vee p'

\displaystyle (p'\vee q)\vee p'

\displaystyle (p'\vee p')\vee q

\displaystyle p'\vee q   dir.

Not:

\displaystyle p\Rightarrow q koşullu önermesinin doğruluk değeri 1 ise bu koşullu önermeye gerektirme denir.

“ancak ve ancak” Bağlacı ile Kurulan Bileşik Önermeler

p ve q iki önerme olmak üzere \displaystyle p\Rightarrow q ile \displaystyle \text{q}\Rightarrow \text{p} koşullu önermelerinin \displaystyle \wedge bağlacı ile birbirine bağlanmasından oluşan \displaystyle \text{(}p\Rightarrow q\text{)}\wedge \text{(q}\Rightarrow \text{p)} bileşik önermesine iki yönlü koşullu önerme denir.

İki yönlü koşullu önerme \displaystyle p\Leftrightarrow q şeklinde yazılır ve “p ancak ve ancak q” olarak okunur.

\displaystyle p\Leftrightarrow q iki yönlü koşullu önermesi p ile q nun doğruluk değerleri aynı iken doğru, farklı iken yanlıştır.

Not:

\displaystyle p\Leftrightarrow q\equiv \text{(}p\Rightarrow q\text{)}\wedge \text{(q}\Rightarrow \text{p)}

Örnek 24

Aşağıdaki ifadelerin doğruluk değerlerini bulunuz.

\displaystyle 1\Leftrightarrow 1'

Çözüm

\displaystyle \equiv 1\Leftrightarrow 0

\displaystyle \equiv 0

\displaystyle (0\Leftrightarrow 1)'\Leftrightarrow 0'

Çözüm

\displaystyle \equiv 0'\Leftrightarrow 1

\displaystyle \equiv 1\Leftrightarrow 1

\displaystyle \equiv 1

\displaystyle (0\Leftrightarrow 0)\Leftrightarrow (1\Leftrightarrow 1')

Çözüm

\displaystyle \equiv 1\Leftrightarrow 0

\displaystyle \equiv 0

 

\displaystyle (1\Leftrightarrow 1)'\Leftrightarrow (0\vee 1)'

Çözüm

\displaystyle \equiv 1'\Leftrightarrow 1'

\displaystyle \equiv 0\Leftrightarrow 0

\displaystyle \equiv 1

“ancak ve ancak” Bağlacının Özellikleri

\displaystyle p\Leftrightarrow q\equiv q\Leftrightarrow p

\displaystyle p\Leftrightarrow p\equiv 1

\displaystyle p\Leftrightarrow p'\equiv 0

\displaystyle p\Leftrightarrow q\equiv p'\Leftrightarrow q'

\displaystyle (p\Leftrightarrow q)'\equiv p'\Leftrightarrow q\equiv p\Leftrightarrow q'

\displaystyle p\Leftrightarrow 0\equiv p'

\displaystyle p\Leftrightarrow 1\equiv p

Örnek 25

\displaystyle (p\Leftrightarrow p')\vee p   önermesinin en sade halini bulunuz.

Çözüm

\displaystyle \equiv 0\vee p

\displaystyle \equiv p

Örnek 26

\displaystyle (p\Leftrightarrow p')\Leftrightarrow p önermesinin en sade halini bulunuz.

Çözüm

\displaystyle \equiv 0\Leftrightarrow p

\displaystyle \equiv p'

Örnek 27

\displaystyle (p\Leftrightarrow q')\wedge (p\wedge q) önermesinin doğruluk değerini bulunuz.

Çözüm

\displaystyle \equiv \left[ {(p\Rightarrow q')\wedge (q'\Rightarrow p)} \right]\wedge (p\wedge q)

\displaystyle \equiv \left[ {(p'\vee q')\wedge (q\vee p)} \right]\wedge (p\wedge q)

\displaystyle \equiv \left[ {(p\wedge q)'\wedge (q\vee p)} \right]\wedge (p\wedge q)

\displaystyle \equiv (q\vee p)\wedge \underbrace{{(p\wedge q)'\wedge (p\wedge q)}}_{0}

\displaystyle \equiv (q\vee p)\wedge 0

\displaystyle \equiv 0\text{ olur}\text{.}

Not:

\displaystyle p\Leftrightarrow q  önermesinin doğruluk değeri 1 ise bu önermeye çift gerektirme denir.

Alıştırma-1
p,q ve r önermelerine göre aşağıdakilerin doğruluk değerlerini bulunuz.

\displaystyle p\equiv 1,\text{ q}\equiv \text{0}\text{, r}\equiv 1  ise,

\displaystyle p\Rightarrow (q\wedge r)

Cevabı Gör

\displaystyle \equiv 1\Rightarrow (0\wedge 1)

\displaystyle \equiv 1\Rightarrow 0

\displaystyle \equiv 0

\displaystyle (p\vee q)\Rightarrow r

Cevabı Gör

\displaystyle \equiv (1\vee 0)\Rightarrow 1

\displaystyle \equiv 1\Rightarrow 1

\displaystyle \equiv 1

\displaystyle (p\Rightarrow q)\Rightarrow (q\Rightarrow r)

Cevabı Gör

\displaystyle \equiv (1\Rightarrow 0)\Rightarrow (0\Rightarrow 1)

\displaystyle \equiv 0\Rightarrow 1

\displaystyle \equiv 1

\displaystyle (q'\Rightarrow p)\Rightarrow r'

Cevabı Gör

\displaystyle \equiv (0'\Rightarrow 1)\Rightarrow 1'

\displaystyle \equiv (1\Rightarrow 1)\Rightarrow 0

\displaystyle \equiv 1\Rightarrow 0

\displaystyle \equiv 0

Alıştırma-2
Aşağıdaki önermenin doğruluk değerlerini bulunuz.

\displaystyle (p\wedge q')\Rightarrow r\equiv 0 ise \displaystyle (p\Rightarrow r)'\Rightarrow (q\vee r') 

Cevabı Gör

“ise” bağlacında sadece \displaystyle \text{1}\Rightarrow \text{0}\equiv \text{0}  a denktir.

\displaystyle \underbrace{{(p\wedge q')}}_{1}\Rightarrow \underbrace{r}_{0}\equiv 0

\displaystyle \underbrace{p}_{1}\wedge \underbrace{{q'}}_{1}\equiv 1  ise

\displaystyle p\equiv 1,\text{ q}\equiv \text{0}  dır. Ayrıca \displaystyle r\equiv 0 olmalı. Buna göre,

\displaystyle \equiv (p\Rightarrow r)'\Rightarrow (q\vee r')

\displaystyle \equiv (1\Rightarrow 0)'\Rightarrow (0\vee 0')

\displaystyle \equiv 0'\Rightarrow (0\vee 1)

\displaystyle \equiv 1\Rightarrow 1

\displaystyle \equiv 1

Alıştırma-3
Aşağıdaki önermenin en sade halini bulunuz.

\displaystyle (p'\Rightarrow q)'\Rightarrow p'

Cevabı Gör

\displaystyle \equiv (p\vee q)'\Rightarrow p'

\displaystyle \equiv (p\vee q)\vee p'

\displaystyle \equiv \underbrace{{p\vee p'}}_{1}\vee q

\displaystyle \equiv 1\vee p

\displaystyle \equiv 1

Alıştırma-4
Aşağıdaki önermenin en sade halini bulunuz.

\displaystyle (p\Rightarrow q)'\vee (p\Rightarrow q)

Cevabı Gör

\displaystyle (p\Rightarrow q)'\vee (p\Rightarrow q)\text{ }p\Rightarrow q\equiv r\text{ olsun}

\displaystyle \equiv \text{r }\!\!'\!\!\text{ }\vee \text{r}

\displaystyle \equiv 1\text{ }   dir.

Alıştırma-5
Aşağıdaki önermenin en sade halini bulunuz.

\displaystyle (p\Rightarrow q')'\vee (q\Rightarrow p)'

Cevabı Gör

\displaystyle \equiv (p'\vee q')'\vee (q'\vee p)'

\displaystyle \equiv (p\wedge q)\vee (q\wedge p')\text{ }

\displaystyle \equiv (p\wedge q)\vee (p'\wedge q)\text{ }

\displaystyle \equiv (p\vee p')\wedge q

\displaystyle \equiv 1\wedge q

\displaystyle \equiv q

Alıştırma-6
Aşağıdaki önermenin tersini, karşıtını ve karşıt tersini yazınız.

“Bayrak dalgalanırsa vatan düşmez.”

Tersi=?

Cevabı Gör

\displaystyle p: “Bayrak dalgalanır.”

\displaystyle q: “Vatan düşmez.”

\displaystyle p\Rightarrow q nun tersi \displaystyle p'\Rightarrow q'  dür. O halde,

\displaystyle p'\Rightarrow q' : “Bayrak dalgalanmazsa vatan düşer.”

Karşıtı=?

Cevabı Gör

\displaystyle p\Rightarrow q nun karşıtı \displaystyle \text{q}\Rightarrow \text{p}  dir. O halde,

\displaystyle \text{q}\Rightarrow \text{p} : “Vatan düşmezse bayrak dalgalanır.”

Karşıt Tersi=?

Cevabı Gör

\displaystyle p\Rightarrow q nun karşıtı \displaystyle \text{q }\!\!'\!\!\text{ }\Rightarrow \text{p }\!\!'\!\!\text{ }  dür. O halde,

\displaystyle \text{q }\!\!'\!\!\text{ }\Rightarrow \text{p }\!\!'\!\!\text{ } : “Vatan düşerse bayrak dalgalanmaz.”

Alıştırma-7
Aşağıdaki önermenin en sade halini bulunuz.

\displaystyle (p\Leftrightarrow q)\wedge (q\wedge p')

Cevabı Gör

\displaystyle \equiv \left[ {(p\Rightarrow q)\wedge (q\Rightarrow p)} \right]\wedge (q\wedge \text{p }\!\!'\!\!\text{ })

\displaystyle \equiv \left[ {(p'\vee q)\wedge (q'\vee p)} \right]\wedge (q\wedge \text{p }\!\!'\!\!\text{ })

\displaystyle \equiv (p'\vee q)\wedge \underbrace{{(q'\vee p)}}_{r}\wedge \underbrace{{(q\wedge \text{p }\!\!'\!\!\text{ })}}_{{r'}}

\displaystyle \text{ }q'\vee p\equiv r\text{ olsun}\text{, r }\!\!'\!\!\text{ }\equiv (q'\vee p)'\equiv q\wedge p'\equiv p'\wedge q\text{ d }\!\!\ddot{\mathrm{u}}\!\!\text{ r}\text{.}

\displaystyle \equiv (p'\vee q)\wedge \underbrace{{r\wedge r'}}_{0}

Alıştırma-8
Tabloda verilenlere göre aşağıdaki denkliklerden hangisi ya da hangilerinin doğru olduğunu bulunuz.

\displaystyle a\Leftrightarrow 1\equiv 1

Açıklaması

“Ancak ve ancak” bağlacında iki önerme aynı ise, sonuç 1; farklı ise sonuç 0 dır. Buna göre, tabloyu doldurabiliriz.

\displaystyle \underbrace{a}_{0}\Leftrightarrow 1\equiv 0\Leftrightarrow 1\equiv 0 dır.

\displaystyle x\Leftrightarrow y\equiv 0

Açıklaması

\displaystyle \underbrace{x}_{0}\Leftrightarrow \underbrace{y}_{1}\equiv 0\Leftrightarrow 1\equiv 0 dır.

\displaystyle a\Leftrightarrow x\equiv 1

Açıklaması

\displaystyle \underbrace{a}_{0}\Leftrightarrow \underbrace{x}_{0}\equiv 0\Leftrightarrow 0\equiv 1 dir.

\displaystyle b\Rightarrow y\equiv 0

Açıklaması

\displaystyle \underbrace{b}_{1}\Rightarrow \underbrace{y}_{1}\equiv 1\Rightarrow 1\equiv 1  dir.

Alıştırma-9
Aşağıdaki denklikler doğru mu, yanlış mı?

\displaystyle p\Leftrightarrow p'\equiv 0

Açıklaması

“ancak ve ancak” bağlacında iki önerme aynı ise sonuç 1, farklı ise sonuç 0 dır. Bu yüzden,

\displaystyle p\Leftrightarrow p'\equiv 0 dır.

\displaystyle (p\Leftrightarrow q)'\equiv p'\Leftrightarrow q

Açıklaması

\displaystyle (p\Leftrightarrow q)'\equiv p'\Leftrightarrow q\equiv p\Leftrightarrow q'  dür.

\displaystyle p\Leftrightarrow q\equiv (p\Rightarrow q)\vee (q\Rightarrow p)

Cevabı Gör

aradaki bağlaç “ve” bağlacı olmalıydı.

\displaystyle p\Leftrightarrow q\equiv (p\Rightarrow q)\wedge (q\Rightarrow p)

\displaystyle p\Leftrightarrow 1\equiv p

Açıklaması

\displaystyle p\equiv 1 iken \displaystyle \underbrace{p}_{1}\Leftrightarrow 1\equiv \underbrace{p}_{1} doğru

\displaystyle p\equiv 0 iken \displaystyle \underbrace{p}_{0}\Leftrightarrow 1\equiv \underbrace{p}_{0} doğru

p neyse, sonuç da p’ye eşit çıkıyor.

Mantık” üzerine 4 yorum

  1. Hocam merhabalar yeni başlamış bir öğretmen olarak bilgilerinizden faydalanırken her seferinde Allah razı olsun diyorum işimi çok kolaylaştırıyor Teşekkür ederim böyle net anlatım ve bilgiler için .

Yorum yapın