Geriye kalanın bir kısmı kullanılırsa, gidilirse, harcanırsa

Soru Sor sayfası kullanılarak Kesir Problemleri konusu altında Geriye kalanın bir kısmı kullanılırsa,gidilirse,harcanırsa ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU


2.SORU3.SORU


4.SORU


5.SORU


6.SORU


7.SORU


8.SORU


9.SORU


10.SORU


11.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Soru Sormak için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız.

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.


Abone olarak daha fazla sayıda soru sorabilirsiniz. Abone olmak için Tıklayın.

Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Not: Bu sitede yayınlanan çözümler, tamamen bu site için hazırlanmıştır. İzinsiz olarak yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

3 Bir otomobil gideceği yolun önce ‘ ünü, sonra 10 3 kalan yolun ünü gidiyor.Otomobilin gittiği toplam 4 yol 132 km olduğuna göre kalan yolu kaç km dir? www.matematikkolay.net -10 Çözüm: Yolun tamamına x diyelim. 3x Önce yolun u gidilmiş. 10 3x x 3x 10x 3x 7x x yolu kaldı. 10 1 10 10 10 10 3 Daha sonra kalan yolun ünü gidiyor. 4 7x 3 21x (ikinci durumda gittiği yol) 10 4 40 Toplam 132 km y         -4 ol gitmiş. 3x 21x 12x 21x 33 132 132 10 40 40 40       1 x 132 40  4 x 4 40 160 buluruz. 160 132 28 km kalan yol.      14 1 Bir memur maaşının bir bölü ‘sını konut 6 1 kredisine ünü kredi kartlarını ödemektedir. 3 Geriye kalan parasının yarısını mutfak masraf larını ayırdık tan sonra geriye 500 lirası kaldığına göre, bu memur  konut kredisini aylık kaç lira ödemektedir? www.matematikkolay.net -2 Çözüm: 1 1 1 2 3 Memur, maaşının sını harcamıştır. 6 3 6 6 6 3 Geriye sı kalmıştır. Bunun da yarısını harcayınca 6 3 1 3 1 geriye si kalacak yani ‘ü kalacaktır. 6 2 12 4 Bu da 500 lira ise memurun tüm parası       500 4 2000 lira idi. 1 1 1000 Konut kredisi maaşın ü ise; 2000 lira 6 6 3 buluruz.     15 www.matematikkolay.net 2 Bir memur maaşının ini ev kirası olarak verdik- 5 4 ten sonra kalan parasının ini de mutfak masraf- 5 larına ayırıyor. Bu memurun ev kirası 300 lira olduğuna göre cebinde kalan parası kaç liradır? A) 90 B) 100 C) 110 D) 120 E) 130 2 Bu memur, maaşının ini ev kirasına vermiş. Bu da 5 300 liraymış. Demek ki tüm paras Çözüm: ı 300 150 5 2  750 lira 750 den 300 lira harcayınca 450 lirası kalır. 4 Bu paranın da ‘ini mutfağa harcayınca 5 450  90 4 5  360 lira daha harcamış olur. En son kalan parası 450 360 90 liradır. Cevap: A şıkkı    20 1 Bir otobüs gideceği yolun önce ünü, sonra kalan 4 1 yolun ünü gidiyor. Geriye 20 kilometre yolu 3 kaldığına göre otobüsün gideceği yolun tamamı kaç kilometredir? A) 36 B) 38 C) 40 D) 42 E) 44 www.matematikkolay.net Çözüm: Yolun tamamına 4x diyelim. 1 İlk önce ünü gidince x kadar yol gitmiştir. 4 Geriye 3x yol kalır. 1 3x’in ‘ünü de gidince x kadar yol gitmiştir. 3 Geriye 2x kadar yol kalır. Bu da 20 km’ ya eşitse 2x 20 x   10 km dir. Yolun tamamı 4x idi. 4x 4.10 40 buluruz. Doğru Cevap : C şıkkı   22 1 2 Bir top kumaşın önce ü, sonra kalanın i ve 4 5 1 sonra kalanın ü satılıyor. Geriye 18 metre kumaş 3 kaldığına göre bir top kumaşın tamamı kaç metredir? A) 30 B) 40 C) 60 D) 90 E) 120 www.matematikkolay.net Çözüm: Elimizde 60x kumaş olsun. 1 Bu kumaşın ‘ü satılınca yani 15x satılınca geriye 4 2 45x kumaş kalır. Sonra bu 45x ‘in ‘i satılınca yani 5 2 45x 18x’i satılınca geriye 27x kumaş kalır. 5 Daha sonra da bu 27x   1 ‘in ‘ü satılmış. Yani 9x satıl – 3 mış ve geriye 18x kumaş kalmıştır. 18x 18 ise x 1 dir. Başlangıçtaki kumaşa 60x demiştik. Bu nedenle tüm kumaşı 60 m buluruz.   29 www.matematikkolay.net Bir bakkal, toptancıdan aldığı bir miktar kuruyemişin 2 4 önce unu sonra ise kalanın sini satmıştır. 9 7 Geriye 30 kg kuruyemiş kaldığına göre bakkalın toptancıdan aldığı kuruyemiş miktarı kaç kg dır? Çözüm: Kuruyemişin tamamına 9x diyelim.Önce ; 9 2 x 9  2x satmış 9x 2x 7x kalmış. Sonra; 7    4 x 7  4x satmış. 7x 4x 3x kalmış. 3x 30 x 10 kg dır. 9x 9.10 90 kg bulunur.         31 2 Bir telefon faturasında hesabın i konuşma ücreti 5 4 ve kalanın u açma kapama ücreti, yine kalanın 9 1 ü ayrıntılı fatura ücretidir. Faturanın son bölümü 3 ise 1 liralık abonman ücreti olduğuna göre, konuşma ücreti kaç liradır? A) 4,50 B) 3 C) 2 D) 1 E) 1,80 www.matematikkolay.net Çözüm: 2 ‘i konuşma ücreti 5 3 4 3 5 9   4 5 9  3 -3 -3 4 ‘i açma-kapama ücreti 15 2 4 6 4 10 Bu ikisinin toplamı dir. 5 15 15 15 15 5 1 Kalan tür. 15 3 1 1 1 ‘u ayrınıtılı fatura ücreti 3 3 9 1 1 3 1 2 Son kalan: ‘u dur. 3 9 9 9 9 2x 1 ise x 4,5 liradır. 9 Konuşma               2x 2.4,5 9 ücreti ise 1,8 liradır. 5 5 5     35 6 3 Cemal bir kitabın 1. gün ‘ini, 2. gün kalanın ‘ini 8 8 okumuştur. Geriye okuması gereken 20 sayfa kaldığına göre bu kitap kaç sayfadır? www.matematikkolay.net 6 2 1.gün ‘i okunmuş. Geriye ‘i kalır. 8 8 3 2.gün kalanın ‘i okunmuş ise, 8 5 2 ‘i kalmıştır Çözü . m 8 :  8 4 5 5 dir. 8 32 5   x 20 32  4 ise; x  4.32 128 dir. 56 Ali’nin okulu evine 900 m uzaklıktadır.Okula gitmek 1 için evden çıkan Ali önce yolun ünü, sonra da 3 3 kalan yolun ini giderse kaç metre yolu kalmış 5 olur? A) 200 B) 240 C) 300 D) 320 E) 360 www.matematikkolay.net Çözüm: 1 900 metrenin ‘ü 900 3  300 1 3  300 metredir. İlk önce 300 metre gitmiştir. Kalan yol 900 300 600 metredir. 3 İkinci olarak 600 metrenin ‘ini gittiyse 5 600    120 3 5  120.3 360 metre gitmiştir. Geriye; 600 360 240 metre yol kalmıştır.     64 1 Bir tüpçü elindeki tüplerin 1.gün ini, ikinci gün 5 3 kalan tüplerin unu, üçüncü gün ise kalan 10 4 tüplerin ini satınca elinde 98 tüp kalıyor. 11 Buna göre, başlangıçta tüpçünün elinde kaç tüp vardır? A) 250 B) 275 C) 300 D) 450 E) 550 www.matematikkolay.net Çözüm: Soruyu tersten giderek çözelim. 4 3.gün elindeki tüplerin ‘ini satarsa, bu tüplerin 11 7 7 ‘i kalır. ‘i 98 tüp ise tamamı 11 11 98 14 11 7  154 tüptür. Demek ki 2.günün sonunda elinde 154 tüp kalmıştır. 3 2.gün elindeki tüplerin ‘unu satarsa geriye 10 7 7 ‘u kalır. ‘u 154 tüp ise tamamı 10 10 154   22 10 7  220 dir. Demek ki 1.günün sonunda elinde 220 tüp kalmıştır. 1 4 1.gün elindeki tüplerin ‘ini satarsa geriye ‘i 5 5 4 kalır. ‘i 220 tüp ise tamamı 220 5   55 5 4  275 tir. Demek ki başlangıçta 275 tüp var dır.  67 1 Bir öğrenci verilen ödev sorularını birinci gün 5 1 inden 4 fazlasını, ikinci gün kalan soruların 3 ünden 4 eksiğini çözüyor. Öğrencinin 44 tane sorusu kaldığına göre verilen ödev kaç sorudur? A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 100 www.matematikkolay.net Çözüm: Verilen ödev soru sayısı x olsun. x Birinci gün 4 soru çözmüştür. 5 x x 4x Geriye x 4 x 4 4 soru 5 5 5 kalmıştır. 4x 4 İkinci gün 5 4 soru çözmüştür. 3 Geriye 44 sorusu kalıyorsa; 4 x 4 5                    3 x 4 5 4 44 x eşitliğini kurabiliriz. 3 4x 4 x 5 44 x 5 3 4x 20 x 5 44 x 5 3 x 4x 20 44 x 5 15 3x 4x 20 x 44 15 15 7x 20 x 44 15 7x 20 15x 660 640 8x x 80 buluruz.                             

 

 

 

Yorum yapın