Yüzde Problemleri (Latex Formatı)

yzde_prb_gorseliBu bölümde Yüzde Problemleri ile ilgili 13 adet soru bulunmaktadır. Sorularınızı çözdükten sonra “Doğru Cevap” seçeneğine tıklayarak doğru şıkkı görebilirsiniz. Eğer soruları çözmekte zorlanırsanız; kolay anlaşılır detaylı çözümlere “Çözüm için Tıklayınız” seçeneği ile ulaşabilirsiniz. Sorular Latex formatında hazırlanarak görünüm iyileştirilmiştir. İyi Çalışmalar…

 


SORULAR


SORU 1


300 sayısının %15 i ile %60 ının toplamı kaçtır?

A) 135 B) 180 C) 200 D) 225 E) 240

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 2

75 sayısının yüzde kaçı 15′ tir?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 3

600 sayısının yüzde kaçı, 900 sayısının %40 ına eşittir?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 4

Hangi sayının %20 sinin %80 i 32 dir?

A) 200 B) 220 C) 250 D) 300 E) 360

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 5

35 kişilik bir sınıfın %60 ı erkektir. Daha sonra bu sınıftan 10 erkek öğrenci ayrılıyor. Son durumda kız öğrenciler, sınıfın yüzde kaçını oluşturur?

A) 40 B) 45 C) 50 D) 56 E) 60

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız

Eğer sorular ya da çözümler konusunda bir problem görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.


SORU 6

Akif, her ay maaşın %5 ini kenara koyup biriktiriyor. 6 ay sonra biriktirdiği para 1800 liraya ulaştığına göre Akif’in bir aylık maaşı kaç liradır?

A) 4000 B) 5000 C) 6000 D) 7000 E) 8000

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 7

a sayısı b sayısının %30 u, b sayısı da c sayısının %40 u olduğuna göre, a sayısı c sayısının yüzde kaçıdır?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 8

Bir otobüsteki yolcuların %72’si erkek ise bu otobüste en az kaç yolcu vardır?

A) 15 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 9

Bir sınıftaki öğrencilerin %45 i erkektir. Kız öğrencilerin ise %20 si gözlük taktığına göre, bu sınıfın yüzde kaçı gözlüklü kız öğrencidir?

A) 10 B) 11 C) 15 D) 16 E) 18

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 10

A kumbarasındaki madeni paraların %20 si, B kumbarasındaki madeni paraların ise %50 si 5 kuruşluk madeni paradır. Bu iki kumbaradaki madeni paraların tamamının %32 si 5 kuruş olduğuna göre A kumbarasındaki madeni para sayısının B kumbarasındakilere oranı kaçtır?

\displaystyle \begin{array}{*{20}{l}} {A)\text{ }\frac{2}{3}\text{  }} & {B)\text{ }\frac{3}{4}} & {C)\text{ }\frac{4}{3}} & {D)\text{ }\frac{3}{2}} & {E)\text{ }\frac{5}{3}} \end{array}

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 11

Bir dikdörgen’in kısa kenarı %20 artırılıp, Uzun kenarı %20 azaltılırsa bu dikdörtgenin alanı nasıl değişir?

A) %16 azalır B) %4 azalır  C) Değişmez D) %4 artar E) %16 artar

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 12

Yaş üzümden ağırlığının %15 i kadar kuru üzüm elde edilmektedir. Buna göre, kaç kg yaş üzümden 105 kg kuru üzüm elde edilir?

A) 500 B) 600 C) 700 D) 800 E) 900

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 13

Miras kalan bir miktar para Ahmet ve kardeşleri arasında paylaşılacaktır. Eğer kardeş sayısı daha 2 fazla olsaydı, kişi başına düşen para %10 azalacaktı. Buna göre Ahmet ve kardeşleri toplam kaç kişidir?

A) 13 B) 14 C) 15 D) 16 E) 18

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız

Eğer çözümler konusunda anlaşılmayan bir yer görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.


SORU ÇÖZÜMLERİ


ÇÖZÜM 13

Ahmet ve kardeşlerinin sayısına x diyelim;
2 kardeş daha olursa sayı x + 2 olur. İlk başta Ahmet ve kardeşlerinin aldığı miras
payına 100 dersek; ikinci durumda %10 azalınca 90’a düşecektir. Buna göre denklemi kuralım
\displaystyle x.100=(x+2).90
\displaystyle 100x=90x+180
\displaystyle 10x=180
\displaystyle x=18 kardeş olarak buluruz.
Doğru Cevap : E şıkkı

Soruyu Gör

Eğer çözümler konusunda anlaşılmayan bir yer görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.
 

 


ÇÖZÜM 12

Yaş üzümün ağırlığına x kg diyelim, Buna göre;
x.%15=105
\displaystyle \text{x}\cdot \frac{{15}}{{100}}=105
\displaystyle \text{x}\cdot \frac{1}{{100}}=7
\displaystyle x=100.7=700 kg bulunur.
Doğru Cevap : C şıkkı
Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 11

Dikdörtgenin kısa kenarına a, uzun kenarına b diyelim,
Kısa kenar %20 artırılınca : \displaystyle a\cdot \frac{{120}}{{100}}
Uzun kenar %20 azaltılınca : \displaystyle b\cdot \frac{{80}}{{100}} olur.
Bu iki kenarın çarpımı bize alanı verir;
\displaystyle Alan=\left( {a\cdot \frac{{120}}{{100}}} \right)\cdot \left( {b\cdot \frac{{80}}{{100}}} \right)=a\cdot b\cdot \frac{{120}}{{100}}\cdot \frac{{80}}{{100}}
\displaystyle =a\cdot b\cdot \frac{{96}}{{100}}
İlk dikdörtgenin alanı a.b iken, Alan %96 ya düşmüştür. Yani alan %4 azalmıştır.
Doğru Cevap : B şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 10

A kumbarasındaki madeni paralara x,
B kumbarasındaki madeni paralara y diyelim.
Buna göre;
A kumbarasındaki 5 kuruşlar : \displaystyle x\cdot \frac{{20}}{{100}}
B kumbarasındaki 5 kuruşlar : \displaystyle y\cdot \frac{{50}}{{100}}
Toplam 5 kuruş sayısı \displaystyle =(x+y)\cdot \frac{{32}}{{100}}
Buna göre denklemi kuralım,
\displaystyle x\cdot \frac{{20}}{{100}}+y\cdot \frac{{50}}{{100}}=(x+y)\cdot \frac{{32}}{{100}}
\displaystyle \frac{{20x+50y}}{{100}}=\frac{{32x+32y}}{{100}}
\displaystyle 20x+50y=32x+32y
\displaystyle 50y-32y=32x-20x
\displaystyle 18y=12x
\displaystyle 12x=18y
\displaystyle \frac{x}{y}=\frac{{18}}{{12}}=\frac{3}{2} bulunur.
Doğru Cevap : D şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 9

Sınıfın %45 i erkek ise, geriye kalan %55’i kız öğrencidir. Kız öğrencilerin %20 si gözlüklü ise,
\displaystyle \frac{{55}}{{100}}\cdot \frac{{20}}{{100}}
\displaystyle =\frac{{11}}{{20}}\cdot \frac{1}{5}
\displaystyle =\frac{{11}}{{100}} bulunur.
Doğru Cevap : B şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 8

Erkeklerin sayısına x, tüm yolcuların sayısına y diyelim. Buna göre;
\displaystyle x=y.\frac{{72}}{{100}}\text{ }\Rightarrow \text{  }\frac{x}{y}=\frac{{72}}{{100}}\text{  }\Rightarrow \text{  }\frac{x}{y}=\frac{{18}}{{25}}
\displaystyle \Rightarrow y en az 25 olabilir.
Doğru Cevap : C şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 7

b sayısını a cinsinden yazalım;
\displaystyle a=b\cdot \frac{{30}}{{100}}\text{  }\Rightarrow \text{ }a\cdot \frac{{100}}{{30}}=b
b sayısı c sayısının %40 ı ise \displaystyle b=c\cdot \frac{{40}}{{100}} dir.
Burda b’nin yerine a cinsinden ifadesini yazalım,
\displaystyle b=c\cdot \frac{{40}}{{100}}\text{  }\Rightarrow \text{  }a\cdot \frac{{100}}{{30}}=c\cdot \frac{{40}}{{100}}
\displaystyle a=c\cdot \frac{{30}}{{100}}\cdot \frac{{40}}{{100}}
\displaystyle a=c\cdot \frac{{12}}{{100}}
Doğru Cevap : D şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 6

Akif ‘in aldığı maaşa x lira diyelim.
Buna göre her ay biriktirdiği: \displaystyle \text{x}\cdot \frac{5}{{100}} liradır.
6 ayda biriktirdiği : \displaystyle \text{6}\cdot \text{x}\cdot \frac{5}{{100}} liradır.
Buna göre;
\displaystyle \text{6}\cdot \text{x}\cdot \frac{5}{{100}}=1800\text{ }\Rightarrow \text{ }\frac{{30x}}{{100}}=1800
\displaystyle \frac{x}{{100}}=60
\displaystyle x=6000 lira buluruz.
Doğru Cevap : C şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 5

İlk önce erkeklerin sayısını bulalım,
Erkekler \displaystyle =35\cdot \frac{{60}}{{100}}=35\cdot \frac{3}{5}=7.3=21 dir.
Buna göre kız öğrencilerin sayısı;
Kızlar \displaystyle =35-21=14 tür.
Sınıf tan 10 erkek öğrenci ayrılınca 35 kişilik sınıf 25 kişiye düşer.
Yeni durumda;
\displaystyle K\imath zlar\imath n\text{ }Oran\imath =\frac{{K\imath zlar\imath n\text{ }say\imath s\imath }}{{S\imath n\imath f\text{ }mevcudu}}=\frac{{14}}{{25}}
Kızların yüzdesi %x dersek;
\displaystyle \frac{{14}}{{25}}=\frac{x}{{100}}
\displaystyle \frac{{14}}{1}=\frac{x}{4}
\displaystyle \Rightarrow x=14.4=56 buluruz.
Doğru Cevap : D şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 4

İstenen sayıya x diyelim,
Bu sayının ilk önce %20 si alınmış : \displaystyle x\cdot \frac{{20}}{{100}}
Daha sonra %80 i alınmış : \displaystyle \left( {x\cdot \frac{{20}}{{100}}} \right)\cdot \frac{{80}}{{100}}
Bu değer de 32 olarak bulunmuş. Buna göre denklemi yazalım,
\displaystyle \left( {x\cdot \frac{{20}}{{100}}} \right)\cdot \frac{{80}}{{100}}=32\text{ }\Rightarrow \text{ }x\cdot \frac{{20}}{{100}}\cdot \frac{{80}}{{100}}=32
\displaystyle x\cdot \frac{1}{5}\cdot \frac{4}{5}=32
\displaystyle x\cdot \frac{1}{5}\cdot \frac{1}{5}=8
\displaystyle \frac{x}{{25}}=8
\displaystyle x=25.8
\displaystyle x=200
Doğru Cevap : A şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 3

İlk önce 900 ün %40’ını bulalım,
\displaystyle \text{900}\cdot \frac{{40}}{{100}}=9\cdot \frac{{40}}{1}=360 tır.
İstenen yüzdeye x diyelim,
600 sayısının %x’i 360 mış. Buna göre denklem kuralım;
\displaystyle 600\cdot \frac{x}{{100}}=360\text{  }\Rightarrow \text{  }6\cdot \frac{x}{1}=360
\displaystyle 6x=360
\displaystyle x=60 buluruz.
Doğru Cevap : E şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 2

İstenen yüzdeye x diyelim,
75 sayısının %x’i 15’miş. Buna göre denklem kuralım;
\displaystyle 75\cdot \frac{x}{{100}}=15\text{  }\Rightarrow \text{  }3\cdot \frac{x}{4}=15
\displaystyle \frac{{3x}}{4}=15
\displaystyle 3x=60
\displaystyle x=20 buluruz.
Doğru Cevap : A şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 1

Bir sayınının % x ‘i demek o sayıyı \displaystyle \frac{x}{{100}} ile çarpmak demektir. Buna göre;
300 sayısının %15 i \displaystyle =\text{ }300\cdot \frac{{15}}{{100}}=3\cdot \frac{{15}}{1}=45 tir.
300 sayısının %60 ı \displaystyle =\text{ }300\cdot \frac{{60}}{{100}}=3\cdot \frac{{60}}{1}=180 dir.
100 1
Bu iki değerin toplamı ise;
\displaystyle 45+180=225 olarak bulunur.
Doğru Cevap : D şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru

Eğer çözümler konusunda anlaşılmayan bir yer görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.
 


Yüzde Problemleri (Latex Formatı)” üzerine bir yorum

Yorum yapın