Kar Zarar Problemleri (Latex Formatı)

Bu bölümde Kar Zarar Problemleri ile ilgili 20 adet soru bulunmaktadır. Sorularınızı çözdükten sonra “Doğru Cevap” seçeneğine tıklayarak doğru şıkkı görebilirsiniz. Eğer soruları çözmekte zorlanırsanız; kolay anlaşılır detaylı çözümlere “Çözüm için Tıklayınız” seçeneği ile ulaşabilirsiniz. Sorular Latex formatında hazırlanarak görünüm iyileştirilmiştir. İyi Çalışmalar…


SORULAR


SORU 1


Maliyeti 400 lira olan bir mal %30 kârla kaç liraya satılır?

A) 520 B) 530 C) 540 D) 550 E) 560

 

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 2

%25 kârla 75 liraya satılan bir çantanın maliyeti kaç liradır?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 50 E) 60

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 3

%20 zararla 24 liraya satılan bir futbol topu %40 kârla kaç liraya satılır?

A) 36 B) 42 C) 48 D) 54 E) 60

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 4

Etiket fiyatı 70 lira olan bir elbise 56 liraya satılmaktadır. Buna göre etiket fiyatı üzerinden yüzde kaç indirim yapılmıştır?

A) 14 B) 16 C) 20 D) 22 E) 25

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 5

%40 kârla satılan bir malın satış fiyatı üzerinden %20 indirim yapılırsa, yeni kâr yüzdesi ne olur?

A) 6 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız

Eğer sorular ya da çözümler konusunda bir problem görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.


SORU 6

%10 zararla satılan bir ürüne 60 lira zam yapıldığında %10 kâr ediliyor. Buna göre, bu ürünün maliyeti kaç liradır?

A) 150 B) 200 C) 250 D) 300 E) 350

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 7

Bir satıcı malı %30 zararla 210 liraya satmıştır. Satıcı aynı malı 348 liraya satsaydı yüzde kaç kâr ederdi?

A) 12 B) 14 C) 15 D) 16 E) 18

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 8

Bir mal a liraya satılırsa %15 zarar, b liraya satılırsa %20 kâr ediliyor. Buna göre \displaystyle \frac{a}{b} kaçtır?

\displaystyle \begin{array}{*{20}{l}} {A)\text{ }\frac{3}{4}\text{    }} & {B)\text{ }\frac{{17}}{{24}}} & {C)\text{ }\frac{7}{4}} & {D)\text{ }\frac{{17}}{{25}}} & {E)\text{ }\frac{{17}}{{20}}} \end{array}

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 9

20 liraya 4 kg hamsi alınabiliyorsa, hamsiye %60 zam geldiğinde 20 liraya kaç kg hamsi alınabilir?

A) 1,5 B) 2 C) 2,5 D) 3 E) 3,5

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 10

Bir malın etiket fiyatı üzerinden %20 indirim yapıldığında satıcı %16 kâr etmektedir. Buna göre, satıcı etiket fiyatını yüzde kaç kârla belirlemiştir?

A) 25 B) 30 C) 35 D) 40 E) 45

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 11

Bir malın \displaystyle \frac{3}{5} i %20 kârla, kalan kısmı ise %30 kâr
ile satılıyor. Buna göre, bu maldan yüzde kaç kâr edilmiştir?

A) 22 B) 24 C) 25 D) 27 E) 28

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 12

Bir satıcı bir ürünü %40 kârla 560 liraya, başka bir ürünü ise %30 zararla 350 liraya satıyor. Buna göre, bu satıcının kar – zarar durumu hakkında ne söylenebilir?

A) 40 lira kâr eder B) 40 lira zarar eder C) 10 lira zarar eder D) 10 lira kâr eder
E) Kâr ya da zarar etmez

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 13

1000 tanesi 400 liraya alınan yumurtanın 30’luk kolisi 15 liraya satılıyor. Buna göre yüzde kaç kâr ediliyor?

A) 15 B) 20 C) 25 D) 27 E) 28

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 14

Tanesi 50 kuruştan alınan 60 tane bardağın 15 tanesi taşınma esnasında kırılıyor. Satıcının %20 kâr edebilmesi için kalan bardakların tanesini kaç kuruştan satmalıdır?

A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 95

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 15

Sütün litresini 75 kuruştan alan bir sütçü, süte %20 oranında su katarak litresini 1 liradan satıyor. Suya para ödemeyen sütçünün kârı yüzde kaçtır?

A) 60 B) 70 C) 80 D) 90 E) 95

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 16

Bir satıcı maliyetleri sırasıyla x ve y lira olan iki üründen birincisini %50 kârla, ikincisini de %20 zararla satmaktadır. Satıcı bu ürünlerden birer tane sattığı zaman kâr ediyorsa, x ile y arasındaki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) x>3y B) 2x>y C) 3x>2y D) 5x>y E) 5x>2y

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 17

Yaş sabun kuruduğunda ağırlığının %36 ını kaybetmektedir. Kilosu 25 liradan alınan yaş sabun kuruduğunda %60 kâr etmek için kuru sabunun kilosu kaç liradan satılmalıdır?

A) 55,5 B) 60 C) 62,5 D) 65 E) 67,5

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 18

Bir uçak firması bilet fiyatlarında %30 indirim yaptığında satışlarında %20 artış oluyor. Buna göre uçak firmasının kasaya giren toplam parasındaki (ciro) azalma yüzde kaçtır?

A) 10 B) 13 C) 15 D) 16 E) 20

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 19

Bir simitçi, elindeki simitleri 50 kuruştan satarsa 100 lira zarar, 1 liradan satarsa 300 lira kâr edecektir. Buna göre bu simitçinin elindeki kaç tane simit vardır?

A) 800 B) 850 C) 900 D) 950 E) 1000

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 20

Bir mağaza ürünlerin etiket fiyatı üzerinden %50 indirim yapıyor. Ancak satışların istediği gibi gitmediğini gören mağaza sahibi, indirimli fiyatlar üzerinden %50 indirim daha yapıyor. Buna göre mağazada yapılan toplam indirim yüzde kaçtır?

A) 70 B) 75 C) 80 D) 90 E) 100

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız

Eğer çözümler konusunda anlaşılmayan bir yer görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.


SORU ÇÖZÜMLERİ


ÇÖZÜM 20

Ürünün ilk etiket fiyatını 100 lira kabul edelim. %50 indirim yapılınca fiyat 50 lira olur.

İndirimli fiyat üzerinden tekrar %50 indirim yapılınca yeni fiyat 25 lira olur.

Buna göre tüm indirim 75 lira olur.
İndirimin yüzdesi \displaystyle \frac{{75}}{{100}} yani %75 tir.

Doğru Cevap : B şıkkı

Soruyu Gör

Eğer çözümler konusunda anlaşılmayan bir yer görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.
 


ÇÖZÜM 19

İlk durumda 100 lira zarar, ikinci durumda 300 lira kâr var ise bu iki durumda ele geçen paralar arasındaki fark 400 liradır.
Simit sayısına x dersek,
İlk durumda ele geçen para= x.0,5 liradır.
İkinci durumda ele geçen para= x.1 liradır.
Buna göre denklemi kuralım,
\displaystyle x.1-x.0,5=400
\displaystyle x-0,5x=400
\displaystyle 0,5x=400
\displaystyle x=800 tane bulunur.
Doğru Cevap : A şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 18

Soruyu kolay çözmek için,
bilet sayısını 10 ve bilet ücretini de 10 lira kabul edelim. Bu durumda ciro : 10.10=100 liradır.
%30 indirim yapıldığında bilet fiyatı 7 lira olur. Sayıda artış %20 oluyorsa yeni bilet sayısı 12 dir.
Bu durumda ciro: 12.7 = 84 lira olur.
Cirodaki azalma 100 – 84 = 16 liradır. Bu da %16 azalma demektir.
Doğru Cevap : D şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 17

100 kg yaş sabun olduğunu varsayalım;
Yaş sabunun maliyeti : 100.25=2500 liradır.
%60 kâr etmek için toplam gelir:
\displaystyle \text{2500}\cdot \frac{{160}}{{100}}=250.16=4000 lira olmalıdır.
100 kg yaş sabun kuruduğunda 64 kg kalacaktır.
Buna göre kg satış fiyatı: \displaystyle \frac{{4000}}{{64}}=62,5 lira olmalıdır.
Doğru Cevap : C şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 16

Maliyeti x lira olan bir ürün %50 kârla satılırsa \displaystyle \frac{{150x}}{{100}} liraya satılır.
Aynı şekilde maliyeti y lira olan ürün %20 zararla satılırsa \displaystyle \frac{{80y}}{{100}} liraya satılır.
Bu iki satış değeri toplamı, maliyetleri toplamından büyük olmak zorundadır. Buna göre;
\displaystyle \frac{{150x}}{{100}}+\frac{{80y}}{{100}}>x+y\text{ }\Rightarrow \text{  }\underset{{(1)}}{\mathop{{\frac{{150x}}{{100}}}}}\,+\underset{{(1)}}{\mathop{{\frac{{80y}}{{100}}}}}\,>\underset{{(100)}}{\mathop{{\frac{x}{1}}}}\,+\underset{{(100)}}{\mathop{{\frac{y}{1}}}}\,
\displaystyle \frac{{150x+80y}}{{100}}>\frac{{100x+100y}}{{100}}
\displaystyle 150x+80y>100x+100y
\displaystyle 150x-100x>100y-80y
\displaystyle 50x>20y
\displaystyle 5x>2y buluruz.
Doğru Cevap : E şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 15

Sütçünün 100 litre süt aldığını var sayalım,
Buna göre alış fiyatı: 100.0,75 = 75 liradır.
100 litre süte %20 oranında su katarsa toplam kapasite 120 litreye çıkar.
120 litre 1 liradan satılınca 120 lira gelir elde edilir.
Maliyet 75 lira idi. Buna göre kâr : 120 – 75 = 45 liradır.
Kâr yüzdesi: \displaystyle \frac{{45}}{{75}}=\frac{x}{{100}}
\displaystyle x=\frac{{100.45}}{{75}}=60 bulunur.
Doğru Cevap : A şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 14

İlk önce toplam maliyeti hesaplayalım,
60 bardağın maliyeti : 60.50=3000 kuruştur.
%20 kâr olması için toplam gelir;
\displaystyle \text{3000}\cdot \frac{{120}}{{100}}=3600 kuruş olmalıdır.
Geriye 45 bardak kalmıştı. Buna göre tane satış fiyatı \displaystyle \text{= }\frac{{3600}}{{45}}=80
Doğru Cevap : C şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 13

İlk önce adet fiyatlarını hesaplayalım,
Alış fiyatı(adet) \displaystyle =\frac{{400}}{{1000}}=0,4 liradır
Satış fiyatı(adet) \displaystyle =\frac{{15}}{{30}}=0,5 liradır.
Her yumurtada 0,1 lira kâr ediliyor.
Buna göre kâr yüzdesi: \displaystyle \frac{{0,1}}{{0,4}}=\frac{x}{{100}}
\displaystyle \frac{1}{4}=\frac{x}{{100}}
\displaystyle 4x=100
\displaystyle x=25 bulunur.
Doğru Cevap : C şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 12

İki ürünün ayrı ayrı kâr – zarar durumları hesap edelim.
1. ürün %40 kârla 560 liraya satılıyorsa şöyle bir orantı kurabiliriz;
140 lira satış fiyatı ile 40 lira kâr ediliyorsa
560 lira satış fiyatı ile x lira kâr edilir?
\displaystyle x=\frac{{560.40}}{{140}}=4.40=160 lira kâr edilir.
2. ürün %30 zararla 350 liraya satılıyorsa da şöyle bir orantı kurabiliriz;
70 lira satış fiyatı ile 30 lira zarar ediliyorsa
350 lira satış fiyatı ile x lira zarar edilir?
\displaystyle x=\frac{{350.30}}{{70}}=5.30=150 lira zarar edilir.
Bu durumda toplam kâr 160 – 150 = 10 lira olur.
Doğru Cevap : D şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 11

Malın maliyetine 100 lira dersek,
Bu malın \displaystyle \frac{3}{5} i : \displaystyle 100\cdot \frac{3}{5}=60 lira
Bu 60 lira %20 kârla satılınca
\displaystyle 60\cdot \frac{{20}}{{100}}=6.2=12 lira kâr edilir.
Kalan kısım ise 100 – 60 = 40 liradır.
Bu 40 lira %30 kârla satılınca
\displaystyle 40\cdot \frac{{30}}{{100}}=4.3=12 lira kâr edilir.
Toplam kâr 12 + 12  = 24 lira
Maliyete 100 lira demiştik. Buna göre;
kâr yüzdesi : %24 tür.
Doğru Cevap : B şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 10

Malın etiket fiyatına 100e , maliyet fiyatına da 100m dersek soruyu rahat çözeriz. Buna göre;
Satıcı etiket fiyatını %20 düşürdüğünde yeni etiket fiyatı 80e
Yeni durumda %16 kâr oluyor ise satış fiyatı aynı zamanda 116m olur.
Soruyu orantı yaparak çözelim,
\displaystyle \underline{{\begin{array}{*{20}{c}} {80e} & {116m\text{ }'ye\text{ }esitse} \\ {100e} & {x\text{ }'\text{ }e\text{ }esittir} \end{array}\text{   }}}
\displaystyle x=\frac{{116m.100e}}{{80e}}=\frac{{116m.10e}}{{8e}}
\displaystyle =\frac{{116m.5}}{4}
\displaystyle =29m.5=145m buluruz.
Başlangıçta maliyete 100m demiştik. Buna göre kâr yüzdesi %45′ tir.
Doğru Cevap : E şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 9

Hamsinin kg fiyatı \displaystyle =\text{ }\frac{{20}}{4}=5 liradır
Hamsiye %60 zam geldiğinde
160 800
Hamsinin kg fiyatı \displaystyle =\text{ }5\cdot \frac{{160}}{{100}}=\frac{{800}}{{100}}=8 lira olur.
Buna göre 20 liraya \displaystyle \frac{{20}}{8}\text{ }=\text{ }2,5\text{ }  kg hamsi alınabilir.
Doğru Cevap : C şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 8

Maliyete 100 lira dersek;
%15 zarar edilen durum: a =85
%20 kâr edilen durum: b =120 olur. Buna göre;
\displaystyle \frac{a}{b}=\frac{{85}}{{120}}=\frac{{17}}{{24}} bulunur.
Doğru Cevap : B şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 7

Malın ilk önce maliyetini bulalım,
Maliyetine 100x dersek; %30 zararlı hali 70x olur.
\displaystyle 70x=210\text{ }\Rightarrow \text{  }x=3
\displaystyle \Rightarrow 100x=100.3=300 buluruz.
300 lira maliyeti olan bir mal 348 liraya satılmışsa 48 lira kâr edilmiştir. Buna göre;
kar yüzdesi \displaystyle \Rightarrow \frac{{48}}{{300}}=\frac{x}{{100}}
\displaystyle \frac{{48}}{3}=\frac{x}{1}\Rightarrow x=16\text{ }buluruz
Doğru Cevap : D şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 6

Bu ürünün maliyetine 100x diyelim,
%10 zararlı satış fiyatı= 90x
%10 kârlı satış fiyatı= 110x olur.
Bu ikisi arasındaki fark 60 lira ise;
110x – 90x = 60
20x= 60
x= 3
Maliyete 100x demiştik. Buna göre;
Maliyet =100x= 100.3 =300 lira buluruz.
Doğru Cevap : D şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 5

Bu tarz sorularda ürünün maliyetine 100 lira demek çözümü kolaylaştırır. Buna göre;
% 40 kârlı satış fiyatı: \displaystyle 100\cdot \frac{{140}}{{100}}=140  liradır.
140 lira üzerinden %20 inidirim yapılırsa
yeni fiyat \displaystyle =140\cdot \frac{{80}}{{100}}=14\cdot \frac{8}{1}=14.8=112 lira olur.
Başlangıçta maliyete 100 lira demiştik. O halde kâr 12 liradır. Bu da %12 kâr demektir.
Doğru Cevap : D şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 4

Yapılan indirimin tutarı 70 – 56 = 14 lira
indirimin etiket fiyatına oranı \displaystyle =\text{ }\frac{{14}}{{70}}
\displaystyle \frac{{14}}{{70}} in % olarak neye eşit olduğunu bulalım,
\displaystyle \frac{{14}}{{70}}=\frac{x}{{100}}\Rightarrow \frac{1}{5}=\frac{x}{{100}}
\displaystyle 5x=100
\displaystyle x=20 bulunur.
Doğru Cevap : C şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 3

Bu futbol topunun maliyeti x olsun;
%20 zararlı fiyatı : \displaystyle x\cdot \frac{{80}}{{100}}=24
\displaystyle x\cdot \frac{1}{{10}}=3
\displaystyle x=3.10\Rightarrow x=30 buluruz.
%40 kârlı fiyatı :\displaystyle x\cdot \frac{{140}}{{100}}=30\cdot \frac{{140}}{{100}}
\displaystyle =3\cdot \frac{{14}}{1}
\displaystyle =3.14=42 buluruz.
Doğru Cevap : B şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 2

Satış fiyatı, kâr ile maliyetin toplamına eşittir.
Ürünün maliyetine x dersek,
Kâr fiyatı \displaystyle =x\cdot \frac{{25}}{{100}}
Bu ikisinin toplamı bize satış fiyatını verir;
\displaystyle x+x\cdot \frac{{25}}{{100}}=75\text{  }\Rightarrow x+x\cdot \frac{1}{4}=75
\displaystyle x+\frac{x}{4}=75
\displaystyle \underset{{(4)}}{\mathop{{\frac{x}{1}}}}\,+\underset{{(1)}}{\mathop{{\frac{x}{4}}}}\,=75
\displaystyle \frac{{4x+x}}{4}=75
\displaystyle \frac{{5x}}{4}=75
\displaystyle 5x=300
\displaystyle x=60 lira buluruz.
Doğru Cevap : E şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 1

400 lira üzerinden %30 kâr kaç eder? onu hesaplayalım,
Kâr \displaystyle =400\cdot \frac{{30}}{{100}}=4\cdot \frac{{30}}{1}=120  lira eder.
Maliyetin üstüne Kâr fiyatını eklersek satış fiyatını buluruz.
Satış Fiyatı = Maliyet + Kâr
Satış Fiyatı = 400 + 120
Satış Fiyatı = 520 liradır.
Doğru Cevap : A şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru

Eğer çözümler konusunda anlaşılmayan bir yer görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.
 


Yorum yapın