Faiz Problemleri (Latex Formatı)

Bu bölümde Faiz Problemleri ile ilgili 7 adet soru bulunmaktadır. Sorularınızı çözdükten sonra “Doğru Cevap” seçeneğine tıklayarak doğru şıkkı görebilirsiniz. Eğer soruları çözmekte zorlanırsanız; kolay anlaşılır detaylı çözümlere “Çözüm için Tıklayınız” seçeneği ile ulaşabilirsiniz. Sorular Latex formatında hazırlanarak görünüm iyileştirilmiştir. İyi Çalışmalar…


SORULAR


SORU 1


Yıllık %30 faizle bankaya yatırılan 2000 lira, 3 yılın sonunda kaç lira faiz getirir?

A) 1500 B) 1800 C) 2000 D) 2100 E) 2400

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 2

6400 lira 5 ayda 800 lira faiz getiriyorsa bankanın yıllık faiz oranı yüzde kaçtır?

A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 3

Yıllık %20 faiz oranı ile bankaya yatırılan bir miktar para 72 gün sonra faizi ile birlikte 2080 lira olduğuna göre, bankaya yatırılan para kaç liradır?

A) 1700 B) 1800 C) 1900 D) 2000 E) 2100

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 4

1000 liranın bir kısmı %20 den, geri kalanı da %30 dan basit faize yatırılıyor. İki yıl sonunda her ikisinden toplam 450 lira faiz alındığına göre %20 den faize verilen para kaç liradır?

A) 500 B) 600 C) 750 D) 800 E) 850

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 5

Ayşe,elindeki parayı yıllık %40 faiz veren bir bankaya 2 yıllığına yatırıyor. Eğer Ayşe, aynı süre için %30 faiz veren bir bankaya para yatırsaydı 300 lira daha az faiz alacaktı. Buna göre Ayşe’nin elindeki para kaç liradır?

A) 1000 B) 1200 C) 1400 D) 1500 E) 2000

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız

Eğer sorular ya da çözümler konusunda bir problem görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.


SORU 6

300 lira yıllık %30 dan 2 yıllığına bileşik faiz ile bankaya yatırılırsa kaç lira faiz getirir?

A) 170 B) 207 C) 220 D) 260 E) 300

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız


SORU 7

Yıllık enflasyonun %10 olduğu bir dönemde %32 faizle bankaya yatırılan bir miktar para dönem sonunda gerçek değerinden yüzde kaç kazanç sağlamıştır?

A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22

Doğru Cevap Çözüm için Tıklayınız

Eğer çözümler konusunda anlaşılmayan bir yer görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.


SORU ÇÖZÜMLERİ


ÇÖZÜM 7

Bankaya 100 lira para yatırıldığını varsayalım,
%32 faiz sonucu bu para 132 lira olacaktır.
%10 enflasyon olduğundan, 100 liranın değeri yıl sonunda 110 liraya denk olacaktır.
Buna göre gerçek kazanç =132 – 110 = 22 liradır.
Bu da yüzde olarak :
\displaystyle \frac{{22}}{{110}}=\frac{x}{{100}}
\displaystyle \frac{1}{5}=\frac{x}{{100}}
\displaystyle 5x=100
\displaystyle x=20 buluruz.
Doğru Cevap : D şıkkı

Soruyu Gör

Eğer çözümler konusunda anlaşılmayan bir yer görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.
 


ÇÖZÜM 6

Bileşik faiz demek, her yılın sonunda elde edilen faiz anaparaya eklenerek, yeniden faiz hesabında tüm paranın hesap edilmesi demektir.
Bileşik faiz hesabında şu formülden yararlanılır,
\displaystyle A+F=A\cdot {{\left( {1+\frac{n}{{100}}} \right)}^{t}}
(A: Anapara, F:Faiz, n: Faiz Yüzdesi, t : süre)
Buna göre,
\displaystyle 300+F=300\cdot {{\left( {1+\frac{{30}}{{100}}} \right)}^{2}}
\displaystyle 300+F=300\cdot {{\left( {\frac{{130}}{{100}}} \right)}^{2}}
\displaystyle 300+F=300\cdot \frac{{130}}{{100}}\cdot \frac{{130}}{{100}}
\displaystyle 300+F=3.13.13
\displaystyle 300+F=507
\displaystyle F=507-300
\displaystyle F=207 lira bulunur.
Doğru Cevap : B şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 5

Ayşe’nin elindeki paraya x diyelim. Buna göre iki faiz arasındaki farkı denklem halinde yazalım.
\displaystyle \frac{{x.40.2}}{{100}}-\frac{{x.30.2}}{{100}}=300
\displaystyle \frac{{80x-60x}}{{100}}=300
\displaystyle \frac{{20x}}{{100}}=300
\displaystyle \frac{x}{5}=300
\displaystyle x=1500
Doğru Cevap : D şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 4

%20 den faize yatırılan paraya x dersek,
kalan kısım 1000-x olur. Buna göre faizler toplamını denklem halinde yazalım.
\displaystyle \frac{{x.20.2}}{{100}}+\frac{{(1000-x).30.2}}{{100}}=450
\displaystyle \frac{{40x+60000-60x}}{{100}}=450
\displaystyle 60000-20x=45000
\displaystyle 20x=15000
\displaystyle x=750 lira olarak buluruz.
Doğru Cevap : C şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 3

1 yılda 12 ay ve her ayda 30 gün olduğu kabul edildiği için, günlük faiz hesabında normal faiz formülünün paydasına 12 ve 30 çarpanı gelir.
Günlük faiz formülü;
\displaystyle F=\frac{{A.n.t}}{{100.12.30}} şeklindedir.
(A: Anapara, n: faiz yüzdesi, t : süre(gün) )
Soruda faizi ile birlikte toplam paranın kaç olduğu verilmiş. Buna göre denklemi kuralım,
\displaystyle A+F=2080
\displaystyle A+\frac{{A.n.t}}{{100.12.30}}=2080
\displaystyle A+\frac{{A.20.72}}{{100.12.30}}=2080
\displaystyle A+\frac{A}{{25}}=2080
\displaystyle \underset{{(25)}}{\mathop{{\frac{A}{1}}}}\,+\underset{{(1)}}{\mathop{{\frac{A}{{25}}}}}\,=2080
\displaystyle \frac{{26A}}{{25}}=2080
\displaystyle \frac{A}{{25}}=80
\displaystyle A=25.80=2000 lira buluruz.
Doğru Cevap : D şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 2

1 yılda 12 ay olduğu için, Aylık faiz hesabında normal faiz formülünün paydasına 12 çarpanı gelir. Aylık faiz formülü;
\displaystyle F=\frac{{A.n.t}}{{100.12}}
şeklindedir.
(A: Anapara, n: faiz yüzdesi, t : süre(ay) )
Soruda verilenleri, formülde yerine yerleştirelim
\displaystyle 800=\frac{{6400.n.5}}{{100.12}}
\displaystyle 800=\frac{{64.n.5}}{{1.12}}
\displaystyle 800=\frac{{16.n.5}}{3}\Rightarrow 800=\frac{{80.n}}{3}
\displaystyle 10=\frac{{1.n}}{3}\Rightarrow n=30 buluruz.
Doğru Cevap : E şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru


ÇÖZÜM 1

Yıllık faiz şu formülle hesaplanır,
\displaystyle F=\frac{{A.n.t}}{{100}}
(A: Anapara, n: faiz yüzdesi, t : süre)
Soruda verilenleri, formülde yerine yerleştirelim
\displaystyle F=\frac{{2000.30.3}}{{100}}=\frac{{200.3.3}}{1}=1800 lira buluruz.
Doğru Cevap : B şıkkı

Soruyu Gör Sonraki Soru

Eğer çözümler konusunda anlaşılmayan bir yer görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.
 


Faiz Problemleri (Latex Formatı)” üzerine 3 yorum

    • Uyarınız için teşekkürler. Bu soruyu kitap formatındaki sayfada düzeltmiştik. Metin formatındaki sayfada düzeltmeyi unutmuşuz. Şimdi düzeltildi.

Yorum yapın