Faiz Problemleri

Bankaya yatırılan anapara: A

Faiz yüzdesi: %n

Zaman: t


Faiz: F olmak üzere,

Not: Bir senede 12 ay olduğu için, aylık faiz formülünde paydada 12 bulunur.

Bir sene de 360 gün kabul edildiği için günlük faiz formülünde 360 bulunur.

Örnek:

Yıllık %15 basit faiz oranı ile bankaya yatırılan 1200 TL, 2 yıl sonunda kaç TL faiz geliri getirir?

Çözüm:

Örnek:

Yıllık %20 basit faiz oranı ile bankaya yatırılan 1500 TL, 8 ay sonunda kaç TL faiz geliri getirir?

Çözüm:

 

Örnek:

Yıllık %30 basit faiz oranı ile bankaya yatırılan 1800 TL, 20 gün sonunda faiziyle beraber toplam kaç TL olur?

Çözüm:

Örnek:

Haşmet, parasının %30’unu %28’den 15 aylığına faize yatırıyor. Kalan parasını ise başka bankaya faize yatırıyor.İkisinden de elde ettiği gelir aynı ise diğer bankanın yıllık faiz oranı yüzde kaçtır?

Çözüm:

 

Örnek:

Nermin’in 6000 TL’si vardır. Parasının bir kısmını %25 ten 2 yıllığına A bankasına, kalan kısmını ise %30’dan B bankasına 16 ay faize yatırıyor. Elde ettiği faiz geliri 2760 TL ise A bankasına kaç TL yatırmıştır?

Çözüm:

 

Örnek:

Faruk, 5000 TL’sini yıllık %20 den A bankasına 1 yıl yatırıyor. 1 yılın sonunda tüm parasını alıp, B bankasına 1 yıl faize yatırınca tüm parası 7500 TL oluyor. Buna B bankasının yıllık faiz oranı yüzde kaçtır?

Çözüm:

 

Not: Sorularda yıllık faiz oranı yerine aylık ya da günlük faiz oranı verilebilir. Aylık faiz oranı verildiyse, bunu 12 ile çarparak yıllık faiz oranına çevirebiliriz. Eğer günlük faiz oranı verildiyse 360 ile çarpmalıyız.

Örnek:

Hülya, parasını aylık %2 den 9 ay boyunca bankaya yatırınca 360 TL faiz geliri elde ediyor. Sonra tüm parasını çekip, günlük %0,1 faiz veren bankaya 5 ay yatırıyor. En sonunda sonunda tüm parası kaç TL olur?

Çözüm:

 

Örnek:

Bir miktar para yıllık % kaç faiz oranıyla 15 ay sonra kendisinin yarısı kadar faiz getirir?

Çözüm:

Örnek:

Döviz, bir yılda ortalama %25 artmaktadır. Bir banka, TL olarak yatırılan paraya yıllık %50 faiz vermektedir. Buna göre, döviz olarak yatırılan paraya yıllık yüzde kaç faiz verilirse TL ile aynı miktarda kazanç sağlar?

Çözüm:

 

Bileşik Faiz

Günümüzde piyasalarda bileşik faiz kullanılır. Bileşik faiz, dönem sonunda tüm paranın toplanıp onun üzerinde tekrar faiz hesabı yapılması ile elde edilir.

Mesela 100 lira yatırılmış olsun. Yıllık %20 faizle bir yıl sonunda tüm para 120 lira olur. 2. yıl sonuda 120+24=144 lira olur.

Not: Eğer sorularda bileşik faiz denmemişse hep basit faiz anlaşılmalıdır.

Örnek:

800 lira 3 yıl boyunca %25 basit faiz oranı ile A bankasına yatıılyor. Aynı faiz oranı ile B bankasına bileşik faiz olarak yatırılsaydı kaç lira daha fazla faiz geliri elde ederdi?

Çözüm:

Bileşik Faiz Formülü

Örnek:

400 TL yıllık %20 bileşik faizle 2 yıl sonra kaç TL faiz getirir?

Çözüm:

Konu Anlatımını pdf indir

Çözümlü Sorular veya Çıkmış Sorular için Tıkla

Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)