Faiz Problemleri

Bu bölümde Faiz Problemleri ile ilgili 7 adet soru bulunmaktadır. Sorularınızı çözdükten sonra düşündüğünüz şıkka tıklayarak doğru yapıp yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Eğer soruları çözmekte zorlanırsanız; kolay anlaşılır detaylı çözümlere “Çözüm için Tıklayınız” seçeneği ile ulaşabilirsiniz. İyi Çalışmalar… 

1.SORU

Çözüm için Tıklayınız.


2.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

3.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

4.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

5.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

6.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

7.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

Eğer sorular ya da çözümler konusunda bir problem görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.

 

Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

FAİZ PROBLEMLERİ ÇÖZÜMLÜ SORULAR www.matematikkolay.net 1) Yıllık %30 faizle bankaya yatırılan 2000 lira, 3 yılın sonunda kaç lira faiz getirir? A) 1500 B) 1800 C) 2000 D) 2100 E) 2400 ÇÖZÜM: Yıllık faiz şu formülle hesaplanır, A.n.t F100 (A: Anapara, n: faiz yüzdesi, t : süre) Soruda verilenleri, formülde yerine yerleştirelim 2000.30.3 200.3.3 F 1800 lira buluruz. 100 1 Doğru Cevap : B şıkkı 2) 6400 lira 5 ayda 800 lira faiz getiriyorsa bankanın yıllık faiz oranı yüzde kaçtır? – A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30 ÇÖZÜM: 1 yılda 12 ay olduğu için, Aylık faiz hesabında normal faiz formülünün paydasına 12 çarpanı gelir. Aylık faiz formülü; A.n.t F şeklindedir. 100.12 (A: Anapara, n: faiz yüzdesi, t : süre(ay) ) Soruda verilenleri, formülde yerine yerleştirelim 6400.n.5 64 00 800 800 100.12 .n.5 1 00 .12 64.n.5 64 800 800 1.12  16 .n.5 12 3 16.n.5 80.n 800 800 800 3 3   10 80 .n 3 1.n 10 n 30 buluruz. 3 Doğru Cevap : E şıkkı  3) Yıllık %20 faiz oranı ile bankaya yatırılan bir miktar para 72 gün sonra faizi ile birlikte 2080 lira olduğuna göre, bankaya yatırılan para kaç liradır? A) 1700 B) 1800 C) 1900 D) 2000 E) 2100 ÇÖZÜM: 1 yılda 12 ay ve her ayda 30 gün olduğu kabul edildiği için, günlük faiz hesabında normal faiz formülünün paydasına 12 ve 30 çarpanı gelir. Günlük faiz formülü; A.n.t F şeklindedir. 100.12.30 (A: Anapa ra, n: faiz yüzdesi, t : süre(gün) ) Soruda faizi ile birlikte toplam paranın kaç olduğu verilmiş. Buna göre denklemi kuralım, A F 2080 A.n.t A 2080 100.12.30 A.20.72 A.20 A 2080 A 100.12.30  . 72 100 5 . 12.30 5 (25) (1) 2080 A A 2080 25 A A 2080 1 25 26A 26 2080 25  A 2080 25 80 A 80 A 25.80 2000 lira buluruz. 25 Doğru Cevap : D şıkkı  4) 1000 liranın bir kısmı %20 den, geri kalanı da %30 dan basit faize yatırılıyor. İki yıl sonunda her ikisinden toplam 450 lira faiz alındığına göre %20 den faize verilen para kaç liradır? A) 500 B) 600 C) 750 D) 800 E) 850 www.matematikkolay.net ÇÖZÜM: %20 den faize yatırılan paraya x dersek, kalan kısım 1000 x olur. Buna göre faizler toplamını denklem halinde yazalım. x.20.2 (1000 x).30.2 450 100 100 40x 60000 60x 450 100 60 000 20x 45000 20x 15000 x 750 lira olarak buluruz. Doğru Cevap : C şıkkı 5) Ayşe,elindeki parayı yıllık %40 faiz veren bir bankaya 2 yıllığına yatırıyor. Eğer Ayşe, aynı süre için %30 faiz veren bir bankaya para yatırsaydı 300 lira daha az faiz alacaktı. Buna göre Ayşe’nin elindeki para kaç liradır? A) 1000 B) 1200 C) 1400 D) 1500 E) 2000 ÇÖZÜM: Ayşe’nin elindeki paraya x diyelim. Buna göre iki faiz arasındaki farkı denklem halinde yazalım. x.40.2 x.30.2 300 100 100 80x 60x 300 100 20x 20 300 100  1 x 100 5 300 x 300 5 x 1500 lira olarak buluruz. Doğru Cevap : D şıkkı 6) 300 lira yıllık %30 dan 2 yıllığına bileşik faiz ile bankaya yatırılırsa kaç lira faiz getirir? A) 170 B) 207 C) 220 D) 260 E) 300 ÇÖZÜM: Bileşik faiz demek, her yılın sonunda elde edilen faiz anaparaya eklenerek, yeniden faiz hesabında tüm paranın hesap edilmesi demektir. Bileşik faiz hesabında şu formülden yararlanılır, n A F A 1 100 t 2 2 (A: Anapara, F:Faiz, n: Faiz Yüzdesi, t : süre) Buna göre, 30 300 F 300 1 100 130 300 F 300 100 130 130 300 F 300 100 100 300 F 3 00 13 0 1 00 13 0 10 0 300 F 3.13.13 300 F 507 F 507 300 F 207 lira bulunur. Doğru Cevap : B şıkkı 7) Yıllık enflasyonun %10 olduğu bir dönemde %32 faizle bankaya yatırılan bir miktar para dönem sonunda gerçek değerinden yüzde kaç kazanç sağlamıştır? A) 15 B) 16 C) 18 D) 20 E) 22 ÇÖZÜM: www.matematikkolay.net Bankaya 100 lira para yatırıldığını var sayalım, %32 faiz sonucu bu para 132 lira olacaktır. %10 enflasyon olduğundan, 100 liranın değeri yıl sonunda 110 liraya denk olacaktır. Buna göre gerçek kazanç 132 110 22 liradır. 22 x Bu da yüzde olarak : 110 100 22 1 110 5 x 100 1 x 5 100 5x 100 x 20 buluruz. Doğru Cevap : D şıkkı

Faiz Problemleri” üzerine 14 yorum

    • Çözümlerde anlaşılmayan bir nokta kalmamasını sağlamak, öncelikli hedefimizdir. Bu yüzden çözümler uzun olmuş olabilir.

    • Konuyu genel olarak kavramak için burdaki soruların yeterli olduğunu düşünüyoruz. Sizden Gelenler kısmından
      çok daha fazla soruyu ve çözümlerini görebilirsiniz.

    • Günün sorusu, web sitesinde sadece 1 tane oluyor. Çalışılan konuya özel olarak ayrı ayrı sorular bulunmuyor. Zorluk derecesi günden güne değişkenlik gösterebilir. Bugünkü (05/08/2018 tarihindeki) sorunun, orta seviye bir soru olduğunu söyleyebiliriz.

Yorum yapın