Trigonometri-1 (11.Sınıf) Soru Kalıpları (Soru Tipleri)

 

Büyük açıların trigonometrik oranları, Geniş açıların trigonometrik oranları, Trigonometrik indirgeme
Birim çember, uzunlukları trigonometrik olarak ifade etme
90’a tamamlayan açılar, 180’e tamamlayan açılar
Şekilli trigonometri soruları
Basit şekilli trigonometri soruları, Şekilden sinüs kosinüs okuma, tanjant kotanjant okuma
Bilinen açıların trigonometrik oranları, Özel açıların trigonometrik oranları
sin^2(x)+cos^2(x)=1, sinüsten kosinüsü bulma, kosinüsten sinüsü bulma
Üçgen çizerek trigonometrik oranları bulma, üçgenden sinüs bulma, üçgenden kosinüs bulma
kosekant, sekant, secx, cosecx
tanx.cotx=1, tanx=1/cotx eşitliklerini kullanma, tanjant ile kotanjantın çarpımı
tanx, cotx bulma, tan=sin/cos, cot=cos/sin
0 veya tanımsız olan trigonometrik oranlar
sinüsün maksimum değeri, kosinüsün maksimum değeri
Trigonometrik oranların sıralanması
Esas Ölçü
Negatif açıların trigonometrik oranları
Dereceyi Radyana Çevirme, Radyandan dereceye dönüştürme
Açı derece dakika saniye
Bölgelere göre işaretleri
Çarpanlara ayırarak trigonometri, Özdeşliklerden yararlanma
sinüs ve kosinüs toplamının maksimum değeri, asinx+bcosx maksimum

 

Kosinüs Teoremi, Üçgende bir kenarı kosinüs yardımıyla bulma
arcsin, arcsin in tanım aralığı, arcsin in görüntü kümesi
arccos, arccos un tanım aralığı, arccos un görüntü kümesi
arctan, arctan ın tanım aralığı, arctan ın görüntü kümesi
arccot, arccot un tanım aralığı, arccot un görüntü kümesi
 Ters trigonometrik fonksiyonlar
sinüs grafiği, sinx li grafikler
kosinüs grafiği, cosx li grafikler
Trigonometride Periyot, Trigonometrik fonksiyonların periyodunu bulma, Periyodu okek yardımıyla bulma
Sinüs Teoremi, Sinüs ile kenarlar arasındaki oran
Sinüs Alan Formülü

Konu Anlatımı veya Daha Fazla Soru için Tıklayınız


 

Trigonometri-2 (12.Sınıf) Soru Kalıpları (Soru Tipleri)

 

Kosinüs yarım açı formülü, cos2a, Kosinüs iki kat açı formülleri
Sinüs yarım açı formülü, sin2a, Sinüs iki kat açı formülleri
Tanjant Yarım Açı (İki Kat Açı)  Formülü
Yarım Açı (İki kat açı) Formülleri Kolay Sorular
Yarım Açı (İki kat açı) Formülleri Güzel Sorular
Toplam Fark Formülleri, Toplam Fark Soruları
Sinüs toplam fark formülü
Kosinüs toplam fark formülü
Tanjant toplam fark formülü
Şekilli tanjant toplam fark soruları
Zor Toplam Fark Soruları

 

sinx=a, Sinüslü denklemlerin çözümü
cosx=a, Kosinüslü denklemlerin çözümü
tanx=a, cotx=a, Tanjantlı denklemlerin çözümü, Kotanjantlı denklemlerin çözümü
sinüs ile kosinüsün eşit olduğu deklemlerin çözümü, sinx=cosa, sinx=sina, cosx=cosa
Tanjant ile Kotanjantın birbirine eşit olduğu denklemlerin çözümü, tanx=cota, tanx=tana, cotx=cota
Trigonometride kaç farklı kökü vardır soruları
sin/cos=tan kullanarak denklem çözme
Yarım Açı formüllerinden yararlanarak denklem çözme, Toplam fark formüllerinden yararlanarak denklem çözme
1 yerine tan45 yazarak denklem çözme
1=sin^2(x)+cos^2(x) yazarak denklem çözme
Çarpanlara ayırarak trigonometrik denklem çözme
asinx+bcosx=c denkleminin çözümü
asinx+bcosx=0 denkleminin çözümü, birinci dereceden homojen denklem
acos^2(x)+bcosxsinx+csin^2x=0, homojen denklem, her tarafı cos^2(x) e böl

 

Müfredat Dışı

Dönüşüm Formülleri
Ters Dönüşüm Formülleri


 

Konu Anlatımı veya Daha Fazla Soru için Tıklayınız