a+b+c nin en büyük, en küçük değeri

Soru Sor sayfası kullanılarak Temel Kavramlar konusu altında a+b+c nin en büyük, en küçük değeri ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU


2.SORU3.SORU


4.SORU


5.SORU


6.SORU


7.SORU


8.SORU


9.SORU


10.SORU


11.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız.

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.


Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Telif: Çözümler, sitemiz tarafından hazırlanmış olup izinsiz yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

a, b ve c doğal sayılardır. 5a 7b 9c 120 olduğuna göre, a b c toplamının alabileceği en büyük kaçtır? A) 20 B) 22 C) 24 D) 25 E) 26      www.matematikkolay.net 0 0 Soruda doğal sayı olacak ve birbirinden farklı olmayacak denmiyor. Bu sebeple a’yı en büyük yapmak için b ve c harflerine 0 değeri verilebilir. 5a 7b 9c 120 a 24 a b c 24 0 0 24 buluruz. :            Çözüm 8 a, b ve c birer pozitif tam sayı olmak üzere, b a b c ve c 18 a olduğuna göre, a b c toplamının en büyük değeri kaçtır? A) 19 B) 25 C) 29 D) 37 E) 41       www.matematikkolay.net b c 18 ifadesini ele alalım. a c nin büyük bir değer alması için ; b b ifadesi küçük olmalı 1(a b) a a b O halde en az 2 olmalı. a c 2 18 c 16 buluruz. Şimdi b değerini bulalım. b b c ve 2 olduğundan ben a :           Çözüm fazla 14 olur. 14 2 a 7 buluruz. a O halde a b c 7 14 16 37 buluruz. Doğru Cevap : D Şıkkı          11 a, b, c pozitif tam sayılardır. ab 24 ac 18 olduğuna göre, a b c toplamını en çok kaçtır?     a b c’nin en çok olması için ortak olan a’yı en küçük seçerek b ve c’nin büyük olmasını sağlamalıyız. a 1 seçeriz. ab 24 b 24 olur ac 18 c 18 olur. a : b c 1 24 18 43 buluruz.                Çözüm 19 a, b, c pozitif tam sayılardır. a 2b 5 b 3c 4 olduğuna göre, a b c toplamı en az kaçtır?       b 3c 4 ise; a 2b 5 2.(3c 4) 5 6c 8 5 6c 13 tür. a b c 6c 13 3c 4 c 10c 17 dir. c 1 için 27 bul ru . : u z                       Çözüm www.matematikkolay.net 21 x, y, z pozitif tam sayılardır. x 4y y 3z olduğuna göre, x y z toplamı en az kaçtır?     y 3z ise 4y 12z dir. Buna göre; x 4y 12z dir. x y z 12z 3z z 16z dir. z 1 için 16 bu : luruz.            Çözüm www.matematikkolay.net 29 x, y, z birbirinden farklı üç pozitif tam sayı olmak üzere, x.y.z 6 ? A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E x.y 3 ) 11 x 1     olduğuna göre x y  z toplamı kaçtır x.y 3 ise biri 1 ,diğeri 3 olacaktır. x 1 olamıyorsa y 1 ve x 3 tür. x.y.z 6 ise 3.1.z 6 z 2 dir. Toplamları 1 2 3 6 buluruz. :              Çözüm 46 a, b ve c pozitif tam sayılar ve a b c dir. b a 31 c , ? A) 33 B) 47 C) 62 D) 71 E) 85     olduğuna göre ab  c toplamının alabileceği en büyük değer kaçtır b a 31 c b b ile c birbirinden farklı olduğu için en az 2 olabi – c lir. Bu durumda a 29 olur. b 2 olacak şekilde 29’dan küçük b ve c sayıları c seçelim. b 28 ve c 14 seçebiliriz. Buna göre to : p       Çözüm lam 29 28 14  71 buluruz. 52 a b 3 b. a, b ve c birer tam sayı olmak üzer c 3 , ? A) 6 B) 4 C) 2 D) 0 E) 4 , e         olduğuna göre a b c toplamı en az kaçtır a b 3 a b 3 b.c 3 bne kadar küçük olursa a da o kadar küçük olur. b 3 olsun. a 3 3 0 3 b.c 3 ( 3).c 3 c 1 olur. 3 a b c 0 3 1 4 bulun r : u .                             Çözüm 61 x, y, z doğal sayılardır. x 3z 6 y olduğuna göre, x y z nin alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6     www.matematikkolay.net x 3z 6 y x 6 3z y x 3(2 z) y y’yi en küçük seçmeye çalışalım. 0 seçemeyiz. Payda 0 olamaz. O halde y 1 olsun. x 3(2 z) 1 z 2 seçerek eşitliğin sağ tarafını 0 yapabiliriz. x 0 x 0 dır. 1 En k : üçük x y                Çözüm z  0 12  3 buluruz. 96 a, b, c birbirinden farklı negatif tam sayılardır. a b 6c 6 b c olduğuna göre, a b c nin en büyük değeri kaçtır? A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13            a b 6c 6 b c a b 6 : c        Çözüm  6b  6c 7 1 a 6b b a 7b c herhangi bir denkleme bağlı olmadığı için ve sayılar da birbirinden farklı olduğu için c’ yi en büyük 2 alırız. a b c 7 1 2 10 bulunur.                  98 x, y ve z birbirinden farklı pozitif reel sayılardır. x 3 y 4 z 2 x 7 olduğuna göre, x y z toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9     x 3 4x 3y dir y 4 z 2 7z 2x 14z 4x tir. x 7 İki eşitsizliği birleştirirsek; 14z 4x 3y dir. y’ye en küçük pozitif sayıyı verelim. (1) 14z 4x 3 olur. Bu durumda x, y’den farklı olması ge :             Çözüm rektiği için en az 2 olabilir. 14z 8 olur. z 3 seçebiliriz. (farklı olması gerektiği için) Buna göre; x y z en az 2 1 3 6 olabilir. Doğru Cevap: B şıkkı        www.matematikkolay.net 197

 

 

 

a+b+c nin en büyük, en küçük değeri” üzerine 3 yorum

  1. Son soruda reel sayı yerine tam sayı demesi gerekmiyor muydu? Diğer türlü alabileceği en küçük değer diye bir şey olmaz sanırım.

    • Mesela x=1/3, y=1/2 ve z=1/10 değerleri sağlıyor. Ama bu değerlerin toplamı olan 28/30 şıklarda yok. Olsa bile yanlış olurdu zaten.

Yorum yapın