Basamakları çözümleyerek denklem çözme

Soru Sor sayfası kullanılarak Sayıların Çözümlenmesi konusu altında Basamakları çözümleyerek denklem çözme ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU


2.SORU3.SORU


4.SORU


5.SORU


6.SORU


7.SORU


8.SORU


9.SORU


10.SORU


11.SORU


12.SORU


13.SORU


14.SORU


15.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız.

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.


Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Telif: Çözümler, sitemiz tarafından hazırlanmış olup izinsiz yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

www.matematikkolay.net         ab ve ba iki basamaklı sayılardır. ab ba 5a 4b 8 olduğuna göre, a b top – lamı kaçtır? A) 9 B) 10 C) 11 D      ) 12 E) 13 ab ve ba sayılarını çözümleyelim. ab 10a b , ba 10b a ab ba 10a b (10b a) 10a b 10b a 9a 9b 9 : a                Çözüm 9b 5a 4b 8 4a 5b 8 Burdan sonra b ye değerler vererek denemeler yapalım. b yi 0 sıfırdan farklı ve çift seçmeliyiz. 18 b 2 4a 5 2 8 18 a 4,5 bu olamaz 4 28 b 4 4a 5.4 8 28 a 7 bu sağlar. 4 a 7 ve b 4 bulunur                         . Buna göre; a b 4 7 11 olur. Doğru Cevap : C Şıkkı     3
www.matematikkolay.net abc üç basamaklı sayısının her rakamı bir arttırıl – dığında elde edilen üç basamaklı sayı def dir. abc ile def sayılarının her birinin karekökü bir tam sayı olduğuna göre a b c kaçtır? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19   2 abc sayısının her rakamı 1 artarsa sayı 111 artar. def abc 111 yazabiliriz. abc x , : abc     Çözüm 2 2 2 111 y diyelim. y x abc    111 abc 3 37 3 37 (y x)(y x) 111 y x 37 / y x 3 y          x 37 y    2 2 x 3 2x 34 x 17 dir. abc x 17 289 buluruz.          4
Üç basamaklı ABC sayısı, iki basamaklı AB sayısından 232 fazladır. Buna göre, A B C toplamı kaçtır? A) 14 B) 15 C) 16 D) 17 E) 18 www.matematikkolay.net ABC AB 232 (ABC sayısını AB cinsinden çözümleyelim) AB0 C AB 232 10.AB C AB 232 9.AB C 232 (232 :           Çözüm sayısının 9 ile bölümünden kalan 7 dir) 9.AB C 225 7 225 9AB 225 AB 25 ve C 7 dir. 9 Buna göre; A B C 2 5 7 14 buluruz.               6
www.matematikkolay.net m a, b rakamlarından oluşan iki basamaklı ab sayısı, rakamlarının toplamının x katı, ba sayısı raka ları toplamının y katı olduğuna göre x y toplamı kaçtır? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12  ) : ab x.(a b) ba y.(a b ) taraf tarafa toplayalım. ab ba x.(a b) y.(a b           Çözüm (Sayıları çözümleyelim) 10a b 10b a (a b)(x y) dir. 11a 11b (a b)(x y) 11.(a b) (a b)(x y) 11. (a b)                 (ab) (x y) 11 x y buluruz. Doğru Cevap : D şıkkı    11
www.matematikkolay.net Üç basamaklı 4AB sayısı, iki basamaklı BA sayısının 13 katından 7 fazladır. Buna göre, BA sa yısı kaçtır? A) 19 B) 25 C) 27 D) 29 E) 32 : 4AB 13.BA 7 ise; sayıları çözümleyelim. 400 10A B 13.(10 B A) 7 400 10A B 130B 13A 7 400              Çözüm 7 130B B 13A 10A 393 129B 3A dır. 393 sayısını elde etmeye çalışalım. B 3 olursa 393’e yaklaşılır. 393 129.3 3A 393 387 3A 6 3A A 2 dir. Buna göre ; BA sayısını 32 buluruz.               16
Üç basamaklı 9KM sayısı iki basamaklı KM sayısının 31 katıdır. Buna göre, K M toplamı kaçtır ? A) 2 B  ) 3 C) 5 D) 6 E) 9 www.matematikkolay.net : 9KM 31.KM ise; KM sayı yapısını bozmadan sayıları çözümleyelim. 900 KM 31.KM 90 30.KM KM     Çözüm 30 dur. Buna göre; K M 3 0 3 buluruz.      17
A B olmak üzere, iki basamaklı AB sayısı rakamları farkının x katı; iki basamaklı BA sayısı, ra l kam  arı farkının y katıdır. Buna göre, x y kaçtır? A) 3 B) 4 C) 6 D) 7 E) 9  www.matematikkolay.net AB 10A B şeklinde çözümleyerek yazabiliriz. 10A B x.(A B) 10B A y.(A B) dir. Ta : r         Çözüm af tarafa çıkaralım. 9A 9B x(A B) y.(A B) 9(A B) (A B)(x y) 9 (A B)            (A B) (x y) 9 x y buluruz. Doğru Cevap : E şıkkı    19
İki basamaklı AB sayısı rakamları toplamının x 2 katı , iki basamaklı BA sayısı rakamları topl n amı  ın 3x 7 katı olduğuna göre x kaçtır ?       : Rakamları toplamına k diyelim. AB x 2 k BA 3x 7 k dır. Taraf tarafa toplayınca; AB BA 4x 9 k        Çözüm           sayıları çözümleyelim. 10A B 10B A 4x 9 k 11A 11B 4x 9 k 11 A B 4x 9 k 11k 4x 9 k 11 4x 9 20 4x x 5 buluruz.                  22
www.matematikkolay.net ab iki basamaklı sayısı rakamları toplamı ile rakam – ları çarpımının toplamına eşittir. Buna göre, kaç tane iki basamaklı ab sayısı var dır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 ab a b a.b 10a b :     Çözüm  a b a.b 10a a a.b 9 a      a.b b 9 dur. a 1,2,…9 9 tane değer alabilir. Buna göre 9 farklı ab sayısı var dır.     23
aa ve bb iki basamaklı sayılardır. aa.bb 1815 olduğuna göre, a b toplamı kaçtır? A) 7 B) 8 C)   9 D) 10 E) 11 www.matematikkolay.net aa 10a a 11a bb 10b b 11b aa.bb 1815 11a.11b 1815 1815 a.b 15 121 a ve b den biri 5 diğeri 3 :              Çözüm olmalı. ab  5 3  8 bulunur. 24
? Üç basamaklı ABC sayısı, iki basamaklı BC sayıs ının 71 katıdır. Buna gö r e, A B C toplamı kaçtır ABC 71.BC 100.A BC 71.BC 100.A 70.BC 10.A 7.BC A 7 ve BC 10 olmalı. A B C 7 1 0 8 bulunur. :                Çözüm www.matematikkolay.net 28
  k abc üç basamaklı ve bc iki basamaklı sayılardır. abc 41. bc olduğuna göre a b c toplamı en çok    açtır? : abc 41.bc 100.a bc 41.bc 100.a 40.bc (her tarafı 20′ ye bölelim.) 5.a 2.bc a 8 olursa b 2,         Çözüm c 0 olur toplamı 10 a 6 olursa b 1, c 5 olur toplamı 12 a 4 olursa b 1, c 0 olur toplamı 5 a b c’nin en büyük değerini 12 buluruz.              29
a, b, c sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere 20bc 20b acb ac 2a3 2a 90 90 9 eşitliğini sağlayan      b  c kaçtır ? www.matematikkolay.net 9 : 20bc 20b acb ac 2a3 2a 90 90 9 200 0+10b+c-200-b+100a+10c+b-10a-c 2a3-2a = 90 9 1800 10b 10c 90a         Çözüm 200 10a 3 20 a 0 9 1800 10b 10c 90a 183 9a 90 9 10b 10c 20 a 90              183 a 9   b c 183 b c 183 20 20 9 9 9 9 b c 183 180 3 b c 3 buluruz. 9 9 3               30
ı 4xy üç basamaklı sayısı yx iki basamaklı sayısının 12 katından 33 fazla olduğuna göre x  y toplamın n değeri kaçtır? www.matematikkolay.net     1 : 4xy 12.yx 33 sayıları çözümleyelim 40 0 10x y 12. 10y x 33 400 10x y 120y 12x 33 400 33               Çözüm 3 olmalı 19y 2x 367 119 y 2x 367 357 2x 10 2x x 5 tir. O halde; x y 5 3 8 buluruz.             44
a ABCD dört basamaklı sayısı ABC üç basamaklı sayısından 6515 fazladır. Buna göre A B C D toplamı k çtır?     ABCD ABC 6515 10. ABC D ABC 6515 9. ABC D 6515 6515’in 9 ile bölümünden kalanı bulalım. 6 5 1 5 9k :            Çözüm       8 x 17 9k x x 8 çıkar. 9. ABC D 6515 9. ABC 6507 ABC 723 tür. O halde; A B C D 7 2 3 8 20 buluruz.                   69

 

 

 

Yorum yapın