Belirli İntegral

 

olmak üzere, ifadesine f(x) fonksiyonunun a dan b ye belirli integrali denir. Belirli integralin eşiti
   
gösterimlerinden biriyle yapılır.
Daima sadeleşeceği için, integral sabiti olan c belirli integralde yazılmaz.

 

BELİRLİ İNTEGRALİN ÖZELLİKLERİ

Mutlak değer, işaret ve tam değer fonksiyonlarının integralleri, fonksiyonun işaret değiştirdiği noktalar göz önüne alınarak sonuçlandırılır.

İki ya da daha fazla fonksiyonun toplamının ya da farkının belirli integrali, bu fonksiyonların ayrı ayrı belirli integrallerinin toplamına ya da farkına eşittir.İNTEGRAL – TÜREV İLİŞKİSİ

f(x) in integralinin türevi f(x) e eşittir.