Usta çırak soruları

Soru Sor sayfası kullanılarak İşçi Problemleri konusu altında Usta çırak soruları ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU


2.SORU3.SORU


4.SORU


5.SORU


6.SORU


7.SORU


8.SORU


9.SORU


10.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız.

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.

Çıkmış Sorular İçin Tıklayınız.


Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Telif: Çözümler, sitemiz tarafından hazırlanmış olup izinsiz yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

Bir işi bir usta tek başına calışarak 6 günde aynı işi bir çırak tek başına çalışarak 12 günde bitirebil – mektedir. Bu işi çırak tek başına calışarak bitirdi – ğinde ödenecek ücret usta ve çırak beraber çalış – tıklarında ödenecek ücretten 80 lira fazladır. Usta – nın günlük ücreti 100 lira olduğuna göre çırağın günlük ücreti kaç liradır? (1) (2) : Çırak ile usta beraber bu işi; 1 1 1 3 1 t 4 günde bitirir. 12 6 t 12 t Çırağa ödenen günlük ücret x lira olsun. Çırak tek başına bu işi yapınca 12x lira para ödenir. Beraber çalışılınc       Çözüm a 4x 4.100 4x 400 lira ödenir. Aradaki fark 80 lira ise; 12x (4x 400) 80 8x 400 80 8x 480 x 60 liradır.           17 Bir işi 3 usta 12 günde 2 çırak aynı işi 24 günde biti- 7 rebiliyorlar. Aynı işin sini 1 usta ile 1 çırak kaç 12 günde bitirir? www.matematikkolay.net (4) (3) (12) : 3 usta bu işi 12 günde bitiriyorsa 1 usta bu işi 36 günde bitirir. 2 çırak bu işi 24 günde bitiriyorsa 1 çırak bu işi 48 günde bitirir. Buna göre; x x 7 x x 7 36 48 12 36 48 12 4x 3x 144 14       Çözüm 84 7x 84 4 144 144 144 7x 84 x 12 buluruz.        23 3 usta ve 4 çırak bir işi 2 günde, aynı işi 4 Usta ve 3 3 çırak günde bitirebiliyor. 2 ? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 Bu işi kaç tane usta 1 günde bitirebilir www.matematikkolay.net Usta işi u günde yapsın çırak ç günde yapsın. t bir usta ve bir çırağın işi beraber yapma süresi olsun; 1 1 1 u ç t Şimdi verilenleri formülde yazalım; 3 4 1 (3 usta 4 çırak) u ç 2 4 3 1 4 3 2 u ç 3 u ç 3 2 :          Çözüm (3) (2) ( 4 usta 3 çırak) Şimdi bu iki ifadeyi toplayalım; 3 4 1 u ç 2 4 3 2 / u ç 3 7 7 1 2 7 u ç 2 3          1 1 7 u ç         1 t 6 1 1 1 t 6 buluruz. u ç 6      36 Bir usta 2 günde 3 çift ayakkabı, bir çırak ise 3 günde 2 çift ayakkabıyı yapıyor. ? A) 12 B) 18 C) 24 D) 30 E) 36 İkisi birlikte 52 çift ayakkabıyı kaç günde yaparlar www.matematikkolay.net İlk başta, bir günde ne yapabildiklerini hesaplayalım. 3 1 usta günde ayakkabı yapabilir. 2 2 1 çırak ise günde ayakkabı yapabilir. 3 3 2 İkisi beraber günde ayakkabı yapabilir. 2 3 Buna göre 52 :  Çözüm (3) (2) 52 ayakkabıyı beraber; günde 3 2 2 3 yapabilirler. Bunu hesaplayalım. 52 52 52 52 3 2 9 4 13 2 3 6 6 6       4 6 13   4.6  24 buluruz. 39 www.matematikkolay.net 1 usta bir işin tamamını 9 günde, 1 çırak ise işin tamamını 12 günde yapıyor. , ? 1 3 5 A) B) 1 C) D) 2 E) 2 2 2 Buna göre 3 usta ve 4 çırak işin tamamını kaç günde yaparlar 1 1 1 u ç t 3 usta 4 çırak için formülü düzenleyelim; 3 4 1 u ç t Şimdi usta ve çırağın işi yapma sürelerini yerine yazalım. 3 4 1 3 9 12 t :        Çözüm 1 9 3 4  1 12 3 1 1 1 1 t 3 3 t 2 3       1 3 2t 3 t buluruz. t 2     46 www.matematikkolay.net Bir usta ile çırağı bir işi birlikte 8 saate yapıyor. Usta çalışma hızını % 25 azaltır, çırak ise iki katına 48 çıkarırsa birlikte aynı işi saatte yapıyorlar. 7 Buna göre bir usta bu işi kaç saatte yapar? A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 12 www.matematikkolay.net   Usta bu işi x zamanda yapsın, Çırak bu işi y zamanda yapsın.İş 8 saatte yapılıyorsa; 1 1 1 dir… 1 x y 8 Ustanın hızı 4v olsun.Hızı %25 azalırsa 3v ye düşer. 4v hız ile x zamanda yaparsa 3v hız ile :   Çözüm         4x zamanda yapar. 3 Çırak hızını 2 katına çıkarırsa yapma süresi yarıya y düşer. sürede yapar. 2 1 1 1 3 2 7 dir…. 2 4x y 48 4x y 48 3 2 7 1 numaralı denklem 2 ile çarpıp 2 numaralı denklemi ile çarpı       p alt alta toplarsak; 3 2 7 / 4x y 48 1 1 1 2 / x y 8 3 2 4x y        7 48 2 2 x y    4 12 1 4 2 3 1 7 8 3 12 7 x 4x 4 48 4x 48 5 5 4x 48 x 12 bulunur. 4x 48               www.matematikkolay.net 97 1 İki kalfa bir işin ünü 3 günde, 3 usta aynı işin 3 1 sini 2 günde bitirebildiğine göre, 9 kalfa ile 6 2 usta birlikte çalışırsa bu iş kaç günde biter? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 www.matematikkolay.net 1 2 kalfa işin ‘ünü 3 günde yaparsa tamamını 3 3.3 9 günde yapar. 2 kalfa 9 günde yaparsa 9 kalfa x günde yapar. 2.9 9x x 2 dir. 1 3 usta işin ‘sini 2 günde bitirirse tamamını 2 2.2 4 günde y : apar. 3 usta      Çözüm 4 günde yaparsa 6 usta y günde yapar. 3.4 6y y 2 dir. 9 kalfa ve 6 usta bu işi ayrı ayrı 2’şer günde yaparlarsa beraber 1 günde yaparlar.    105 8 işçi bir işi 15 günde bitirebilmektedir. İşçilerin tümü bu işe başladıktan 5 gün sonra işçilerin bazısı işten ayrılmış ve işin bitme süresi 6 gün gecikmiştir. Buna göre, işten ayrılan kaç işçi vardır? A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1 Bir işçi bir günde a parça iş yapabilsin. 8 işçi 15 günde a.8.15 120a parça iş yapabilir. O halde işin tamamı 120a parçadır. 8 işçi 5 günde a.5.8 40a parça işi bitirir. Geriye 80a pa : rça iş kal     Çözüm ır. 5 gün geçti. Bu kısım 10 günde biteceğine 6 gün uzamış ve 16 günde bitmiştir. 80a O halde 5a 5 işçi çalışmıştır. 16 8 işçiden 3’ü ayrılmış demek ki.   www.matematikkolay.net 114 Bir us tanın 6 saatte yaptığı işi bir çırak 10 saatte yapmaktadır. Usta işe başladıktan kaç saat sonra 9 çırak da çalışmaya başlarsa iş toplam saatte 2 biter? www.matematikkolay.net 1 Usta işi 6 saatte bitirirsa 1 saatte işin ‘sını yapar. 6 1 Çırak işi 10 saatte yaparsa 1 saatte ‘unu yapar. 10 9 Usta tek başına t saat çalışşın. Usta toplamda 2 9 saat çalışırken; çırak t süre çal 2 :  Çözüm ışır. 9 1 9 1 t 1 2 6 2 10 3 9 1 t 1 4 2 10 9 1 3 t 1 2 10 4 9 1 1 t 2 10 4 9 10 t 2 4 9 5 t 2 2 4 t 2 bulunur. 2                                                  124 Bir usta 5 günde 8 çift ayakkabı, bir kalfa ise 8 günde 5 çift ayakkabı yapabilmektedir. ? Buna göre bir usta ile iki kalfa 228 çift ayakkabıyı kaç günde yaparlar www.matematikkolay.net 8 Bir usta bir günde ayakkabı yapabiliyor. 5 5 Bir kalfa bir günde ayakkabı yapabiliyor. 8 Bir usta ve iki kalfa beraber bir günde, 8 5 2 ayakkabı yapar. 5 8 228 228 çift ayakkabıyı ise 8 5 2 5 : 8      Çözüm günde yapar. Bunu çözelim. 228 8 2 5  5 8  4 4 5 228 228 228 8 5 32 25 57 5 4 20 20 228       4 20 1 57   80 dir. 127

 

 

 

Yorum yapın