Oran Orantı

11.SORU

Çözüm için Tıklayınız.


12.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

13.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

14.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

15.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

16.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

17.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

18.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

19.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

20.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

Eğer sorular ya da çözümler konusunda bir problem görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.

Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

11) Yukarıda verilen grafiğe göre, a kaçtır? A) 8 B) 9 C) 12 D) 16 E) 21 ÇÖZÜM: Grafik, doğru orantı grafiğidir. 8 6 12:00 AM D.O: 8.a 6.12 dir. 8a 72 a 9 dur. Cevap: B 12) 96 kg fındık üç kişiye 3, 5 ve 8 sayıları ile doğru oran – tılı olarak paylaştırılırsa, en az fındık alan kişi kaç kg fındık alır? A) 9 B) 12 C) 14 D) 16 E) 18 ÇÖZÜM: a b c k a 3k, b 5k ve c 8k dır. 3 5 8 a b c 96 kg ise 3k 5k 8k 96 16k 96 k 6 dır. En az fındık alan, 3k 3.6 18 kg fındık almıştır. Cevap : E 13) 200 mililitrelik meyve suyu 109 kalori ise, 1 litrelik meyve suyu kaç kaloridir? A) 21,8 B) 54,5 C) 218 D) 545 E) 1090 www.matematikkolay.net ÇÖZÜM: ? ? Meyve suyu miktarı arttıkça, kalori değeri de artar. Bu yüzden doğru orantı var dır. 1 Litre 1000 mL 200 mL 109 kalori ise 1000 mL x kaloridir. D.O: 1000 5 .109 200 .x dir. 545 x tir. Cevap: D 14) (a 2) ile (b 2) ters orantılıdır. a 3 iken b 8 ise a 4 iken b kaçtır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 ÇÖZÜM: 3 8 4 (a 2).(b 2) k şeklindedir.(Ters Orantı). İlk önce k’ yı bulalım. (a 2).(b 2) 5.6 30 dur. k 30 dur. Şimdi istenen b’ yi bulabiliriz. (a 2).(b 2) 30 6.(b 2) 30 b 2 5 b 7 dir. Cevap: A 15) 126 TL yaşları 3, 4 ve 6 olan üç çocuğa yaşlarıyla ters orantılı olacak şekilde dağıtılacaktır. En çok para alan kaç TL almıştır? A) 28 B) 42 C) 56 D) 70 E) 84 ÇÖZÜM: 3x 4y 6z şeklinde bir eşitlik var dır(Ters Orantı). Bunları 3,4 ve 6’nın en küçük ortak katına eşitleyelim. EKOK(3, 4, 6) 12 dir. O halde, 3x 4y 6z 12k ise x 4k, y 3k ve z 2k dır. x y z 126 ise 4k 3k 2k 126 9k 126 k 14 tür. En çok para alan, x 4k 4.14 56 TL para almıştır. Cevap : C 16) Eş güçte 4 işçinin bitirebildiği bir işi, 2 kişi daha katılınca 4 gün daha önce bitiriyorlar. Buna göre bu işi 4 işçi kaç günde bitirebilirdi? A) 16 B) 12 C) 9 D) 8 E) 6 ÇÖZÜM: İşçi sayısı arttıkça, işin bitme süresi azalır. O halde ters orantı var dır. 4 işçi bu işi x günde bitiriyor olsun. 6 işçi bu işi x 4 günde bitirir. 4 işçi x saat 6 işçi x 4 saat T.O: 4. x 6.(x 4) 4x 6x 24 24 2x x 12 saattir. Cevap: B 17) x ve y sayıları 3 ve 4 ile doğru orantılı, z ise 2 ile ters orantılıdır. 2x y 3z 46 ise, a kaçtır? A) 6 B) 8 C) 10 D)12 E) 14 ÇÖZÜM: x y 2z şeklinde bir eşitlik vadır. Buna göre, 3 4 x 6z ve y 8z dir. 2x y 3z 46 ise 2.6z 8z 3z 46 12z 8z 3z 46 23z 46 z 2 dir. x 6z 6.2 12 dir. Cevap: D www.matematikkolay.net 18) 2 2 200 m ‘lik bir duvarı 3 işçi 4 saatte boyuyabiliyorsa, 500 m lik bir duvarı 6 işçi kaç saatte boyar? A) 5 B) 8 C) 10 D) 12 E) 15 Çözüm: 2 2 Duvarın alanı arttıkça saat sayısı artar .(Doğru Orantı) İşçi sayısı arttıkça saat sayısı azalır .(Ters Orantı) 200 m 3 işçi 4 saat 500 m 6 işçi x saat 200 2 .6.x 500 5 .3.4 eşitliğini kurabiliriz. 12x 60 x 5 saat buluruz. 1. Yapılan İş 2. Yapılan İş Bu işle ilg ili diğer bilg iler Bu işle ilg ili diğer bilg iler II. Yol : 200 2 500 03.Nis 5 6.x 2 03.Nis 2 5 6.x 3.2. 5 6 .x x 5 saat buluruz. Cevap: A 19) 600 MB büyüklüğünde bir dosya internetten 75 saniyede inmektedir. Bu dosya 400 MB indirildikten 1 sonra internet hızı ‘üne düşmüştür ve bu hızla 3 indirme tamamlanmıştır. O halde, dosyanın indirilmesi toplamda kaç saniye sürmüştür? A) 90 B) 100 C) 105 D) 125 E) 150 ÇÖZÜM: İlk 400 MB’ın kaç saniyede indiğini bulalım. MB miktarı azaldıkça, süre de azalır (Doğru Orantı). 600 MB 75 saniye 400 MB x D.O: 600 3 .x 400 2 .75 eşitliğini kurabiliriz. 3x 150 x 50 saniye buluruz. Sonraki 200 MB’ın kaç saniyede indiğini bulalım. Normalde 200 MB, 400 MB’ın yarısı kadar sürede 50 iner. 25 saniye. 2 Ama, İndirme hızı azaldıkça, süre artar (Ters Orantı). İlk hıza 3 birim dersek, sonraki hız 1 birim olur. 25 saniye 3 birim Hız x saniye 1 birim Hız T.O: 25.3 x.1 x 75 saniye O halde, toplam 50 75 125 saniye sürer. Cevap: D 20) Birbirini hareket ettiren iki dişlinin yarıçapları 3 ve 5 ile orantılıdır. Yarıçapı büyük olan dişli 240 tur döndüğünde küçük dişli kaç tur döner? A) 300 B) 400 C) 500 D) 600 E) 800 ÇÖZÜM: Yarıçapı büyük olan dişli daha az tur döner. (Ters Orantı) 5r 240 tur 3r x tur T.O: 5r.240 x.3r 1200r 400 x. 3r x 400 tur döner. Cevap: B

Oran Orantı” üzerine 42 yorum

  1. Harika bu bizim proje ödevimiz bunun için ben çok güzelleri seçerim ayrıca her konudan 50 soru ve cevapları olacak daha çok işim var. By

    • Hayır, bizim hazırladığımız sorulardır.
      Çıkmış soruları telif hakları nedeniyle kullanamıyoruz.

Yorum yapın