Logaritmanın Özellikleri

11.SORU

Çözüm için Tıklayınız.


12.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

13.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

14.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

15.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

16.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

17.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

18.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

19.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

20.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

Eğer sorular ya da çözümler konusunda bir problem görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.

 

Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

11) 2 f(x) log(x x) olduğuna göre, f(1) f(2) f(3) f(4)… f(9) ifadesininin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 0 C) 1 D) 10 E) 11 ÇÖZÜM: a a a a a a 2 log (x.y) log x log y x log log x log y dir. y f(x) log(x x) log(x (x 1)) dir. f(1) f(2) f(3) f(4) … f(9) f(1) f(3) …f(9) f(2) f(4) … f(10) log(1.2) log(3.4) …log(9.10) Not: (log(2.3) log(4.5) … log(8 9) log(1 2 3 4 … 9 10) log(2 3 4 5 … 8 9) 1 2 log 3 4 … 9 .10 2 3 4 5 … 8 9 log10 1 bulunur. Cevap: C www.matematikkolay.net 12) ab iki basamaklı bir sayı olmak üzere, log(ab 16) loga logb eşitliğini sağlayan kaç farklı ab iki basamaklı sayısı vardır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 ÇÖZÜM: ab iki basamaklı bir sayı, log(ab 16) loga logb log(ab 16) log(a b) ab 16 a b 10a b 16 a b 10a 16 a b b 10a 16 b(a 1) 10a 16 10a 10 6 b a 1 a 1 10 (a 1) b a 1 6 6 b 10 a 1 a 1 6 a 2 b 10 4 ab 24 2 1 6 a 3 b 10 7 ab 37 3 1 4 tane 6 a 4 b 10 8 ab 48 4 1 6 a 7 b 10 9 ab 79 7 1 Cevap: D            13) n log1 log3 log 5 log17 log255 log 2 1 olduğuna göre n değeri aşağıdakilerden hangisidir? A) 2 B) 4 C) 8 D) 16 E) 32 ÇÖZÜM: 1 4 1 2 8 2 4 n n 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 4 8 n 2 1 2 2 4 8 2 1 log1 log3 log 5 log17 log255 log 2 1 log 1 3 5 17 255 log 2 1 log (2 1)(2 1)(2 1)(2 1)(2 1) log 2 1 log (2 1)(2 1)(2 1)(2 1) l 8 16 n 4 4 8 n 2 1 8 8 n 2 1 16 n 16 n og 2 1 log (2 1)(2 1)(2 1) log 2 1 log (2 1)(2 1) log 2 1 log 2 1 log 2 1 2 1 2 1 n 16 bulunur. Cevap: D 14) log2 0,301 olduğuna göre log250 ifadesinin yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 2,4 B) 2,7 C) 3 D) 3,4 E) 3,7 ÇÖZÜM 3 2 1 0,301 1000 log250 log log1000 log 4 4 log 10 log 2 3 log10 2 log2 3 0,602 2,398 2,4 bulunur. Cevap : A 15) 7 7 7 log 45 a ve log 2 b olmak üzere log 10! ifadesinin a ve b cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 2a 4b 1 B) 2a 8b 1 C) a 4b D) 2a 8b E) a b 1 ÇÖZÜM: www.matematikkolay.net 10! in içindeki asal çarpanların sayılarını bulalım. 10 2 10 3 10 5 10 7 5 2 3 3 2 1 2 2 1 2 3 1 4 5 2 1 8 tane 8 4 2 1 8 2 2 1 8 2 1 45 2 8 7 7 2 8 7 7 7 1 7 7 a b 1 10! 2 3 5 7 2 9 5 7 2 45 7 log 10! log 45 2 7 log 45 log 2 log 7 2log 45 8log 2 1 2a 8b 1 bulunur. Cevap : B 16) 2 12 log 3 a olduğuna göre log 16 ifadesinin a türün￾den eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 2 A) 2 a B) 4 2a C) 1:00 ÖÖ 4 D) 1:00 ÖÖ 4 E) 2:00 ÖÖ ÇÖZÜM: c a c 2 4 2 2 12 2 2 2 1 2 2 2 1:00 ÖÖ log b log b dır. log a log 3 a log 16 log 2 log 16 log 12 log 2 3 4 log 2 4 bulunur. 2log 2 log 3 2 a Cevap: E Not: 17) ab a log a 3 olduğuna göre log b ifadesinini eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 4 2 4 A) B) 1 C) D) 1 E) 3 3 3 ÇÖZÜM: 1 a a b a a a 1 a a a log a log a 3 3 log a b 1 3 log a log b 1 3 1 3 3log b 1 log b 2 log b bulunur. 3 Cevap: C 18) 3 5 3 5 6 6 ln72 log3 ln2 log2 log 24 log 4 log 2 log 2 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) log 72 D) 3 E) log 256 ÇÖZÜM: a c a 2 2 2 3 5 2 2 2 3 5 2 3 6 6 2 log b log b dir. log c ln72 log3 ln2 log2 log 72 log 3 log 72.3 log 24 log 4 log 24 log 4 24 log log 2 log 2 4 log 216 log 216 log 6 log 6 6 1 3log 6 3 bulunur. Cevap: D 19) 18 3 log 108 a olduğuna göre log 6 ifadesinin a türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? a 1 a 1 a 1 A) B) C) 2a 1 a 2 a 2 a 1 D) a 2 a 1 E) 2:00 ÖÖ ÇÖZÜM: www.matematikkolay.net 3 3 18 3 3 3 3 3 3 3 3 log 108 log 36 3 log 108 a log 18 log 6 3 log 36 log 3 log 6 log 3 2log 6 1 a log 6 1 Daha rahat işlem yapabilmek 3 3 için log 6 x diyelim. 2x 1 a 2x 1 ax a 2x ax a 1 x 1 a 1 x(2 a) a 1 x 2:00 ÖÖ a 1 log 6 bulunur. Cevap: E 2:00 ÖÖ 20) 863 1 1 1 log 12 log 12 log 12 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 ÇÖZÜM b a b b 863 12 12 12 2 12 12 12 12 1 log b 1 log b dır. log a log a 1 1 1 log 12 log 12 log 12 log 8 log 6 log 3 log 8 6 3 log 144 log 12 2 log 12 2 bulunur. Cevap: B Not:

Yorum yapın