Sayı piramitleri

Soru Sor sayfası kullanılarak Ardışık Sayılar konusu altında Sayı piramitleri ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU


2.SORU3.SORU


4.SORU


5.SORU


6.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız.

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.


Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Telif: Çözümler, sitemiz tarafından hazırlanmış olup izinsiz yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

Sayı piramidinin ilk 6 basamağı verilmiştir. 221 sayısı hangi basamaktadır? www.matematikkolay.net Bu piramit tek sa : yılardan olu şmaktadır. 221 sayısı bu piramidin kaçıncı sayısı, onu bulalım. 2n 1 221 n 111.     Çözüm 1.bas 2.bas. 3.bas 4.bas sayı x basamaklı tam bir piramidi oluşturmak için kullanılan sayı adedi şu şekildedir : x.(x 1) 1 2 3 4 …… x dir. 2 14.15 14 basamaklı tam piramitte 105 sayı 2 kullanılır. 15 basam         15.16 aklı tam piramitte 120 sayı 2 kullanılır. 111. sayı da 15.basamakta olacaktır.  43 www.matematikkolay.net Şekildeki gibi birim karelere bölünmüş bir karenin 1.satırında 1 kare, 2.satırında 2 kare, 3.satırında 3 kare işaretlenerek bu işlem karenin son satırındaki birim kareler tamamen işaretleninceye kadar devam etmiştir. Bu işlem sonunda 171 tane kare işaretlendiğine göre, karenin alanı kaç birim karedir? 1.satırda 1 kare 2 : .satırda 2 k are … n.satırda n kare i şaretleniyormuş. n.(n 1’den n’e kadar sayıların toplamı  Çözüm 2 1) dir. 2 n.(n 1) n.(n 1) 171 9.19 n(n 1) 18.19 2 2 n 18 dir. Buna göre; Karenin alanı 18 324 birim karedir.             77 1 3 9 5 11 7 13 15 17 1’den başlayarak ardışık tek sayılar yukarıdan aşa – ğıya artacak biçimde yerleştiriliyor. 1.sütunda 1 sayı, 2.sütunda 3 sayı, 3.sütunda 5 sayı olacak biçimde her yeni sütuna geçildiğinde sayı adedi 2 arttırılıyor. Buna göre, 2017 sayısı kaçıncı sütunda yer alır? A) 26 B) 28 C) 30 D) 32 E) 34 www.matematikkolay.net 2017 sayısı kaçın : cı kutudur, bulalım. 2017 1 Terim s ayısı 1 1008 1 1009 2 1009.kutu 2017 dir. x say ısı 201             Çözüm 2 7’nin bulunduğu sütun olsun. Bu sütunda 2x 1 tane kutu vardır. Buraya kadar olan kutuların toplamı 1009’dan büyük olmalıdır. 1 3 5 …. 2x 1 1009 x 1009 Bunu sağlayan en küçük x değeri 2017’nin bulunduğu           sütundur. 1009 dan sonra büyük en küçük tam kare sayı 1024 tür. 32’nin karesi Cevap: 32 www.matematikkolay.net 86 Aşağıdaki yapıda sayıların tümü tektir ve şekildeki gibi belli bir kurala göre yerleştirilmiştir. 1.basamak 1 2.basamak 3 5 3.basamak 7 9 11 Buna göre, aşağıdaki sayılardan hangisi aynı basa – makta değildir? A) 375 B) 381 C) 387 D) 393 E) 399 2 2 Her basamağın sound : aki sayı n n 1 d ir. Buna göre 19.basamağın son s ayısı: n 19. basamak 19 19 1 361 19 1 3           Çözüm 2 79 20.basamak 381 ile başlar. Son sayı da n 20.basamak 20 20 1 419 dur. B,C,D,E şıkları 20.basamaktadır. A şıkkı farklıdır. Cevap: A      www.matematikkolay.net 87 2 1.adım 4 6 2.adım 8 10 12 3.adım    14 16 18 20 4.adım 15. adımın soldan 3. sayısı kaç olur?  2 Her adımın or tanca : terimi n 1 ile hesaplanır. Çift sayılı adımlarda or tanca terim olmasa da burdaki teri mleri  Çözüm 2 2 2 n ortalaması n 1’i sağlar. 15.adımın da or tanca terimi n 1 15 1 225 1 226 dır. 15.adımda 15 terim var dır. Or tanca terim olan 8.te               5 terim Her terim arasında 2 fark rim 226 ise; 3.terim kaçtır, bulalım. 3.terim 226  5 . 2  226 10  216 buluruz. 101 www.matematikkolay.net 1 1.satır 2 3 4 2.satır 9 8 7 6 5 3.satır 10 11 12 13 14 15 16    4.satır 441 440 … … … ….. 402 401 Yukarıda verilen düzenin en altta gösterilen satırı kaçıncı satırdır? A) 40 B) 41 C) 20 D) 21 E) 22  : 1 1 tane 2 3 4 3   Çözüm tane 9 8 7 6 5 5 tane 10 11 12 13 14 15 16 7 tane 441 440 … … … ….. 2n 1 tane n. sat         2 ır. Satırlar tek sayılar halinde ilerliyor. 1 3 5 … 2n 1 441 2n 1 1 2n 1 1 1 441 2 2 2n 2 2n 1 441 2 2 n 1 1 .n 441 n 441 n 21 bulunur.                                          www.matematikkolay.net 104

 

 

 

Yorum yapın