Ardışık Sayılar

Belirli bir kurala göre art arda gelen sayı dizilerine ardışık sayılar denir.

n bir tam sayı olmak üzere,

• Ardışık dört tam sayı sırasıyla; n, n + 1, n + 2, n + 3 tür.


• Ardışık dört çift sayı sırasıyla; 2n, 2n + 2, 2n + 4, 2n + 6 dır.

• Ardışık dört tek sayı sırasıyla; 2n + 1, 2n + 3, 2n + 5, 2n + 7 dir.

• Üçün katı olan ardışık dört tam sayı sırasıyla; 3n, 3n + 3, 3n + 6, 3n + 9 dur.

Bazı Ardışık Sayıların Toplamı

•  n bir sayma sayısı olmak üzere, Ardışık sayma sayılarının toplamı

1+2+3+…..+n=\frac{n(n+1)}{2}    Şeklinde formül ortaya çıkar.

•  Ardışık pozitif çift doğal sayıların toplamı ise 2 + 4 + 6 + … + (2n) = n(n + 1)

•  Ardışık tek doğal sayıların toplamı 1 + 3 + 5 + … + (2n – 1) = n ^{2}

•  Artış miktarı eşit olan ardışık tam sayıların toplamı r : İlk terim n : Son terim x : Artış miktarı olmak üzere,

r+(r+x)+(r+2x)+…+n=Terim Sayısı . Ortanca Terim = \left ( \frac{n-r+x}{x} \right ).\left ( \frac{n+r}{2} \right ) Şeklinde olur.

Not: Artış miktarı eşit olan ardışık sayıların toplamı, sayı adedine bölünürse ortanca terim bulunur. Eğer sayı adedi çift ise, ortanca terim sayı dizisine ait değildir.

Kaynak : www.derscalisiyorum.com.tr

Yorum yapın