Eş üçgenler

Soru Sor sayfası kullanılarak Üçgende Benzerlik konusu altında Eş üçgenler ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU


2.SORU


3.SORU


4.SORU


5.SORU


6.SORU7.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız.

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.


Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Telif: Çözümler, sitemiz tarafından hazırlanmış olup izinsiz yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

x ? Çözüm: www.matematikkolay.net AFC dik üçgenini oluşturalım. D açısı a, m DCE b olsun. a b 90 dir. m ACF a ve m CAF b olur. AFC üçgeni ile CED üçgeni eş üçgen olur. Açılar aynı, hipotenüsler eş. AF 6 ve FC 5 olur. FB 3 kalır. A 2 2 2 2 FB üçgeninde pisagordan; x 3 6 x 45 x 3 5 buluruz. 61
ABE ve BCD birer üçgen AB BC AE AB Yukarıdaki verilere göre, ED kaç cm dir? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 : Çözüm www.matematikkolay.net ABE üçgeni bir 9 -12-15 üçgeni olduğundan BE 15 tir. m(ABE) a ve m(AEB) b olsun. a b 90 dir. m(TBC) b olur ve m(TAB) a olur. ABE üçgeni ile TCB üçgenleri aynı açılara sahip ve hipotenüsleri eşit olduğundan bu iki üçgen eş üçgenlerdir. Bu sebeple a açısının karşısındaki kenar BT 9 b açısının karşısındaki kenar CT 12 olur. TE 15 9 6 cm olur. BCD üçgeni ikizkenar üçgen olduğundan yükseklik taban ı iki eş parçaya ayırır. BT TD 9 cm olur. ED TD TE 9 6 3 cm buluruz.  52
AB AC FD DE AB AC FD DE BF 3 2 EC 5 2 www.matematikkolay.net Yukarıdaki verilere göre, BC kaç cm dir? A) 12 B) 14 C) 15 D) 16 E) 18 : Çözüm ABC üçgeni bir ikizkenar dik üçgendir. Açıları 45 – 45 – 90 derece şeklindedir. F ve E noktalarından birer dikme indirirerek, oluştur – duğumuz üçgenlerin kenarları 3’er ve 5’er cm olur. FGD ve EDH üçgenlerinin açıları aynı olduğundan benzerlik kurabiliriz. 3 |GD| x Eş üçgenler |DH| 3 |DH| 5 x ve |GD| 5 cm dir. Buna göre; |BC| 3 5 3 5 16 cm buluruz.   3
www.matematikkolay.net   ABC dik üçgen AD BE C AB BE AC CD AB 4 cm BC 3 cm CE 5 cm  Yukarıdaki verilere göre, ED x kaç cm dir? A) 2 5 B) 2 6 C) 5 D) 3 3 E) 2 7 : Çözüm 2 2 E köşesinden bir dikme indirirsek, iki eş üçgen elde ederiz. (Açıları ve kenarları aynı) DEF üçgeninde de pisagor uygulayınca; x 2 4 416 20 2 5 buluruz. www.matematikkolay.net 5
AB BC m(ACB) m(ADE) EB EC BC 12 cm Yukarıda verilenlere göre, AD x kaç cm dir? A) 6 B) 12 C) 15 D) 18 E) 24 www.matematikkolay.net : Çözüm BC’ye paralel olarak AF’yi çizelim ve EBC üçgeni ile eş olacak şekilde AEF üçgeni oluşturalım. AF 12’dir. ADF üçgeni de ikizkenar bir üçgen olduğundan x 12 cm buluruz. 39
ABC eşkenar üçgen ACD ikizkenar dik üçgen AE ED AF FB BH HC dir. Yukarıdaki verilere göre, m(FEH) x kaç derecedir? A) 30 B) 37,5 C) 40 D) 45 E) 60 : Çözüm www.matematikkolay.net B’den D’ye bir doğru çekelim. BCD üçgeninin iki kenarı birbirine eşittir. ( |BC| |AC| |CD| ) m(BCD) 60 90 150 olduğundan, BCD üçgeninin diğer iki açısı 15’er derecedir. m(ADB) 45 15 30 dir. [FE] d oğru parçası, ABD üçgeninin orta tabanı olduğundan [FE] // [BD] dir. m(AEF) 30 dir. (Yöndeş açılar) C’den E’ye bir doğru çeker sek, dik açı oluşur. (İkizkenar dik üçgende yükseklik kenarortaydır)   ECD üçgeni 45- 45-90 üçgeni olduğundan; |EC| |ED| dir. AFE üçgeni ile CHE üçgeninin iki kenarı birbirine eşit ve bu kenarlar arasındaki açıları da birbirine eşit olduğundan bunlar eş üçgenlerdir. m(HEC)  m(AEF) 30 dir. Buna göre; x 180 90 30 30 30 buluruz. 74
ABC ve EDC eşkenar üçgen x ? Çözüm: www.matematikkolay.net m EBC 20 verilmiş. m ECB 60 20 80 dir. EBC üçgeninin iç açıları toplamına göre; m BEC 80 olmalıdır. O halde EB uzunluğu EB ‘ ye eşittir. Yani, ABC üçgeninin kenarlarına eşittir. A ile E köşelerini birleş tirirsek, burada ikizkenar bir üçgen oluştururuz. m ABE 40 olduğundan; m BEA m BAE 70 er derecedir. m AED 70 80 60 360 olmalıdır. Buradan m AED 150 olur. AEC üçgeni ile AED üçgenini kıyaslarsak, birer a Eşkenar üçgenden dolayı çıları 150’şer derecedir. iki kenarları eşittir. AE ve EC ED Bu sebeple ikisi de eş üçgendir. AE uzunluğunu gören açı 20 ise , x 20 olmalıdır. Cevap: 20         www.matematikkolay.net 77

 

 

 

Yorum yapın