Türev Grafiği, 1.Türev Grafiği, 1.Türevi Yorumlama

Soru Sor sayfası kullanılarak Türevin Anlamı konusu altında Türev Grafiği, 1.Türev Grafiği, 1.Türevi Yorumlama ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU
2.SORU

3.SORU

4.SORU


5.SORU


6.SORU
Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.

 

Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Telif: Çözümler, sitemiz tarafından hazırlanmış olup izinsiz yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

www.matematikkolay.net Yukarıda türevinin grafiği verilen y f(x) fonksiyonu için I. f(0) 0 II. ( 2, 2) aralığında ar tandır. I  II. f(2) bir yerel minimum değeridir. ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız II B) Yalnız III C) II ve III D) I ve II E) I, II ve III : Çözüm www.matematikkolay.net I. f(0) 0 Grafikten f fonksiyonunun ar tanlık – azalanlığı ile ilg ili yorum yapılabilir. Pozitif -neg   atifliği bilinemez. II. (-2,2) aralığında ar tandır. Türevin pozitif olduğu yerde fonksiyon ar tandır. (Doğru) III.f(2) yerel minimum değerdir. a noktasında fonksiyon ar tanlıkan azalanlığa geçtiği için bu n   oktada fonksiyonun yerel maksimumu vardır ve bu değer f(2)’ ya eşittir. (Yanlış) Doğru Cevap : A Şıkkı 47
Şekilde f(x) fonksiyonunun türevinin grafiği veril – miştir. Buna göre, f(x) fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) x 5 te yerel maksimum vardır. B) x 1 de yerel minimum vardır. C) f ‘(0) 2 D) x ( 1, 3) ise f ”(x) 0 dır. E) x (3, ) ise fonksiyon azalandır.     www.matematikkolay.net : Çözüm ı Çizilen tabloya göre A ve B şıkkı doğrudur. Türev grafiğine bakıldığında f (0) 2 dir. C şıkkı doğrud ı ı ıı ur. Çizilen tabloya göre E şıkkı doğrudur. D şıkkındaki bilgiye ise ulaşamayız. ( 1,1) aralığında f (x) ar tan olduğu için f ”(x) pozitif, (1,3) aralığıında f (x) azalan olduğu için f (x) 0 dır.  99
www.matematikkolay.net Aşağıda, gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı ve sürekli bir f fonksiyonunun türevinin graf iği veril – miştir. Buna göre, I. f(2) f(1) 2 dir. II. f fonksiyonunun x 0 noktasında yerel maksimumu vard . ır I II. İkinci türev fonksiyonu x 0 noktasında tanımlı – dır. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I, II ve I   II 2012 LYS 1 MAT www.matematikkolay.net 1 1 1 1 I. ifade doğru x 0 için f ‘(x) 2 f(x) 2x c dir. f( : 2) 2.2 c 4 c f(1) 2.1 c 2 c    Çözüm 1 1 1 Buna göre; f(2) f(1) 4 c (2 c ) 2 buluruz. II. ifade doğru x 0 için f ‘(x) 2 0 azalandır. x 0 için f ‘(x) 3 0 ar tandır. soldan sağa doğru gidildiğinde 0 noktasında f(x) artandan az        alana geçiş yapmıştır. yerel maksimumdur. III. ifade yanlış x 0 noktasında soldan türev 3, sağdan türev 2 dir. Türev, sürekli olmadığı için bu noktada türev tanımlı değildir. Doğru Cevap: C şıkkı  172
www.matematikkolay.net Yukarıda f ‘(x) in grafiği verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) x 1 de f(x) in yerel minimumu vardır. B) f(2) f(4) C) f ”(1) 0 D) x 5 te f(x) in dönüm noktası var dır. E) f ‘(5) f ”(5) 0  www.matematikkolay.net 1.türeve ait grafik verişmiştir. Şıkları inceleyelim. A) x 1 de f ‘(x) 0 dır. x 1’in sol : un Çözüm da iken f ‘(x) 0 dır. Sağında f(x) 0 dır. Yani azalanlık tan ar tanlığa geçilmiştir. Yerel minimumdur. B) x 1’den 5’e doğru f ‘(x) pozitiftir. Yani f(x) ar tandır. Dolayısıyla f(4), f(2)’ ye göre d    aha büyüktür. Bu sebeple bu şık hatalıdır. Cevap : B C) x 1 değeri f ‘(x) in yerel maksimum noktasıdır. f ”(1) 0 doğru D) x 5 değeri f ‘(x) in yerel minimum noktasıdır. f ”(5) 0 dönüm noktas     ıdır. Doğru E) f ‘(5) 0 Grafikten belli f ”(5) 0 D şıkkında anlatıldı. Doğru 189
www.matematikkolay.net Yukarıda f ‘(x) türev fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Bu grafiğe göre aşağıda verilenlerden hangisi yanlış – tır? A) ( 3, ) aralığında f azalan fonksiyondur. B) ( , 3) aralığında ar tan fonksiyondur. C) x 3 iken f fonksiyonunun yerel maksimumu vardır. D) f(3) f(1) E) f( 4) f( 5)       1.türeve ait grafik verişmiştir. Şıkları inceleyelim. A) 3, için f ‘(x) 0 Azalandır, d :    oğr Çözüm   u B) , 3 için f ‘(x) 0 Ar tandır, doğru C) x 3 noktasında ar tanlık tan azalanlığa geçilmiştir. Yerel max imum.Doğru D) x 1’den 3’e doğru f azalan olduğundan, f(1) f(3) tür. Bu şık ha       talı. Cevap : D E) x 5’ ten 4’e doğru f ar tan olduğundan, f( 4) f( 5) tir. Doğru  www.matematikkolay.net 190
Yukarıda y f ‘(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. f(x) fonksiyonunun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? www.matematikkolay.net Türeve ait grafik verilmiştir. x 4 ten önce f ‘(x) 0 iken , sonrasında f ‘(x) 0 olmuştur. x 4 : ‘   Çözüm te azalanlık tan ar tanlığa geçişmiştir. Yerel minimum noktasıdır. C ve D şıkları buna uygundur. A,B ve E elenir. x 2 ten önce f ‘(x) 0 iken , sonrasında da f ‘(x) 0 olarak devam etmiştir    . Yani f(x) fonksiyonu artmaya devam etmiştir. D şıkkı elenir. Cevap: C 201

 

 

 

 

Yorum yapın