Dikdörtgenin alanının en büyük olması

Soru Sor sayfası kullanılarak Türevin Anlamı konusu altında Dikdörtgenin alanının en büyük olması ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU2.SORU
3.SORU


4.SORU5.SORU6.SORU7.SORU
8.SORU


9.SORUDiğer Soru Tipleri için Tıklayınız.

Konu Anlatımı İçin Tıklayınız

Çözümlü Test İçin Tıklayınız.

 

Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Telif: Çözümler, sitemiz tarafından hazırlanmış olup izinsiz yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

www.matematikkolay.net DC 5. DG AD 2. ED Dikdörtgen biçimindeki arsanın bir köşesine yapılan ev modeli yukarıdak i gibidir. Bu arsanın ev duvarla – rı hariç çevresine bir sıra tel çekilecektir. Kullanılacak telin uzunluğu 72 metre olduğuna göre, arsanın alanı en çok kaç metrekare olabilir? A) 400 B) 420 C) 450 D) 480 E) 500 : Çözüm www.matematikkolay.net Tel uzunluğu 5x 2y 4x y 72 9x 3y 72  3x y 24 y 24 3x tir. Arsanın alanı 5x.2y 10xy 10x(24 3x) tir. Denklemin türevini alıp, 0’a eşitleyelim. 10x  (24 3x)’ 0 10.(24 3x) 10x.( 3) 0 240 30x 30x 0 240 60x x 4 tür. Buna göre arsanın alanı 10x(24 3x) 40.(24 12) 40.12 480 buluruz.  50
Bir kenarı duvar olan bir arazi sabit uzunluka bir çitle dikdörtgen biçiminde çevriliyor. Çevrilen 2 dikdörtgen arazinin alanı en çok 800 m olduğuna göre, çitin boyu kaç metredir? A) 80 B) 100 C) 120 D) 140 E) 160 : Çözüm www.matematikkolay.net 2k uzunluğunda bir tel olsun. Arazinin uzun kenarı 2x birim olsun. 2k 2x Kısa kenarı k x olur. 2 Alan             2 2 ı k x 2x tir. En büyük değeri için türev alıp, 0’a eşitleyelim. k x 2x ‘ 0 1.2x k x .2 0 2x 2k 2x 0 2k 4x k 2x tir. Max Alan 800 ise k x .2x 800 2x x .2x 800 x.2x 800 2x 800 x 400 x 20 metredir. Çitin uzunluğ  u 2k 2.2x 4x 80 metre buluruz. 162
www.matematikkolay.net 2 Çevresi 32 cm olan bir dikdörtgenin alanı en çok kaç cm dir? A) 64 B) 60 C) 48 D) 40 E) 32     2 Dikdötgenin kenarları x ve y ise, 2 x y 32 x y 16 y 16 x tir. Alanı x.y x 16 x 16x x dir. E :  Çözüm     2 n büyük değerini bulalım. 16x x ‘ 0 16 2x 0 2x 16 x 8 dir. Alan x 16 x 8.8 64 buluruz.  193
www.matematikkolay.net x y 1 , x 0 , y 0 doğruları ile sınırlı bölgede 6 4 bulunan ve köşelerinden üçü bu doğrular üzerind e, diğeri de O(0, 0) noktasında olan bir dikdörtgenin alanı en çok kaç birimdir? A) 12 B) 10 C) 8 D) 6 E) 4 (1983 ÖYS) : Çözüm www.matematikkolay.net Benzer üçgenlerden; 4 y x y 6 x 24 6y 4x xy xy 2 2 2 24 4x 6y 2x 4 y dir. 3 2x 2x Dikdörtgenin alanı x.y x 4 4x 3 3 2x f(x) 4x maksimum değerini bulmak için 3 ilk türevini alıp, 0 ‘a eşitleyelim. 4x f ‘(x) 4 0 x 3 tür. 3 2x x 3 için f(x) 4x 4.3 3        2 2.3 3 18 12 12 6 6 buluruz. 3 107
www.matematikkolay.net OABC dikdörtgeninin alanının maksimum olması için A noktasının apsisi kaç olmalıdır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 : Çözüm www.matematikkolay.net Benzerlik uygulayalım. x 6 3 8 y 8 4 4x 24 3y 3y 24 4x 4x y 8 tür. 3 4x A(OABC) x 8 tür. 3 Türev alıp, 0’a eşitleyelim. 4x 4 8 x 0 3 3 4x 4x 8x 8 0 8 x 3 3 3 3                 buluruz. 192
www.matematikkolay.net 2 Yukarıdaki şekilde, iki köşesi x ekseni diğer köşeleri x 9 doğrusu ve y 5x parabolü üzerinde bulun 2 an ABCD dikdörtgeni verilmiştir. Buna göre, ABCD dikdörtgeninin alanı en çok kaç br dir? A) 520 B) 540 C) 560 D) 580 E) 600 : Çözüm 2 Dikdörtgenin bir kenarı 9 x, diğer kenarı y olsun. Dikdörtgenin Alanı (9 x).y y 5x Dikdörtgenin Ala  2 2 3 2 3 ı 2 2 2 nı (9 x).5x 5.(9x x ) Türevini alıp, 0’a eşitleyelim. 5.(9x x ) 5.(18x 3x ) 0 18x 3x 0 3x     18 x 2 18 x 6 dır. 3 Dikdörtgenin Alanı (9 6).5.6 3.5.36 540 bulunur.   www.matematikkolay.net 102
2 Şekilde ABCD dikdörtgeninin D köşesi y x parabolü üzerinde, [AB] kenarı x ekseni ve [BC] kenarı 2 da x 2 doğrusu üzerindedir. Buna göre, ABCD dikdört – geninin alanı en çok kaç br olabilir? www.matematikkolay.net : Çözüm 2 Dikdörtgenin bir kenar uzunluğu 2 x,diğer kenar uzunluğu y olsun. x y olur. Dikdörtgenin Alanı a.b   2 2 2 3 2 3 ı 2 2 2 3 2 3 -3 (2 x).y (2 x).x Alanın en büyük değerini bulmak için türevini alıp, 0’a eşitleyelim. A (2 x).x 2x x 2x x 0 4x 3x 0 4 3x 4x x olur. 3 4 4 A 2x x 2. 3 3 16 64 32 64 96 64 3 2 9 27 9 27 27                2 bulunur. 27 www.matematikkolay.net 160
2 y x 1 parabolünün y x 1 doğrusuna en yakın noktasının apisi kaçtır? 1 1 1 1 A) B) C) D) E) 1 2 2 3 3 2 y x 1 doğrusunun eğimi 1 dir. En yakın noktada eğimler birbirine eşittir. y x 1 ise y’ 2 : Çözüm x tir. y’ 1 olmalıdır. 1 2x 1 x buluruz. 2  184
www.matematikkolay.net 2 İki köşesi y x parabolü ve diğer iki köşesi y 6 doğrusu üzerinde bulunan dikdörtgenin alanının mak simum değeri kaçtır? A) 4 2 B) 4 3 C) 6 2 D) 8 2 E) 6 3 : Çözüm    2 2 3 Dikdörtgenin uzun kenarı x x 2x birim iken, Kısa kenarı 6 y 6 x dir. Alan 2x 6 x 12x 2x        3 2 2 2 2 tür. Maksimum değer için türev alıp, 0’a eşitleyelim. 12x 2x ‘ 0 12 6x 0 12 6x 2 x x 2 dir. Alan 2x 6 x 2 2 6 2 2 2.4 8 2 buluruz.  188

 

 

 

 

Yorum yapın