Kart Soruları

Soru Sor sayfası kullanılarak Olasılık konusu altında Kart Soruları ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…


1.SORU (11.Sınıf)


2.SORU 3.SORU(11.Sınıf)


4.SORU


5.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız.


Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Not: Bu sitede yayınlanan çözümler, tamamen bu site için hazırlanmıştır. İzinsiz olarak yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

1 den 100’e kadar numaralandırılmış 100 kart tan bazıları boyanıp aralarından 2 kart çekilecektir. Numarası çift sayı olan kartlar maviye, yedinin tam katı olanlar kırmızıya, üçün tam katı olanlar ise beyaza boyanacaktır. Bir kartın mor olması için yalnızca mavi ve kırmızıya; eflatun olması için ise mavi, kırmızı ve beyaza boyanmalıdır. Buna göre, çekilen iki kart tan birinin mor, birinin boyanmamış kart olma olasılığı kaçtır? 14 7 1 7 14 A) B) C) D) E) 495 495 990 990 990 www.matematikkolay.net Çözüm: 2’nin katı olan sayılar 100 / 2 50 tane 7’nin katı olanlar 100 / 7 14 tane 3’ün katı olanlar 100 / 3 33 tane hem 2’nin hem 3’ün katı olanlar 100 / 6 16 hem 2’nin hem 7’nin katı olanlar 100 / 14 7 hem 3’ün h           em 7’nin katı olanlar 100 / 21 4 Hem 2, hem 3 hem de 7 nin katı 100 / 42 2 Bu kümelerin birleşimi 50 14 33 16 7 4 2 72 Boyanmamış olanlar=100 72 28 tanedir. Mor olanlar 7 2 5 tanedir. Buna göre; olasılık 5 100                   28 28 5 140 140 280 28 14 99 100 99 9900 9900 990 495        48 www.matematikkolay.net KALEM kelimesinin harflerinin yerleri değiştirilerek 5 harfli anlamlı veya anlamsız kelimeler kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Buna göre, torbadan seçilen bir kartın üzerindeki kelimenin M harfi ile başlayıp E ile bitme olasılığı kaçtır? 1 1 1 1 1 A) B) C) D) E) 12 16 18 20 24 Çözüm: Tüm durumlar= 5! dir. M ile başlayıp E ile biten kelimeler: M . 3 . 2 . 1 . E . 3! 3! 1 Olasılık buluruz. 5! 20 Doğru Cevap: D şıkkı    3 Bir torbada 1 den 6 ya kadar numaralanmış 6 kart vardır. Çekilen kart torbaya tekrar konmamak koşuluyla art arda iki kart çekiliyor. Bu iki karttaki sayıların toplamının 8 veya 8 den büyük olma olasılığı kaçtır? 1 2 1 2 1 A) B) C) D) E) 3 3 5 5 6 (KPSS 2007) www.matematikkolay.net Çözüm: Tüm durumlar : 6.5 30 dur. Toplamları 8 veya 8’den büyük olacak durumlar -2,6 (3,5) (3,6) (4,5) (4,6) 12 durum vardır. (5,3) (5,4) (5,6) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) 12 2 Olasılık tir. 30 5           8 1 den 80’e kadar sayılar kağıtlara yazılarak bir torbaya dolduruluyor. Daha sonra bir kağıt çekiliyor. Çekilen kağıttaki sayının asal veya rakamlarının top – lamı 10 olma olasılığı nedir ? 13 1 A) B) 80 3 7 29 23 C) D) E) 40 80 80 40 www.matematikkolay.net Çözüm: Asal sayılar 2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31,37,41,43, 47,53,59,61,67,71,73,79 22 tane Rakamları toplamı 10 olan 19,28,37,46,55,64,73 7 tane İki duruma da uyan sayılar 19,37,73 3 tane Buna göre iste       nen durumlar 22 7 3 26 tane 26 13 Olasılık buluruz. 80 40       12 Bir torbaya 1 den 10’a kadar numaralanmış 10 kart konuyor. Torbadan rastgele bir kart çekildiğinde çekilen kartın çift numaralı veya asal sayılı bir kart olma olasılığı kaçtır ? 9 4 7 3 A) B) C) D) 10 5 10 5 2 E) 5 www.matematikkolay.net Çözüm: Çift numaralar 2, ,4,6,8,10 5 tane 5 Çift numaralı olma olasılığı 10 Asal Sayılar 2,3,5,7 4 Asal olma olasılığı dur. 10 Hem asal, hem de çift olan sayı 2 dir. (1 tane) Hem asal hem de çift olma       1 olasılığı dur. 10 Buna göre; istenen olasılığı 5 4 1 8 10 10 10    4 10 5 4 buluruz. 5  72 1 den 14’e kadar numaralandırılmış 14 kart bir tor – baya konuluyor. Bu torbadan iki kart birlikte rast – gele çekiliyor. Buna göre, kartların üzerindeki numaralarının toplamının tek sayı olma olasılığı kaçtır? 1 2 5 7 9 A) B) C) D) E) 13 13 13 13 13 www.matematikkolay.net Çift Tek Çözüm: İki sayının toplamının tek olması için, biri çift, diğeri tek olmalıdır. Buna göre iki durum vardır. 1.durum: İlk çekilen kartın çift, ikincinin tek olma olasılığı; 7 7 7 14 13   14 2 Tek Çift 7 7 dır. 13 26 2.durum: İlk çekilen kartın tek, ikincinin çift olma olasılığı; 7 7 7 14 13     14 2 7 7 dır. 13 26 7 7 14 7 Toplam olasılık buluruz. 26 26 26 13       37

 

 

 

Yorum yapın