Doğruluk değeri bulma

Soru Sor sayfası kullanılarak Mantık konusu altında Doğruluk değeri bulma ile ilgili sitemize gönderilen ve cevaplanan soruları içermektedir. Bu soru tipine ait soruları ve yaptığımız detaylı çözümleri aşağıda inceleyebilirsiniz. Yardımcı olması dileğiyle, iyi çalışmalar…

1.SORU


2.SORU3.SORU


4.SORU


5.SORU


6.SORU


7.SORU


8.SORU


9.SORU


10.SORU


11.SORU


Diğer Soru Tipleri için Tıklayınız

Not: Bu sayfadaki sorular, ziyaretçilerimiz tarafından gönderilmiştir. Telif hakkını ihlal eden durumlar için lütfen iletişim sayfasından bize bunları bildiriniz. Kısa süre içerisinde sitemizden bu sorular kaldırılacaktır.

Not: Bu sitede yayınlanan çözümler, tamamen bu site için hazırlanmıştır. İzinsiz olarak yayınlanıp, çoğaltılması yasaktır.

i) (p’ 1′) r 1 ise p ve r nin doğruluk değerlerini bulunuz. ii) (p’ q’) r’ 1 ise p, q ve r nin doğruluk değerlerini bulunuz.       www.matematikkolay.net 1 1 Çözüm: i) (p’ 1′) r 1 (p’ 0) r 1 p’ r 1 Ve bağlacının sonucu 1 ise, ikisi de 1 olmalıdır. r 1 dir. p’ 1 ise p 0 dır. ii) (p’ q’) r’ 1 (p’ q’) r’ 1 r’ 1 r 0 dır. p’ q’ 1 (p q)’ 1 p q 0                           p ,q harflerinden en az biri 0 olmalıdır. Tam bir şey söyleyemeyiz.  7 q: ”3²2²  2² doğrumudur?  2 2 2 9 4 4 5 4 yanlıştır. q 0 Çözüm: 3 2 2 dır.         8 www.matematikkolay.net 2 x x ise 0 x 1 dir. x ise x 0 dır. r : a R ve x a ise x a veya x a dır. s : x R ve x x ise x 0 dır. önermelerinden hangileri denktir? A) p q B) p: x R ve q: x R v p s C) q r e x                     D) qs E) p, q ve r 2 x x durumu sadece 0 x 1 olduğunda gerçek – leşir. p önermesi doğrudur. p 1 x x ise x negatif bir sayıdır. q yanlıştır. q 0 a pozitif ve x a ise x değeri a’nın pozitif veya negati Çözüm f değerine : e        şittir. r doğrudur. r 1 x x ise x negatif bir sayı veya x 0 dır. s önermesi doğrudur, diyemeyiz. s 0 p r ve q s dir. Cevap: D        14   p (q r) 0 olduğuna göre, (p q’) r’ (q p’) bileşik önermesinin doğruluk değeri nedir?        www.matematikkolay.net     1 0 0 durumuda gerçekleşir. O halde; p (q r) 0 p 1, q 0 ve r 0 dır. Buna göre; (p q’ Çözüm: Koşullu önerme 0′ ) r’ (q p’) (1 1) 1 (0 0) a denk ise bu durum sadece 1 0                 1 1 0 1 0 0 buluruz.       16 (p q) r 0 olduğuna göre, (p s) [(p q) (q r)] ?          1 0 s 1 1 1 Çözüm: Sadece 1 0 0 olduğundan (p q) r 0 p q 1 ise ikisi de 1 olmalıdır. O halde; p 1, q 1 ve r 0 dır. Buna göre; (p s) [(p q) (q r)] (1 s) [(1 1) (1 0)] s [1 1] s buluruz.                          www.matematikkolay.net 23 [(1 0) (1 0)’]’ k 1 ise k önermesinin doğruluk değer nedir?      Burayı incelemeye gerek yok Çözüm: Sadece 1 1 durumunda bu ifade 1’e denktir. [(1 0) (1 0)’]’ k 1 k 1 olmak zorundadır. Cevap: k 1          24 p q r 1    için [(p’q)r]’p ? Çözüm: [(p’ q) r]’ p [(1′ 1) 1]’ 1 [(0 1) 1]’ 1 [1 1]’ 1 1′ 1 0 1                    0 buluruz. 25 p’ q r 0 olduğuna göre, p, q, r önermelerinin doğruluk değerlerini bulunuz.      0 1 1 1 Çözüm: Sadece 1 0 önermesi 0’a denk olduğundan; p’ q r 0 r 0 dır. Sadece 1 1 olduğunda 1’e denktir. p’ q 1 p’ 1 ise p 0 dır. q 1            29 p p q 0 olduğuna göre, aşağıdaki önermelerden hangisi – nin doğruluk değeri diğerlerinden farklıdır? A) p p B) q p C) p’ D) q’      E) p’q www.matematikkolay.net   1 0 1 0 Çözüm: p p q 0 p q 0 p 1 ve q 0 dır. A) p p 1 1 1 B) q p 0 1 1 C) p’ 0 D) q’ 1 E) p’ q 0 0 1 dir. Cevap: C                      46 2 p: x 4 q: x 16 r : 3x 10 2 Verilenlere göre, aşağıdakilerden hangisinin doğruluk değeri 1 dir? I. p q II. p r III. q r A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III        www.matematikkolay.net                 2 2 Çözüm: I. p q p q q p p q : x 4 ise x 16 dır. Doğru q p : x 16 ise x 4 tür, diyemeyiz. Yanlış x 4 de olabilir. I.öncül doğru değildir. II. p r p r r p                            2 p r : x 4 ise 3x 10 2 dir. Doğru r p : 3x 10 2 ise x 4 tür. Doğru II.öncül doğrudur. III. q r : x 16 ise 3x 10 2 dir, diyemeyiz. x 4 de olabil                ir.  III.öncül doğru değildir. 61 3 2 p: a 0 q: a b 0 r : a b 0 önermeleri veriliyor. Buna göre, aşağıdaki koşullu önermelerden hangisi doğrudur? A) r p B) r q C) p q D) p r E) q r           www.matematikkolay.net 3 2 3 2 Çözüm: A) r q a.b 0 ise a 0 dır. Diyemeyiz. b 0 da olabilir. B) r q a.b 0 ise a b 0 dır. Diyemeyiz. C) p q a 0 ise a b 0 dır. Diyemeyiz. D) p                   3 2 r a 0 ise a.b 0 dır. Doğru E) q r a b 0 ise a.b 0 dır. Diyemeyiz. Cevap: D             

Yorum yapın