Türev

Değişim Oranı

Örnek:

Anlık Değişim Oranı ve TürevÖrnek:

Çözüm:

Not:

Örnek:

Türevin Limit Olarak Gösterimi

Örnek:

Çözüm:

Not:

Örnek:

Çözüm:

Not:

Örnek:

Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

Türev Alma Kuralları

Örnek:

Genel Türev Kuralı

Örnek:

Örnek:

Çözüm:

Toplama ya da Çıkarmada Türev

Örnek:

Örnek:

Çözüm:

Çarpımın Türevi

Örnek:

Çözüm:

Not:

Örnek:

Not:

Örnek:

İkiden Fazla Fonksiyonun Çarpımında Türev

Örnek:

Çözüm:

Bölümün Türevi

Örnek:

Çözüm:

Fonksiyonun Kuvveti Alındığında Türev

Örnek:

Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

Not:

Örnek:

Not:

Örnek:

Bileşke Fonksiyonun Türevi

Örnek:

Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

Türev Zincir Kuralı

Örnek:

Çözüm:

İkinci Mertebeden Türev

Örnek:

Çözüm:

Not:

Örnek:

Türevin Varlığı ve Süreklilik

Örnek:

Çözüm:

Not:

Örnek:

Çözüm:

Not:Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Türev

Örnek:

Not:

Örnek:

Örnek:

Çözüm:

L’hospital

Örnek:

Çözüm:


2.sayfaya geçmek için Tıklayın.

(Türevin Fiziksel ve Geometrik Yorumu)


Konu ile ilgili Çözümlü Sorular veya Daha Fazlası için Tıkla
Türev Konu Notlarını pdf indir
Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)

TÜREV KONU NOTLARI www.matematikkolay.net Değişim Oranı f(x) in [a, b] aralığındaki değişim oranı (ortalama hızı) f(b) f(a) y’deki değişim y formülü ile bulunur. b a x’teki değişim x Örnek: f(x) in [1, 4] aralığındaki değişim oranı f(4) f(1) 21 6 15 5 tir. 4 1 3 3 Anlık Değişim Oranı Ve Türev 0 0 x x0 0 0 Bir fonksiyonun x daki anlık değişim oranı f(x) f(x ) lim formülü ile bulunur. x x x x paydası sayesinde x’teki değişim sıfıra yak￾laştırılır ve anlık değişim oranı bulunmuş olunu Not : r. 0 0 x noktasındaki anlık değişim oranına türev denir. f'(x ) ile gösteririz. dy Ayrıca x noktasındaki türevi , y’ şekillerinde de dx ifade edebiliriz. Örnek: 2 0 0 x x0 0 f(x) x 2x fonksiyonu veriliyor. f(x) f(x ) f'(x ) lim formülünü kullanarak f'(4) ü x x hesaplayın. Çözüm: x 4 2 x 4 2 x 4 x 4 f(x) f(4) f'(4) lim x 4 x 2x (16 8) lim x 4 x 2x 24 lim x 4 (x 4) lim (x 6) x 4 4 6 10 dur. Not: 0 Teğetin eğimi ile anlık değişim oranı aynıdır. Dolayısıyla, teğetin eğimi f'(x ) dır. Örnek: x 4 2 x 4 2 x 4 x 4 f(x)’in x 4 noktasındaki türevini hesaplayalım. f(x) f(4) f'(4) lim x 4 x 4x 1 (16 16 1) lim x 4 x 4x 1 1 lim x 4 x (x 4) lim x 4 eğim 4 tür. Dikkat ederseniz, teğetin eğimi de 4 tür. (y x 15) 4 www.matematikkolay.net Türevin Limit Olarak Gösterimi 0 0 x x0 0 0 0 0 0 h 0 f(x) f(x ) lim f'(x ) dır. x x Ayrıca x ile x arasındaki mesafeye h dersek, f(x h) f(x ) f'(x ) lim olarak yazabiliriz. h Örnek: 2 f(x) x ise f'(x) nedir? Çözüm: h 0 2 2 h 0 2 h 0 f(x h) f(x) f'(x) lim h (x h) x lim h x lim 2 2 2xh h x h 0 h h lim (2x h) h h 0 lim(2x h) 2x 0 2x tir. Not: 0 0 0 h’li türev formülündeki mantık şu şekildedir : x konumundan h birim yukarı çıktığımızı düşünelim. f(x h) görüntüsü ile f(x ) görüntüsü arasındaki fark, bize y’deki değişimi verir. h ise x’ler arsındaki m 0 esafedir. İkisinin oranında h’yi 0 a götürürsek, x noktasında türev almış oluruz. Örnek: f(x) x ise f'(4) nedir? Çözüm: h 0 h 0 x h x h 0 h 0 f(x h) f(x) f'(x) lim h x h x lim h x h x lim h x h x h lim h x h x 1 x 0 0 1 tir. x 1 1 f'(4) dir. 4 2 Not: Sorularda türevin limit gösterimleri farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bizim bunları, bildiğimiz formlara çevirmemiz gerekebilir. Örnek: x 2 f(x) 6 f( 2) 6 ve f'( 2) 4 ise lim kaçtır? 3x 6 Çözüm: x 2 x 2 f( 2) x 2 x 2 f(x) 6 (f(x) 6) lim lim 3x 6 3(x 2) 1 f(x) 6 lim 3 x 2 1 f(x) f( 2) lim 3 x ( 2) 1 f'( 2) 3 4 tür. 3 Örnek: x 0 f(0) f(x) f'(0) 6 ise lim kaçtır? 2x Çözüm: www.matematikkolay.net x 0 x 0 x 0 h 0 1 f(x) f(0) 1 f(x) f(0) f'(0) lim lim 2 x 2 x 0 2 6 3 tür. 2 veya; x yerine h kullanalım. 1 f(x) f(0) 1 f(h) f(0) lim lim 2 x 2 h h 0 f(x h) f(x ) 0 0 f'(x ) lim 0 h 0 h 1 f(0 h) f(0) lim 2 h f'(0) 6 3 tür. 2 2 Türev Alma Kuralları Sabit fonksiyonun türevi 0 dır. Çünkü bir değişim yoktur. Örnek: 3 f(x) 5 ise f'(x) 0 dır. f(x) log 8 ise f'(x) 0 dır. Genel Türev Kuralı n n 1 k ve n birer gerçel sayı olmak üzere, x in türevi n.x dir. Yani, üs başa çarpım olarak gelir. Mevcut üs de bir azaltılır. f n n 1 (x) k.x ise f'(x) k.n.x dir. Örnek: 3 2 4 3 2 3 1 1 2 2 1 2 3 4 3 4 f(x) x ise f'(x) 3x dir. f(x) 3x ise f'(x) 12x tür. f(x) x ise f'(x) 2x tür. 1 1 1 1 f(x) x ise f'(x) x ‘ x tir. 2 2 2 x x 2 6 f(x) ise f'(x) 2x ‘ 6x tür. x x f(x) x ise f’ (x) 1 dir. f(x) 4x ise f'(x) 4 tür. f(x) 1 ise f'(x) 0 dır. (Sabit Fonksiyon) Örnek: 4 x 2 f(2) f(x) f(x) x ise lim kaçtır? 2x 4 Çözüm: x 2 x 2 4 3 3 f(2) f(x) 1 f(x) f(2) 1 lim lim f'(2) dir. 2x 4 2 x 2 2 f'(2) yi bulalım. f(x) x ise f'(x) 4x tür. f'(2) 4.2 4.8 32 dir. 1 32 f'(2) 16 buluruz. 2 2 Toplama ya da Çıkarmada Türev     f(x) ve g(x), türevlenebilir fonksiyonlar olsun. f(x) g(x) ‘ f'(x) g'(x) ve f(x) g(x) ‘ f'(x) g'(x) tir. Yani, toplama ya da çıkarmada ayrı ayrı türev alabiliriz. Örnek: 2 3 2 2 2 3 2 f(x) x 2x ise f'(x) 2x 1 dir. dy y x x 5 ise 3x 1 dir. dx y x x ise y’ 2x 2x tir. dy y 2t t ise 0 dır. (y fonksiyonunda x değiş- dx keni olmadığı için, sa 2 bit terim gibi işlem görür.) dy y 2t t ise 4t 1 dir. dt dy demek, t ye göre türev al demektir. dt Örnek: 3 2 f(x) ax ax ve f'(2) 24 oldu ğuna göre, a kaçtır? Çözüm: 2 f'(x) 3ax 2ax f'(2) 12a 4a 24 8a a 3 tür. Çarpımın Türevi f ve g türevlenebilir iki fonksiyon olsun. (f.g)’ f’.g f.g’ dir. Yani, Birinci fonksiyonun çarpı İkinci fonksiyon Birinci fonksiyon çarpı İkinci fonksiyonun türevidir. türevi Örnek: www.matematikkolay.net 2 3 f(x) (x x)(x x) ise f'(1) kaçt ır? Çözüm: 2 3 2 3 3 2 2 f'(x) (x x)’.(x x) (x x).(x x)’ (2x 1).(x x) (x x).(3x 1) dir. f'(1) 3.0 2.2 4 tür. Not: Çarpımın türevinde, toplama ya da çıkarmada olduğu gibi ayrı ayrı türev alamayız. Örnek: 2 2 2 2 2 2 f(x) (x 1).x olsun. f'(2) yi bulalım. f'(x) 2x.x (x 1).2x f'(2) 2.2.4 3.4 16 12 28 dir. Ayrı ayrı türev alıp, çarpmak hatalı olur. Deneyelim. x 1 in türevi 2x tir. x nin türevi 2x tir. 2x.2x=4x 2 2 buluruz. x=2 yazarsak 4.2 4.4 16 olur. (Ama 28 olma lıydı) Not: Bazen, çarpımın türev kuralını uygulamak yerine asıl fonksiyonu açarak yapmak daha kolay olabilir. Örnek: 2 2 f(x) (x 1)(x 1) ise f'(3) kaçt ır? Çözüm: 4 3 3 2 2 f(x) x 1 olarak yazabiliriz. f'(x) 4x tür. f'(x) 4.3 4.27 108 dir. Çarpım kuralını uygulasaydık f'(x) 2x.(x 1) (x 1).2x f'(3) 6.10 8.6 60 48 1 08 buluruz. (Daha çok işlem var) İkiden Fazla Fonksiyon Çarpımında Türev İkiden fazla çarpımda da türevin çarpım kuralını uygulayabiliriz. Sırasıyla birisinin türevini alıp, diğerlerinin türevsiz halleriyle çarpacağız. Sonra hepsini toplayacağız. Örnek: f(2) 4 , f'(2) 3 g(2) 2 , g'(2) 1 h(2) 0 h'(2) 1 f(x).g(x).h(x) çarpımının x 2 noktasındaki türevi kaçtır? Çözüm: (f.g.h)’ f’.g.h f.g’.h f.g.h’ dir. f.g.h ‘(2) f'(2).g(2).h(2) f(2).g'(2).h(2) f(2).g(2).h'(2) 3.2.0 4.1.0 4.2.( 1) 0 0 ( 8) 8 dir. Bölümün Türevi 2 f ve g türevlenebilir iki fonksiyon olsun. f f’g f.g’ ‘ dir. g g Örnek: 2 x 2 f(x) olduğuna göre, f'(0) kaçtır? x 4 Çözüm: 2 2 2 1.(x 4) (x 2).2x f'(x) (x 4) 4 0 1 f'(0) tür. 16 4 Fonksiyonun Kuvveti Alındığında Türev n n 1 n n bir gerçel sayı olmak üzere, y [f(x)] in türevi y’ n.[f(x)] .f'(x) tir. Yani, x gibi türevini aldıktan sonra ayrıca içerdeki fonksiyonun da türevini alacağız. Örnek: 2 3 f(x) (x 2x) oldu ğuna göre, f'( 1) kaçtır? www.matematikkolay.net Çözüm: 2 2 2 f'(x) 3(x 2x) .(2x 2) dir. f'( 1) 3.(1 2) .( 2 2) 3.9.( 4) 108 buluruz. Örnek: 2 1 f(x) olduğuna göre, f'(2) kaçtır? x x 1 Çözüm: 2 1 2 2 2 2 2 f(x) (x x 1) f'(x) 1(x x 1) (2x 1) dir. 2x 1 f'(2) (x x 1) 5 (4 2 1) 5 25 1 buluruz. 5 Örnek: 2 f(x) x 2x oldu ğuna göre, f'(4) kaçtır? Çözüm: 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 f(x) x 2x 1 f'(x) x 2x 2x 2 2 1 (2x 2) f'(x) 2 (x 2x) x 1 f'(x) dir. x 2x 3 3 3 3 2 f'(4) tür. 16 8 8 2 2 4 Not: Karekök için şunu yazabiliriz (Pratik olması için). f'(x) f(x) in türevi tir. 2 f(x) Örnek: 2 2 2 2x 2 x 1 f(x) x 2x in türevi tir. 2 x 2x x 2x Not: Köklü ifadelerin dereceleri 2 den farklıysa, üslü ifa￾delere çevirip türev alabiliriz. Onlar için de türev kuralı var ama bu aşamada ezberlemeye gerek görmüyoruz. Örnek: 3 2 f(x) x x 3 ise f'(5) kaçt ır? Çözüm: 1 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 6 3 f(x) x x 3 1 f'(x) x x 3 2x 1 3 2x 1 f'(x) 3(x x 3) 2x 1 f'(x) dir. 3 (x x 3) 11 f'(5) 3 (25 5 3) 11 11 11 11 buluruz. 3 (27) 3 3 3.3 27 Bileşke Fonksiyonun Türevi   n f(x) ve g(x), türevlenebilir fonksiyonlar olsun. (fog)'(x) f(g(x)) ‘ f'(g(x)).g'(x) tir. Yani, [f(x)] gibi, türevini aldıktan sonra içerdeki fonksiyonun türevini de çarpım olarak yazıyoruz. Örnek: 2 3 f(x) x 1 ve g(x) x olduğuna göre, (fog)'(2) kaçtır? Çözüm: www.matematikkolay.net 3 2 16 12 (fog)'(2) f'(g(2)).g'(2) dir. f'(x) 2x tir. g(2) 2 8 dir. f'(g(2)) 2.8 16 dır. Buna göre, g'(x) 3x g'(2) 12 dir. (fog)'(2) f'(g(2)).g'(2) 192 buluruz. Örnek: 3 2 f(x 8) x 1 ise, f'( 7) kaçt ır? Çözüm: 3 2 2 3 f(x 8) x 1 iki tarafın türevini alalım. (3x ).f'(x 8) 2x x 1 yazalım. 3.f'( 7) 2 2 f'( 7) tür. 3 Türevde Zincir Kuralı y f(u), u g(t) ve t h(x) olsun. dy dy du dt olarak bulabiliriz. dx du dt dx Örnek: 2 3 x 9 y u u v 17 dy v x olduğuna göre, kaçtır? dx Çözüm: 2 dy dy du dv dx du dv dx 1 2u 3v 2 x x 9 için v 3 tür. v 3 için u 27 17 10 dur. 2 .10. 3 1 .9 2 . 3 90 buluruz. İkinci Mertebeden Türev 2 2 Bir fonksiyonun türevinin bir daha türevini alırsak ikinci mertebeden türevini almış oluruz. d (f(x)) Bu durum y”, f”(x) veya olarak gösterilir. dx Örnek: 3 2 f(x) x 2x x oldu ğuna göre, f”(1) kaçtır? Çözüm: 2 f'(x) 3x 4x 1 dir. f”(x) 6x 4 tür. f”(1) 6 4 10 dur. Not: Bir fonksiyonun çift katlı bir kökü varsa, 1. türevinin de bir köküdür. Üçüncü dereceden kökü varsa, hem birinci hem de ikinci dereceden de kökü olacaktır. … Bu şekilde ilerletebiliriz. Örnek: 2 3 2 f(x) (x 2) ise f'(x) 2(x 2) dir. x 2 değeri f'(x) in köküdür. g(x) (x 1) ise g'(x) 3(x 1) dir. g”(x) 6(x 1) dir. x 1 de ğeri g'(x) ve g”(x) in köküdür. Türevin Varlığı Ve Süreklilik x a x a Limit gibi, bir noktada sağdan ve soldan türeve bakılabilir. f(x) f(a) Soldan Türev lim f'(a ) x a f(x) f(a) Sağdan Türev lim f'(a ) dır. x a Bir noktada türev var, diyebilmemiz için fonksiyon o noktada olmalı ayrıca olmalıdır. tanımlı ve sürekli soldan ve sağdan türevler birbirine eşit Örnek: 2 x 2 x 1 f(x) 3x x 1 fonksiyonu veriliyor. f'(1) var mıdır? www.matematikkolay.net Çözüm: 1 Sürekliliğe bakalım. f'(1 ) 1 2 3 tür. f'(1) 1 2 3 tür. x 1 noktasında süreklidir. f'(1 ) 3.1 3 tür. Soldan ve sağdan türevlere bakalım. 1 için f'(x) 2x 2 dir. Eşit d 1 için f'(x) 3 tür. eğil. Türev yoktur. Not: Şartlar düşünüldüğünde en ağır şart, türevlilik şartlarıdır. Yani bir fonksiyonunun x a da türevi varsa, Bu fonksiyon x a da, * Limiti vardır. (Sağdan ve soldan limitler eşittir.) * Tanımlıdır. * Sürekl idir. * Sağdan ve soldan türevleri birbirine eşittir. Bunlardan biri bile sağlanamazsa türevi yoktur. Örnek: f(x) x 2 4 x olduğuna göre, f(x) in hangi aralıkta türevi vardır? Çözüm: x 2 x 4 f(x) x 2 4 x Tanım aralığı [2, 4] aralığıdır. Türev aldığımızda, 1 1 f'(x) olur. 2 x 2 2 4 x Paydayı 0 yapacak değerleri yazdığımızda fonksiyo – nun türevi reel bir sayıya eşit olamaz. Bu sebe ple x 2 ve x 4 değerlerinde de türev yoktur. Tanım kümesindeki diğer noktalarda ise soldan ve sağdan türev aynı gelecektir. O halde, f(x) in (2, 4) aralığında türevi vardır. Bir fonksiyonun olabilecek Not : en geniş tanım aralığındaki uç noktalarında türevi olmaz. Örnek : x 1 in x 1 de türevi yoktur. Örnek : [2, 3] aralığında tanımlı x 1 in x 2 de türevi vardır. (x 2, olabilec ek en geniş tanım aralığının uç noktası değildir.) Not: f(x) in x a nokta￾sında türevi yoktur. Çünkü fonksiyon tanımlı değildir. f(x) in x a nokta￾sında türevi yoktur. Çünkü fonksiyon sürekli değildir. www.matematikkolay.net f(x) in x a nokta￾sında türevi yoktur. Çünkü soldan ve sağdan farklı türeve (eğime) sahiptir. Grafiklerde sivri uç, kırıklık, köşe görüyorsak buralarda direkt türev yok diyebiliriz. Not : f(x) in x a nokta￾sında türevi vardır. Kırık uçlarda olduğu gibi burada sert eğim geçişi olmamıştır. Mutlak Değerli Fonksiyonlarda Türev Mutlak değerin içini 0 yapmayan noktalarda, bulunduğu bölgeye göre, fonksiyon mutlak değerin dışına alınır ve türev uygulanır. Ancak, mutlak değerin içini 0 yapan noktalar kritik noktalardır. Bu noktalarda sağdan ve soldan türeve bakılıp, öyle karar verilmelidir. Örnek: 3 3 3 içerisi negatif 2 3 3 içerisi pozitif f(x) x 8 dir. f'(1), f'(3), f'(2) değerlerini bulunuz. x 1 için x 8 x 8 olarak dışarı çıkar. Türev alırsak 3x olur. O halde, f'(1) 3 tür. x 3 için x 8 x 8 2 3 olarak dışarı çıkar. Türev alırsak 3x olur. O halde, f'(3) 27 dir. x 2 değeri, mutlak değerin içini 0 yapıyor. Bu nedenle soldan ve sağdan bakalım. x 2 için x 8 olarak dışarı çıkar. 2 2 3 2 2 Türevi 3x 12 dir. x 2 için x 8 olarak dışarı çıkar. Türevi 3x 12 dir. Farklı olduğu için f'(2) yoktur. Not: Mutlak değerin içini 0 yapan kök, birinci dereceden bir kök ise orada türev yoktur. Eğer 2 veya daha fazla dereceden bir kök ise, orada türev vardır ve 0 dır. Örnek: 2 3 f(x) x 2 fonksiyonunda f'( 2) yoktur. g(x) (x 2) fonksiyonunda g'( 2) vardır ve 0 dır. h(x) (x 2) fonksiyonunda h'( 2) vardır ve 0 dır. www.matematikkolay.net Örnek: 2 a bir reel sayı olmak üzere, f(x) x ax 4 fonksiyonu tüm reel sayılarda türevli ise, a’nın alabileceği değer aralığını bulunuz. Çözüm: 2 2 2 Mutlak değerin birinci dereceden bir kökü olmazsa reel sayılarda türevli olur. Yani, çift katlı kökü olabilir ya da hiç kökü olmayabilir. O halde, 0 olmalıdır. a 4.1.4 0 a 16 0 a 16 4 a 4 aralığında olmalıdır. L’hospital 0 Limit alırken belirsizliği ile karşılaşıyorsak, 0 Pay ve paydanın ayrı ayrı türevini alıp limit hesaplayabiliriz. (Bölümün türevi değil.) olarak geçen bu kural, müfredatta yer almıyor L’hospital kuralı . Ancak bilinmesinde büyük yarar vardır. Örnek: 2 x 1 x x 2 lim limitinin değeri kaçtır? x 1 Çözüm: 2 x x 2 0 x 1 için belirsizliği x 1 0 L’hospital yapalım. 2x 1 Pay ve paydanın türevini alırsak olur. 1 2 x 2 1 3 x 1 yazalım. 6 buluruz. 1 1 2 2