Pozitif Negatif Sayılar

Sıfırdan büyük her reel (gerçel) sayılara pozitif sayı, sıfırdan küçük her reel (gerçel) sayılara negatif sayı denir.

a < b < 0 < c < d olmak üzere,

•  a ve b negatif sayı
 c ve d pozitif sayıdır.
 İki pozitif sayının toplamı pozitiftir. (c + d > 0)
 İki negatif sayının toplamı negatiftir. (a + b < 0)
 Çıkarma işleminde eksilen çıkandan büyük ise sonuç (fark) pozitif, eksilen çıkandan küçük ise fark negatif olur.


e (eksilen) – ç(çıkan) = f (fark)

•   Zıt işaretli iki sayıyı toplamak için; işaretine bakılmaksızın büyük sayıdan küçük sayı çıkarılır ve büyük sayının işareti sonuca verilir.
  Aynı işaretli iki sayının çarpımı (ya da bölümü) pozitiftir.
  Zıt işaretli iki sayının toplamı; negatif, pozitif veya sıfırdır.
  Zıt işaretli iki sayının çarpımı (ya da bölümü) negatiftir.
  Pozitif sayının bütün kuvvetleri pozitiftir.
  Negatif sayının tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitiftir.

Kaynak: www.derscalisiyorum.com

Konu hakkında Çözümlü Test için Tıklayınız.

Yorum yapın