Faktöriyel

Konu hakkında Çözümlü Test için Tıklayınız.

FAKTÖRİYEL

1 den n ye kadar olan sayma sayılarının çarpımına n faktöriyel denir ve n! biçiminde gösterilir.


n!=n.(n-1).(n-2)…2.1  dir.
0!=1
1!=1
2!=1.2=2
3!=1.2.3=6
4!=1.2.3.4=24
 
Ayrıca n! i şu şekillerde de yazabiliriz(Soru çözerken gerekli olacak)
n!=n.(n-1)!
   =n.(n-1).(n-2)!

Örnek:

3!+4!=?

Çözüm

3!=3.2.1=6  dır.

4!=4.3.2.1=24 tür. Toplarsak,

6+24=30 buluruz.

Örnek:

\frac{{5.5!+6!}}{{7!}}=?

Çözüm

\displaystyle \frac{{5.5!+6.5!}}{{7.6.5!}}=\frac{{\cancel{{5!}}(5+6)}}{{7.6.\cancel{{5!}}}}=\frac{{11}}{{42}}\text{ }  buluruz.

Alıştırma 1

Çözüm

Alıştırma 2

Çözüm

Faktöriyel” üzerine 6 yorum

Yorum yapın