Asal Sayılar

Konu hakkında Çözümlü Test için Tıklayınız.

Kendisinden ve 1 den başka pozitif tam sayılara tam bölünmeyen 1 den büyük doğal sayılara asal sayı denir.

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 sayıları birer asal sayıdır.


En küçük asal sayı 2 dir. 2 den başka çift asal sayı yoktur.

Aralarında Asal

Ortak bölenlerinin en büyüğü 1 olan tam sayılara aralarında asal sayılar denir.

Sayıların asal olmaması , aralarında asal olmasına engel değildir.

Ör: 8 ve 9 aralarında asaldır ama 8 ve 9 asal sayı değildir.

Konu hakkında Çözümlü Test için Tıklayınız.

Yorum yapın

x