Parabol

İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyonlar

Şeklinde ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyonların grafiklerine parabol adı verilir.

Örnek:


Örnek:

Çözüm:

Tepe Noktası

Parabolün kollarının durumuna göre en yüksek ya da en alçak noktasıdır.


Örnek:

Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

 

Not: Parabolün simetri ekseni x=r dir. Yani

Örnek:

Örnek:

Çözüm:

Not:


Örnek:

Çözüm:

 

Örnek:

Çözüm:

 

Örnek:

Çözüm:

 

Parabolün Çizimi

Parabol çizerken, a’nın işareti çok önemlidir.  Daha sonra parabolün eksenleri kestiği noktalar ve tepe noktası gibi önemli noktalar bulunmaya çalışılır. Bulunan noktalar kullanılarak kabaca çizim yapılır.

Örnek:

Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

Not:

Not:

Parabol Grafiğinden Fonksiyonu Yazma

1.Tepe Noktası Biliniyorsa

Örnek:

2.Parabolün Üç Noktası Biliniyorsa

Örnek:

Çözüm:

 

Not:

Örnek:

 

Örnek:

Çözüm:


 

Bir Doğru ile Bir Parabolün Birbirine Göre Durumu

Ortak çözümden gelen x değerleri kesişim noktalarının apsisleridir. Daha sonra bu x değerleri herhangi bir denklemde yerine yazılarak y değerleri bulunabilir.

Örnek:

Çözüm:

 

Örnek:

Çözüm:

 

Örnek:

Çözüm:

 

Örnek:

Çözüm:

Örnek:

Çözüm:

Problem Çözümünde Parabolün Kullanılması

Örnek:

Çözüm:     

 

Örnek:

Çözüm:   

  

 

Örnek:

Çözüm:    

 

 

Çözümlü Sorular veya Çıkmış Sorular için Tıkla
Parabol Konu Anlatımını pdf indir
Not: Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)