Mantık (Fen Lisesi Ek)

Bir bileşik önerme, bileşenlerinin bütün doğruluk değerleri için doğru (1) oluyorsa totoloji, yanlış (0) oluyorsa çelişki olarak tanımlanır.

Örnek 1 için Tıklayınız.

\displaystyle p\vee p' ve \displaystyle p\wedge p' önermelerinin doğruluk değerlerini tablo yaparak inceleyiniz.


 

Çözüm için Tıklayınız.

\displaystyle p\vee p' bileşik önermesi, p nin tüm doğruluk değerleri için doğru (1) olduğundan bir totolojidir.

\displaystyle p\wedge p' bileşik önermesi, p nin tüm doğruluk değerleri için yanlış (0) olduğundan bir çelişkidir.

Örnek 2 (Totoloji)

\displaystyle [(p\vee q')\Rightarrow (p'\vee q)]\Leftrightarrow (p'\vee q) bileşik önermesinin totoloji olduğunu gösteriniz.

 

Çözüm için Tıklayınız.

\displaystyle \equiv [(p\vee q')'\vee (p'\vee q)]\Leftrightarrow (p'\vee q)

\displaystyle \equiv [(p'\wedge q)\vee (p'\vee q)]\Leftrightarrow (p'\vee q)

\displaystyle \equiv \left[ {[(p'\wedge q)\vee p']\vee q} \right]\Leftrightarrow (p'\vee q)

\displaystyle \equiv \left[ {[(p'\vee p')\wedge (q\vee p']\vee q} \right]\Leftrightarrow (p'\vee q)

\displaystyle \equiv \left[ {p'\wedge (q\vee p']\vee q} \right]\Leftrightarrow (p'\vee q)

\displaystyle \equiv \left[ {p'\wedge (q\vee p']\vee q} \right]\Leftrightarrow (p'\vee q)

\displaystyle \equiv [\underbrace{{p'\vee q}}_{{Ayn\imath }}\wedge \underbrace{{(q\vee p')}}_{{Ayn\imath }}]\Leftrightarrow (p'\vee q)

\displaystyle \equiv (p'\vee q)\Leftrightarrow (p'\vee q)\text{ ( }\!\!\dot{\mathrm{I}}\!\!\text{ kisi de Ayn }\!\!\imath\!\!\text{ )}

\displaystyle \equiv \text{1 dir}\text{.}  (Totoloji)

Örnek 3 (Çelişki)

\displaystyle [p\Leftrightarrow (p\Leftrightarrow 0)]\Leftrightarrow [(p\Rightarrow q)\vee p] bileşik önermesinin çelişki olduğunu gösteriniz.

 

Çözüm için Tıklayınız.

\displaystyle \equiv [p\Leftrightarrow \underbrace{{(p\Leftrightarrow 0)}}_{{p'}}]\Leftrightarrow [\underbrace{{(p\Rightarrow q)}}_{{p'\vee q}}\vee p]

\displaystyle \equiv \underbrace{{[p\Leftrightarrow p']}}_{0}\Leftrightarrow [(p'\vee q)\vee p]

\displaystyle \equiv 0\Leftrightarrow [\underbrace{{(p'\vee p)}}_{1}\vee q]

\displaystyle \equiv 0\Leftrightarrow (1\vee p)

\displaystyle \equiv 0\Leftrightarrow 1

\displaystyle \equiv 0

Örnek 4 (Totoloji)

\displaystyle [(p\Rightarrow q')\Rightarrow (p\wedge q')]\Rightarrow [(q'\wedge p)\Rightarrow p] bileşik önermesinin totoloji olduğunu gösteriniz.

 

Çözüm için Tıklayınız.

\displaystyle \equiv [(p'\vee q')'\vee (p\wedge q')]\Rightarrow [(q'\wedge p)'\vee p]

\displaystyle \equiv [(p\wedge q)\vee (p\wedge q')]\Rightarrow [(q\vee p')\vee p]

\displaystyle \equiv [p\wedge (q\vee q')]\Rightarrow [q\vee (p'\vee p)]

\displaystyle \equiv [p\wedge 1]\Rightarrow [q\vee 1]

\displaystyle \equiv p\Rightarrow 1

\displaystyle \equiv 1

ve / veya Bağlaçlarının Elektrik Devrelerinde Kullanılışı

Sembolik mantığın matematik dışında elektrik devrelerinde de kullanım alanı vardır. Elektrik devrelerinde akımın geçmesi 1, geçmemesi 0 ile gösterilirse tüm elektrik devreleri sembolik mantık ile ifade edilebilir.

Açık anahtar (akım geçirmeyen anahtar): şeklinde gösterilir. p anahtarı açık ise doğruluk değeri \displaystyle p\equiv 0 olur.

Kapalı anahtar (akım geçiren anahtar): şeklinde gösterilir. p anahtarı kapalı ise doğruluk değeri \displaystyle p\equiv 1 olur.

Akım geçmediğinden lamba yanmaz
Akım geçtiğinden lamba yanar.

Elektrik devrelerinde seri bağlama şeklinde çizilir. \displaystyle p\wedge q\wedge r ile gösterilir.

Elektrik devrelerinde paralel bağlama şeklinde çizilir. \displaystyle p\vee q ile gösterilir.

Örnek 5 (Lamba yanar mı?)

Aşağıdaki şekilde verilen elektrik devresine karşı gelen bileşik önermeyi yazınız. Bu önermeye göre lambanın yanıp yanmayacağını belirtiniz.

Çözüm için Tıklayınız.

Şekilde q ve r anahtarları seri, p anahtarı ise bu anahtarlara paralel bağlanmıştır. Bu durumda elektrik devresine karşı gelen bileşik önerme \displaystyle p\vee (q\wedge r) olur.
p anahtarı açık olduğundan akım geçirmez. \displaystyle p\equiv 0 olur.
q ve r anahtarları kapalı olduğundan akım geçirir. \displaystyle q\equiv 1 ve \displaystyle r\equiv 1 olur.
Bulunan doğruluk değerleri bileşik önermede yerine yazılırsa

\displaystyle \equiv p\vee (q\wedge r)

\displaystyle \equiv 0\vee (1\wedge 1)

\displaystyle \equiv 0\vee 1

\displaystyle \equiv 1  bulunur. Bu durumda devreden akım geçer ve lamba yanar

Örnek 6 (Elektrik Devresini Çiz.)

\displaystyle p\equiv 1,\text{ q}\equiv \text{1}\text{, r}\equiv \text{0}\text{, s}\equiv \text{1}\text{, t}\equiv \text{0} olduğuna göre,

\displaystyle (p'\wedge s)\vee [q\vee (r\wedge t')] bileşik önermesine karşı gelen elektrik devresini çiziniz.

Çözüm için Tıklayınız.

p, q, s anahtarları kapalı; r, t anahtarları açık konumdadır.

r ile t seri bağlı ve bunlar q ile paralel bağlıdır.

p ile s seri bağlı ve bunlar yukarıdakilerin tamamıyla paralel bağlıdır. Buna göre, aşağıdaki devreyi çizebiliriz.

Lamba yanar mı?

Çözüm için Tıklayınız.

\displaystyle p\equiv 1,\text{ q}\equiv \text{1}\text{, r}\equiv \text{0}\text{, s}\equiv \text{1}\text{, t}\equiv \text{0} değerlerini yazarsak,

\displaystyle \equiv (p'\wedge s)\vee [q\vee (r\wedge t')]

\displaystyle \equiv (1'\wedge 1)\vee [1\vee (0\wedge 0')]

\displaystyle \equiv (0\wedge 1)\vee [1\vee (0\wedge 1)]

\displaystyle \equiv 0\vee [1\vee 0]

\displaystyle \equiv 0\vee 1

\displaystyle \equiv 1   dir. Lamba yanar.

Yorum yapın