Kombinasyon

Şekilli Kombinasyon Soruları

Farklı 2 nokta bir doğru belirtir. Dolayısıyla doğrusal olmayan n tane nokta ile \left( \begin{array}{l}n\\2\end{array} \right) tane doğru çizilebilir.

Üçgen için ise 3 nokta gereklidir. Dolayısıyla \left( \begin{array}{l}n\\3\end{array} \right) tane üçgen çizilebilir.


\left( \begin{array}{l}n\\4\end{array} \right) tane de dörtgen çizilebilir.

Örnek: Doğrusal olmayan 6 nokta ile çizilebilecek üçgen sayısı, çizilebilecek doğru sayısından kaç fazladır?

Çözüm

\left( \begin{array}{l}6\\3\end{array} \right)=\frac{{\cancel{6}.5.4}}{{\cancel{{3.2.1}}}}=20 tane üçgen çizilebilir.

\left( \begin{array}{l}6\\2\end{array} \right)=\frac{{6.5}}{{2.1}}=15 tane doğru çizilebilir.

Aradaki fark=20-15=5  tir.

Alıştırma 10

Çözüm

Alıştırma 11

Çözüm

Alıştırma 12

Çözüm

Alıştırma 13

Çözüm

Alıştırma 14

Çözüm

Alıştırma 15

Çözüm

Alıştırma 16

Çözüm

Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)