İkizkenar ve Eşkenar Üçgende Yardımcı Elemanlar

İKİZKENAR ÜÇGEN

İkizkenar üçgende tepe açısından inen;

Kenarortay, hem yükseklik hem de açıortaydır. Açıortay, hem yükseklik hem de kenarortaydır. Yükseklik, hem kenarortay hem de açıortaydır.


Yani biri varsa, diğerleri de vardır.

 

İkizkenar üçgende, eşit kenarların yardımcı elemanları aynıdır. |AB|=|AC| olacak şekilde,

İkizkenar üçgenlerde taban üzerindeki herhangi bir noktadan eşit kenarlara çizilen paralellerin toplamı eşit kenarlardan birinin uzunluğuna eşittir.

İkizkenar üçgenlerde taban üzerindeki herhangi bir noktadan eşit kenarlara çizilen dikmelerin toplamı ikizkenarlara ait yüksekliğin uzunluğuna eşittir.

İkizkenar üçgenin dışından taban doğrusu üzerindeki herhangi bir noktadan eşit kenarlara çizilen dikmelerin farkı ikizkenarlara ait yüksekliğin uzunluğuna eşittir.

 

EŞKENAR ÜÇGEN

Eşkenar üçgende tüm yükseklikler, kenarortaylar ve açıortay uzunlukları birbirine eşittir.

Eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan kenarlara çizilen paralellerin toplamı bir kenarın uzunluğunu verir.

Eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan kenarlara çizilen dikmelerin toplamı yüksekliğin uzunluğunu verir.

  

 

Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)