Dik Üçgende Trigonometri Notları

Tümler Açılar

Birim Çember

Bütünler Açılar


 

 

 

  

 

Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.)
DİK ÜÇGENDE TRİGONOMETRİK ORANLAR KONU NOTLARI www.matematikkolay.net Karşı dik kenar a Sinüs sin Hipotenüs b Komşu dik kenar c Kosinüs cos Hipotenüs b Karşı dik kenar a Tan jant tan Komşu dik kenar c Komşu dik kenar c Kotan jant cot Karşı dik kenar a sin cos tan cot 1 3 3 30 3 2 2 3 3 1 3 60 3 2 2 3 30° ve 60° nin trigonometrik oranları sin cos tan cot 2 2 45 1 1 2 2 45° nin trigonometrik oranları Tümler Açılar a b 90 ise sina cosb ve tana tanb dir. sinx cosx tanx ve cotx tir. cosx sinx Ayrıca tanx.cotx 1 dir. Not : BİRİM ÇEMBER 2 2 Merkezi orjin olan 1 br yarıçaplı çembere birim çember denir. Birim çemberin denklemi x y 1 d ir. Not : www.matematikkolay.net x ekseni üzerindeki değer, açının kosinüsü y eksenindeki değer ise açının sinüsüdür. Kısaca, birim çember üzerindeki bir noktayı P(cos , sin ) olarak ifade Not : edebiliriz. sina sinb cosa cosb a b 180 ise tana tanb cota cotb dir. Not : sin 0 1 0 cos 1 0 1 tan 0 tanımsız 0 cot tanımsız 0 tanımsız Not : 0° 90° 180°