Ondalık Kesirler

Bu bölümde Ondalık Kesirler ile ilgili 15 adet soru bulunmaktadır. Sorularınızı çözdükten sonra düşündüğünüz şıkka tıklayarak doğru yapıp yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Eğer soruları çözmekte zorlanırsanız; kolay anlaşılır detaylı çözümlere “Çözüm için Tıklayınız” seçeneği ile ulaşabilirsiniz. İyi Çalışmalar…

1.SORU

Çözüm için Tıklayınız.


2.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

3.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

4.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

5.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

6.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

7.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

8.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

9.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

10.SORU

Çözüm için Tıklayınız.

Eğer sorular ya da çözümler konusunda bir problem görür veyahut da bir tavsiye de bulunmak isterseniz; sayfanın en altında yer alan “Yorum Yap” seçeneği ile bunları anlık olarak iletebilirsiniz.
Bu içerik www.matematikkolay.net tarafından özel olarak hazırlanmıştır. Kısmen dahi olsa başka platformlarda izinsiz bir şekilde yayınlanamaz, basılamaz. (Sadece öğretmenlerimiz, ders ortamında kullanmak üzere kullanabilirler.) ONDALIK KESİRLER ÇÖZÜMLÜ SORULAR www.matematikkolay.net 1) ı ı ı ı ş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3,1 B) 3,6 C) 4 D) 4,2 E) 5,1 21 rasyonel say s n n ondal k kesre çevrilmi 5 ÇÖZÜM: 21 i ondalık kesre çevirmek için 21’i 5’e sürekli böle- 5 lim; 21 5 _ 20 4 1 Kalan 1’in yanına 0 ; Bölüm 4’ün yanına da virgül ekleyip bölme işlemine devam ederiz. 21 5 _ 20 4,2 10 _ 10 0 Cevabı 4,2 olarak buluruz. Doğru Cevap: D şıkkı 2) 2,25 ondalık kesrinin rasyonel sayıya çevrilmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? 225 9 9 10 10 A) B) C) D) E) 10 4 12 12 8 ÇÖZÜM: 2,25 ondalık kesrini rasyonel sayıya çevirirken; sayının tamamı(virgülsüz) 1…virgülden sonraki basamak kadar 0 yazılır. Bu durumda; 225 2,25 dür. Kesri 25 ile sadeleştirelim; 100 225 9 olara 100 4 k buluruz. Doğru Cevap : B şıkkı 3) 2,23 12,2 1,253 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 13,177 B) 13,6 C) 12,28 D) 15,21 E) 10,1 ÇÖZÜM: Soruda bir toplama işlemi bir de çıkarma işlemi yapılıyor. Toplama ve çıkarma işlemlerini ayrı ayrı yapalım. İlk önce toplama işleminden başlayalım. Toplama yaparken iki ondalık kesrin virgüllerinin a 2,23 12,2 14,43 Şimdi de çıkarma işlemini yapalım; 14,43 _ 1,253 13,177 Doğru Cevap : A şıkkı ynı hizada olmasına dikkat edelim. 4) 0,02 ile 45 sayısının çarpımı aşağıdakilerden hangisi￾dir? A) 0,9 B) 9 C) 0,09 D) 0,009 E) 0,99 www.matematikkolay.net ÇÖZÜM: Ondalık kesirleri çarparken virgüllerin konumuna bakmadan direkt çarparız. Sonra çarptığımız sayılar￾daki virgülden sonra toplam kaç basamak varsa, çarpım sonucunun da o kadar basamak virgülden sonra gelecek şekilde virgül konur. 2 basamak virgülden sonra geliyor virgülden sonra gelen basamak yok Toplam 2 basamak virgülden sonra 0,90 0,9 olduğu için Cevap 0,9 ol 0,02 x 45 0,9 arak bulunur. Doğru Cevap : A şıkkı 5) 1,3 x 2,2 1,33 x 1,7 işleminin sonucu aşağıdakiler A) 3,16 B) – den hangisi ) 5 dir? 3,82 C 5 D) ,12 E) 5,121 ÇÖZÜM: n 1,3 x 2,2 26 2 1 basamak v 6 irgülden sonra geliyor 1 basamak virgülden sonra geliyor Toplam 2 basama 2,86 D l iğer çarpıma bakalım; e g 1,3 k vir üld n sonra 3 2 basamak virgü de sonra geliyor 1 basamak virgülden sonra geliyor Toplam 3 basamak virgülden sonra Çarpımların Toplamı ise; Doğru Cevap: E şıkkı x 1,7 931 133 2,261 2,86 2,261 5,121 6) 1,6 6,4 20 işleminin sonucu aşağıdakiler A) 4 1 8 B 1 ) 7 den 0,05 0, 6 0, ha ) ngisidir? D2 C 192 ) 228 E) 276 ÇÖZÜM: -100 -100 -10 Ondalık kesirlerde bölme işlemini yaparken kesir￾deki tüm ondalık ifadelerden kurtulana dek pay ve paydayı genişlete ü 1 5 6 lim. 1,6 160 32 dir. 0,0 5 6,4 640 40 tır. 0,16 20 200 20 , 1 0 d 0 1 r. 1,6 6,4 20 32 40 200 192 dir. 0,05 0,16 0,1 Doğru Cevap : C şıkkı 7) a ve b pozitif tam sayılardır. a b 3,5 olduğuna göre a b toplamının en büyük 2 değeri kaçtı A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 r? ÇÖZÜM: www.matematikkolay.net İlk önce ondalık kesri rasyonel sayıya çevirerek işe başlayalım. 35 7 3,5 dir. 10 2 Daha sonra sorudaki eşitliği tekrar yazıp; paydaları eşitleyelim. a 7 a 2b 7 a 2b 7 b 2 2 2 2 2 2 2 a 2b 7 bulunur. a b toplamını en büyük yapmak için; b’nin önündeki katsayı daha büyük olduğu için b’yi mümkün olan en küçük pozitif tam sayı seçmeliyiz. Bu da 1 ‘dir. b 1 olunca a 2.1 7 a 5 çıkar. Bu durumda; a b 5 1 6 buluruz. Doğru Cevap : D şıkkı 8) 17 sayısının ondalık açılımı aşağıdakilerden h A) 1,7 B) 1,8 9 a C) 1,9 ? D) 2 i E) – 1 r , n 8 i 7 g i d s ÇÖZÜM: d 17 kesrinin ondalık açılımını bulmak için 17’yi 9’a 9 sürekli bölelim; 17 9 _ 09 1,88… 80 _ 7 Kalan hep 8 olmakta . 2 Bölme işlemi böyle de￾vam edecek. Yani; 1 : 7 1 7 88 0 88.. _ .. 8 2 k 8 şe lin 9 ı e bulunur. Bunu da 1,8 şeklinde ya Doğru z Cev i ap i : b B i . ş a l z ıkk r 9) 13 0,ab ise a.b çarpımı kaçtır? 18 A) 10 B) 14 C) 18 D) 36 E) 45 ÇÖZÜM: www.matematikkolay.net kesrini rasyonel sayıya çevirelim. Devirli ondalık kesirleri Rasyonel sayıya çevirmek için: Tüm Sayı Devretmeyen Sayı virgülden sonra üzeri çizili rakam kadar 9, çizilmeyen rakam kadar 0 yazılır Bun 0,ab i a s göre ab a 0,ab dır. 90 ab a 13 e karşılıklı sadeleştirelim; 90 1 ab ; 8 a 5 içler dışlar çarpımı yapalım, ab a 65 ab iki basamaklı sayısını çözüm￾leyerek denklemi kuralım; 10a b a 65 9a b 65 Bu şartları sağlayabilecek a,b ikilisi: a 7, b 2 olduğu durumdur. Buna göre; a.b 13 1 7.2 14 olarak bulunur. Doğru Cevap : B şıkkı 10) devirli ondalık sayısına karşılık gelen rasyonel sayı aşağıdakil 3,146 3143 3142 3140 314 623 A) B) C) D) E) 990 9 r 90 e den hang 9 ? 990 i 9 19 i r 8 s di ÇÖZÜM: kesrini rasyonel sayıya çevirelim. Devirli ondalık kesirleri Rasyonel sayıya çevirmek için: Tüm Sayı Devretmeyen Sayı virgülden sonra üzeri çizili rakam kadar 9, çizilmeyen rakam kadar 0 yazılır 3,146 3146 31 3115 3,146 = ı dır. Sadeleştirelim; 990 990 3115 623 olara e k bulur Buna gör ; Doğru Cevap: E şık uz. 990 1 k 98

Ondalık Kesirler” üzerine 6 yorum

Yorum yapın